Ceredigion

Cadeirydd: Jeff Smith
Swyddog Maes: Gwag
Rhif Ffôn: 01970 624501

Ar hyn o bryd un o'n prif ymgyrchoedd o fewn y Rhanbarth yw sicrhau bod Cyngor Sir Ceredigion yn weithredu’n fewnol drwy gyfrwng y Gymraeg, gan ddilyn esiampl Cyngor Sir Gwynedd a Chyngor Sir Caerfyrddin.

O fewn y rhanbarth, ceir Cell Gogledd Ceredigion a Chell Pantycelyn.

Os ydych am ddod yn rhan o'r frwydr dros ddyfodol y Gymraeg yng Ngheredigion ffoniwch 01970 624501 neu e-bostiwch jeff@cymdeithas.cymru

 

 

 

 

Digwyddiadau Ceredigion

Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

27/01/2021 - 20:00
Cynhelir cyfarfod nesaf rhanbarth Ceredigion dros Zoom am 8.00, nos Fercher, 27 Ionawr. Dewch i gwrdd ag aelodau eraill y rhanbarth ac i drafod materion sydd yn bwysig ac yn berthnasol i'r ardal...