Ceredigion

Cadeirydd: Jeff Smith

Ar hyn o bryd un o'n prif ymgyrchoedd o fewn y Rhanbarth yw sicrhau bod Cyngor Sir Ceredigion yn weithredu’n fewnol drwy gyfrwng y Gymraeg, gan ddilyn esiampl Cyngor Sir Gwynedd a Chyngor Sir Caerfyrddin.

Os ydych am ddod yn rhan o'r frwydr dros ddyfodol y Gymraeg yng Ngheredigion ffoniwch 01970 624501 neu e-bostiwch jeff@cymdeithas.cymru

Mae croeso hefyd i chi ffurfio cell yn eich ardal er mwyn gweithredu ar lefel mwy lleol.

 

 

 

 

Digwyddiadau Ceredigion

Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

24/07/2024 - 19:00
7yh, nos Fercher, 24 Gorffennaf Cyfarfod hybrid – Canolfan Merched y Wawr a dros Zoom Mae cyfarfodydd rhanbarth yn rhoi cyfle i ganolbwyntio ar ymgyrchoedd lleol tra'n cael...