Ceredigion

Cadeirydd: Jeff Smith
Swyddog Maes: Gwag
Rhif Ffôn: 01970 624501

Ar hyn o bryd un o'n prif ymgyrchoedd o fewn y Rhanbarth yw sicrhau bod Cyngor Sir Ceredigion yn weithredu’n fewnol drwy gyfrwng y Gymraeg, gan ddilyn esiampl Cyngor Sir Gwynedd a Chyngor Sir Caerfyrddin.

O fewn y rhanbarth, ceir Cell Gogledd Ceredigion a Chell Pantycelyn.

Os ydych am ddod yn rhan o'r frwydr dros ddyfodol y Gymraeg yng Ngheredigion ffoniwch 01970 624501 neu e-bostiwch post@cymdeithas.cymru

Gellir darllen ein hymateb i ymgynghoriad y Cyngor Sir i dreth ar ail dai a thai gwag, yma

Gellir darllen ein hymateb i ymgynghoriad y Cyngor Sir ar Ganllawiau Atodol y Gymuned a'r Gymraeg eu Cynllun Datlygu Lleol yma

 

 

 

Digwyddiadau Ceredigion