Ceredigion

Cadeirydd: Jeff Smith
Swyddog Maes: Dim Swyddog Maes

Ar hyn o bryd un o'n prif ymgyrchoedd o fewn y Rhanbarth yw sicrhau bod Cyngor Sir Ceredigion yn weithredu’n fewnol drwy gyfrwng y Gymraeg, gan ddilyn esiampl Cyngor Sir Gwynedd a Chyngor Sir Caerfyrddin.

Os ydych am ddod yn rhan o'r frwydr dros ddyfodol y Gymraeg yng Ngheredigion ffoniwch 01970 624501 neu e-bostiwch jeff@cymdeithas.cymru

Mae croeso hefyd i chi ffurfio cell yn eich ardal er mwyn gweithredu ar lefel mwy lleol.

 

 

 

 

Digwyddiadau Ceredigion

Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

08/12/2022 - 20:00
Bydd Rhanbarth Ceredigion yn cyfarfod dros Zoom am 8.00, nos Fercher, 8 Rhagfyr.   Croeso i unrhyw aelod yn y rhanbarth i ymuno – dewch i glywed beth sy'n digwydd yn yr ardal ac...