Ceredigion

Cell Llandysul a Dyffryn Teifi

16/05/2017 - 19:30

Y Porth, Llandysul

Yn dilyn yr etholiadau lleol bydd cyfle i ddechrau pwyso ar y ddau gyngor newydd a bydd Swyddfa Bost Llandysul yn symud cyn hir, oes cyfle i'w Gymreigio? Bydd cyfle i godi unrhyw faterion eraill hefyd.

Mwy o wybodaeth - bethan@cymdeithas.cymru / 01970 624501

Cyfarfod Cell Gogledd Ceredigion

19/04/2017 - 19:30

Swyddfa Cymdeithas yr Iaith yn Y Cambria yn Aberystwyth.

Bydd diweddariad am yr ymchwil i archfarchnadoedd y dref a'r stondin fydd gyda ni yn ffair lyfrau'r Morlan.

Cysylltwch am ragor o wybodaeth - bethan@cymdeithas.cymru

 

 

Ailagor Pantycelyn i staff neu fyfyrwyr?

Union dair blynedd ers ennill y frwydr i gadw Neuadd Pantycelyn ar agor, mae gan fyfyrwyr bryder am ddatblygiadau diweddar i’r neuadd.

Symudwyd swyddfeydd Adran Ystadau’r brifysgol i Ffreutur Pantycelyn fis Mawrth, am gyfnod o chwe mis.
Mae cais rhyddid gwybodaeth a wnaed gan Ffrindiau Pantycelyn yn dangos i’r brifysgol wario £4,382.11 ar newidiadau i Bantycelyn wrth addasu’r ffreutur yn swyddfeydd. Mae hyn yn cynnwys gosod cloeon, socedi trydan, arwyddion, ail-wneud y gegin, ac ailbeintio’r ffreutur a’r maes parcio.

Cell Gogledd Ceredigion

22/03/2017 - 19:30

Swyddfa Cymdeithas yr Iaith yn y Cambria, Aberystwyth (cysylltwch am gyfarwyddiadau)

Gan fod etholiadau lleol ymhen rhai misoedd bydd cyfle i drafod sut i ddylanwadau ar ymgeiswyr o flaen llaw.

Bydd cyfle hefyd i godi unrhyw faterion eraill.

Mwy o wybodaeth - bethan@cydmeithas.cymru

Cyfarfod rhanbarth Ceredigion

06/03/2017 - 19:30

Y Cŵps, Aberystwyth

Cyfle i gael diweddariad am gyfarfod diweddar gyda swyddogion Cyngor Ceredigion, a materion eraill perthnasol i Geredigion gyfan.

Mwy o wybodaeth: bethan@cymdeithas.cymru / 01970 624501

Cell Gogledd Ceredigion

07/02/2017 - 19:30

Ystafell Dawel y Morlan - Aberystwyth

Byddwn ni'n trafod sefyllfa ieithyddol ysgolion Penweddig a Phenglais; Cymreigio busnesau'r ardal, a digwyddiadu cymdeithasol posibl.

Mwy o wybodaeth - bethan@cymdeithas.cymru / 01970 624501

Sianel Pedwar Pwy? Datganolwn Ddarlledu - Trafodaeth Aberystwyth

07/01/2017 - 14:00

2 o'r gloch, dydd Sadwrn, 7fed Ionawr, 

Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, SY23 1JH

Sianel Pedwar Pwy? Datganolwn Ddarlledu - Trafodaeth Aberystwyth

Penodi Is-ganghellor Prifysgol Aberystwyth

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi penodi yr Athro Elizabeth Treasure yn Is-Ganghellor. Dywedodd llefarydd ar ran Cell Pantycelyn y Gymdeithas:

Cyfarfod Cell yr Arth a'r Cletwr

Tafarn Glanrafon, Talgarreg

Mae tipyn ar y gweill - dewch i glywed y diweddaraf.

Mwy o wybodaeth - heledd@cymdeithas.cymru

Galw am ohirio penderfyniad ar ysgolion nes cyhoeddiad Ysgrifennydd Addysg

Wrth i Gabinet Cyngor Ceredigion drafod dyfodol ysgolion Dyffryn Aeron mewn cyfarfod Cabinet yfory (dydd Mawrth 8fed o Dachwedd) mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar gynghorwyr i ohirio eu penderfyniad nes bydd cyhoeddiad gan Ysgrifennydd Addysg y Cynulliad wythnos nesaf am ysgolion gweledig.

Dywedodd Ffred Ffransis ar ran grŵp addysg Cymdeithas yr Iaith: