Ceredigion

Dyfodol Meddygfa Teifi - Llandysul

24/01/2019 - 19:00

Rydym yn cynnal cyfarfod yn Nhafarn y Porth, Llandysul ar y 24ain o Ionawr ynglŷn â chau Meddygfa Teifi, Llandysul.

Mae’n bwysig i chi fel trigolion Llandysul fynychu'r cyfarfod er mwyn i ni allu trafod a chael gobaith i wneud rhywbeth ynghylch Meddygfa Teifi, ac i gael cyfleusterau Meddygfa Llyn y Fran yn fwy Cymraeg hefyd. 

Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

23/01/2019 - 19:00

Dewch i gyfarfod Rhanbarth Ceredigion i ni gael trafod yn bellach yr ymgyrchoedd sydd angen ei wneud i gefnogi'r Gymraeg yn y Rhanbarth!

Dewch yn llu i ni gael brwydro dros yr iaith!

cell ceredigion.jpg

Penwythnos y Dysgwyr Tresaith

15/02/2019 - 17:00
Os ydych yn ddysgwr neu yn adnabod rhywun sydd eisiau ymarfer eu Cymraeg, yna mae'n benderfyniad gwych i ymuno gyda ni ar benwythnos preswyl yn Nhresaith fydd llawn o ddigwyddiadau ac amser i ymarfer eich Cymraeg! Fydd y Penwythnos yn dechrau yng Nghanolfan Tresaith am 17:00 dydd Gwener y 15fed o Chwefror hyd at y 17eg o Chwefror! Tocynnau ar gael ar ein gwefan - cliciwch yma
 
Mae cwrs yn rhad ac am ddim i geiswyr lloches a ffoaduriaid
 

Protest Ysgolion Gwledig

21/11/2018 - 16:00

Protest yng Nghyntedd Adeiladau Cyngor Sir Geredigion yn Aberystwyth i ddangos ein bod yn Cefnogi Ysgolion Gwledig yn y Sir. Mae'r brotest yn ddiwrnod fydd y dde!iseb ysgolion bach yn cael ei thrafod yn y Senedd. Felly dewch yn llu i ddangos pwysigrwydd ein hysgolion bach!!cymdeithas 12.png

Dirwy i ddynes o Geredigion am Wrthod Talu Trwydded Deledu

Mae Heledd Gwyndaf o Dalgarreg, Ceredigion wedi cael ei dedfrydu i dalu £170 wedi iddi ymddangos gerbron llys yr ynadon yn Aberystwyth heddiw (ddydd Mercher y 10fed o Hydref) am wrthod talu ei thrwydded deledu.  

‘Torri addewid’ drwy oedi rhag ail-agor Pantycelyn

Mae ymgyrchwyr wedi cyhuddo Prifysgol Aberystwyth o ‘dorri addewiddrwy oedi rhag ail-agor Neuadd Pantycelyn tan fis Medi 2020.&nb

Sgwrs a Chân gydag Ail Symudiad

23/06/2018 - 19:30

Bar y Seler, Aberteifi

Mae'r band chwedlonol, Ail Symudiad, yn dathlu 40 mlynedd ers sefydlu'r band eleni.
Fel rhan o'r dathlu bydd y noson arbennig hon yn gyfle i glywed eu hanes gan y band ei hun, yn ogystal â chlywed ambell glasur a chân newydd.

Lle i 80 yn unig fydd ar gyfer y noson felly prynwch docyn o flaen llaw i fod yn saff o gael bod yn rhan o'r noson. Mae tocynnau ar werth yma

Mwy o wybodaeth - post@cymdeithas.cymru

Dim Cymraeg ar Radio Ceredigion?

Mae Cymdeithas yr Iaith yn galw eto am ddatganoli darlledu wrth fynegi pryder y gall fod hyd yn oed llai o Gymraeg ar Radio Ceredigion, yn dilyn adroddiadau bod y perchennog wedi gwrthod adnewyddu ei drwydded yn awtomatig.  

Penwythnos Ymgyrchu Tresaith

13/04/2018 - 18:00

Penwythnos Ymgyrchu Tresaith
Nos Wener 13eg Ebrill - dydd Sul 15fed Ebrill
Canolfan Tresaith, Ceredigion

https://www.facebook.com/events/332261397267472/