Ceredigion

Cyfarfod rhanbarth Ceredigion

06/03/2017 - 19:30

Y Cŵps, Aberystwyth

Cyfle i gael diweddariad am gyfarfod diweddar gyda swyddogion Cyngor Ceredigion, a materion eraill perthnasol i Geredigion gyfan.

Mwy o wybodaeth: bethan@cymdeithas.cymru / 01970 624501

Cell Gogledd Ceredigion

07/02/2017 - 19:30

Ystafell Dawel y Morlan - Aberystwyth

Byddwn ni'n trafod sefyllfa ieithyddol ysgolion Penweddig a Phenglais; Cymreigio busnesau'r ardal, a digwyddiadu cymdeithasol posibl.

Mwy o wybodaeth - bethan@cymdeithas.cymru / 01970 624501

Sianel Pedwar Pwy? Datganolwn Ddarlledu - Trafodaeth Aberystwyth

07/01/2017 - 14:00

2 o'r gloch, dydd Sadwrn, 7fed Ionawr, 

Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, SY23 1JH

Sianel Pedwar Pwy? Datganolwn Ddarlledu - Trafodaeth Aberystwyth

Penodi Is-ganghellor Prifysgol Aberystwyth

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi penodi yr Athro Elizabeth Treasure yn Is-Ganghellor. Dywedodd llefarydd ar ran Cell Pantycelyn y Gymdeithas:

Cyfarfod Cell yr Arth a'r Cletwr

Tafarn Glanrafon, Talgarreg

Mae tipyn ar y gweill - dewch i glywed y diweddaraf.

Mwy o wybodaeth - heledd@cymdeithas.cymru

Galw am ohirio penderfyniad ar ysgolion nes cyhoeddiad Ysgrifennydd Addysg

Wrth i Gabinet Cyngor Ceredigion drafod dyfodol ysgolion Dyffryn Aeron mewn cyfarfod Cabinet yfory (dydd Mawrth 8fed o Dachwedd) mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar gynghorwyr i ohirio eu penderfyniad nes bydd cyhoeddiad gan Ysgrifennydd Addysg y Cynulliad wythnos nesaf am ysgolion gweledig.

Dywedodd Ffred Ffransis ar ran grŵp addysg Cymdeithas yr Iaith:

Pantycelyn: Gohirio protest yn dilyn cyfarfod cadarnhaol

 

Mae myfyrwyr Cell Pantycelyn wedi penderfynu gohirio protest ynghylch Pantycelyn yn dilyn cyfarfod cadarnhaol gydag uwch swyddogion Prifysgol Aberystwyth heddiw (14 Hydref).

Roedd y myfyrwyr yn pryderu ynghylch yr ansicrwydd am ddyfodol y neuadd.

Heledd Gwyndaf yw Cadeirydd newydd Cymdeithas yr Iaith

Questions over language strategy

Figures showing that the number of Welsh speaking workers in some of Ceredigion's public institutions has declined since 2015 have raised questions about Ceredigion County Council's language strategy.

In a letter to the Chief Executive and Leader of Ceredigion Council, Cymdeithas yr Iaith notes a number of gaps in the strategy, that has an emphasis on maintaining existing activity rather than building on it and developing further.

Among Cymdeithas' recommendations are calls for:

Ydy'r strategaeth iaith yn gweithio?

Mae ffigyrau sy'n dangos bod nifer o siaradwyr Cymraeg sefydliadau cyhoeddus yng Ngheredigion wedi gostwng ers 2015 wedi codi cwestiynau am strategaeth hybu'r Gymraeg Ceredigion.

Mewn llythyr at Brif Weithredwr ac Arweinydd Cyngor Ceredigion mae Cymdeithas yr Iaith yn nodi nifer o bethau sydd ar goll o'r strategaeth gan fod pwyslais ar gynnal yr hyn sy'n digwydd eisoes yn hytrach na datblygu ac adeiladu.

Ymysg argymhellion y Gymdeithas mae galw bod: