Ceredigion

‘Torri addewid’ drwy oedi rhag ail-agor Pantycelyn

Mae ymgyrchwyr wedi cyhuddo Prifysgol Aberystwyth o ‘dorri addewiddrwy oedi rhag ail-agor Neuadd Pantycelyn tan fis Medi 2020.&nb

Sgwrs a Chân gydag Ail Symudiad

23/06/2018 - 19:30

Bar y Seler, Aberteifi

Mae'r band chwedlonol, Ail Symudiad, yn dathlu 40 mlynedd ers sefydlu'r band eleni.
Fel rhan o'r dathlu bydd y noson arbennig hon yn gyfle i glywed eu hanes gan y band ei hun, yn ogystal â chlywed ambell glasur a chân newydd.

Lle i 80 yn unig fydd ar gyfer y noson felly prynwch docyn o flaen llaw i fod yn saff o gael bod yn rhan o'r noson. Mae tocynnau ar werth yma

Mwy o wybodaeth - post@cymdeithas.cymru

Dim Cymraeg ar Radio Ceredigion?

Mae Cymdeithas yr Iaith yn galw eto am ddatganoli darlledu wrth fynegi pryder y gall fod hyd yn oed llai o Gymraeg ar Radio Ceredigion, yn dilyn adroddiadau bod y perchennog wedi gwrthod adnewyddu ei drwydded yn awtomatig.  

Penwythnos Ymgyrchu Tresaith

13/04/2018 - 18:00

Penwythnos Ymgyrchu Tresaith
Nos Wener 13eg Ebrill - dydd Sul 15fed Ebrill
Canolfan Tresaith, Ceredigion

https://www.facebook.com/events/332261397267472/ 


Ympryd myfyriwr dros bwerau darlledu yn dechrau

Wrth i fyfyriwr yn Aberystwyth ddechrau ymatal rhag bwyta heddiw (dydd Mawrth, 20fed Chwefror) am gyfnod o saith diwrnod, mae mudiad iaith wedi galw ar i Aelodau Cynulliad gefnogi datganoli pwerau darlledu i Gymru 

Ffermwr i fynd heb fwyd am wythnos dros ddatganoli pwerau darlledu i Gymru

Mae myfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi ei fod yn mynd i fynd heb fwyd am saith niwrnod er mwyn pwyso am ddatganoli pwerau darlledu i Gymru.   

Mae Elfed Wyn Jones yn 20 mlwydd oed a chafodd ei fagu ar y fferm deuluol yn Nhrawsfynydd yng Ngwynedd. Mi fydd yn dechrau ei ympryd ar ddydd Mawrth wythnos nesa (20fed Chwefror) ac mi fydd yn para tan y dydd Mawrth dilynol.   

Cyfarfod rhanbarth Ceredigion

25/01/2018 - 19:30

Llanina Arms, Llanarth

Am ragor o wybdoaeth cysylltwch - post@cymdeithas.cymru / 01970 624501

Noson yng Nghwmni Tecwyn Ifan

27/01/2018 - 20:00

Bar y Seler, Aberteifi

Tocynnau - £6.50 o flaen llaw yma neu wrth y drws ar y noson

Mwy o wybodaeth - bethan@cymdeithas.cymru

Gig Geraint Lovgreen

09/12/2017 - 20:00

Bar y Seler, Aberteifi

Mae tocynnau'n £7 ac ar werth YMA neu cysylltwch am docyn gostyngol i'r di-waith - bethan@cymdeithas.cymru

Ffrae iaith Greggs – mudiad yn gofyn am gyfarfod â'r cwmni

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ysgrifennu at Brif Weithredwr cwmni Greggs gan ofyn am gyfarfod i drafod eu polisi iaith, yn dilyn honiadau am sylwadau rhagfarnllyd gan aelod o staff.