Ceredigion

Prifysgol Aberystwyth: Cau Cwmni Cyhoeddi

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi mynegi pryderon am gynlluniau Prifysgol Aberystwyth i gau cwmni cyhoeddi sy’n cynhyrchu adnoddau dysgu Cymraeg.

Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Ceredigion

10/09/2019 - 19:00
Cynhelir cyfarfod blynyddol Rhanbarth Ceredigion yn Llanina Arms, Llanarth ar y 10fed o Fedi am 7:00yh.
Mae hwn yn gyfarfod pwysig i'n haelodau gael lleisio eu barn.

Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Ceredigion

10/08/2019 - 19:00
Cynhelir cyfarfod blynyddol Rhanbarth Ceredigion yn Nhafarn Llanina arms, Llanarth ger Aberaeron ar y 10fed o Fedi am 7:00yh.
Mae hwn yn gyfarfod hollbwysig i ni gael penderfynu pwy fydd swyddogion y rhanbarth dros y flwyddyn nesaf.
Mi fydd yn bwysig i bawb ddod i gael lleisio eu barn, a cheisio am rôl swyddogion.

 cell ceredigion_5.jpg

Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

11/07/2019 - 19:30

Dewch yn llu i gyfarfod Rhanbarth Ceredigion i ni gael trafod sut y medrwn ni hybu'r Iaith yn y Sir! Cyfarfod yn cael ei gynnal yn y Llew du am 7:30 y hwyr ar y 11 eg o Orffennaf!cymdeithas 12_11.png

Stondin Stryd Datganoli Darlledu - Aberystwyth

15/06/2019 - 10:30

Stondin Stryd Datganoli Darlledu - Aberystwyth

10:30yb, dydd Sadwrn, 15fed Mehefin

Cwrdd o flaen Siop y Pethau

Cysylltwch â David ar david@cymdeithas.cymru neu 01970 624501

Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

02/05/2019 - 19:00

Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion ar nôs Iau yr 2il o Fai am 7:00yh yn y Llew Du, Aberystwyth.Mi fyddwn ni'n ethol Cadeirydd newydd yn y cyfarod, felly mae'n bwysig i aelodau'r Rhanbarth ddod i fynegi barn.

achos llys Heledd tu allan 2_0_0.jpg

Menyw yn wynebu carchar er mwyn pwerau darlledu i Gymru

Mae menyw 68 mlwydd oed o Geredigion yn wynebu cyfnod yn y carchar er mwyn sicrhau pwerau darlledu i Gymru wedi iddi datgan nad yw’n mynd i dalu cosb llys o £220 heddiw (ddydd Mercher, 3ydd Ebrill). 

Achos Llys Eiris dros Ddatganoli Darlledu

03/04/2019 - 14:00

Dewch yn llu i ddangos cefnogaeth i Eiris am wneud gweithred mor ddewr er mwyn sicrhau pwerau darlledu i Gymru:

2yp, dydd Mercher, 3ydd Ebrill.

Llys Ynadon Aberystwyth

https://www.facebook.com/events/664262084008023/

Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

26/03/2019 - 19:00

Dewch yn llu i gyfarfod Rhanbarth Ceredigion fydd yn cael ei gynnal yng Ngwesty'r Castell Aberaeron ar ddydd Mawrth, y 26ain o Fawrth am 7yh

Mi fyddwn ni'n trafod nifer o bethau gwahanol megis y cynllun datblygu lleol, ac ymgyrch "Cymraeg Iaith hamdden Dyfed" - Edrychwn ymlaen i'w gweld chi yno!

Dyfodol Meddygfa Teifi - Llandysul

24/01/2019 - 19:00

Rydym yn cynnal cyfarfod yn Nhafarn y Porth, Llandysul ar y 24ain o Ionawr ynglŷn â chau Meddygfa Teifi, Llandysul.

Mae’n bwysig i chi fel trigolion Llandysul fynychu'r cyfarfod er mwyn i ni allu trafod a chael gobaith i wneud rhywbeth ynghylch Meddygfa Teifi, ac i gael cyfleusterau Meddygfa Llyn y Fran yn fwy Cymraeg hefyd.