Ceredigion

Starbucks - “Parchwch y Gymraeg neu ewch o 'ma”

Mae aelodau o Gell Pantycelyn Cymdeithas yr Iaith wedi casglu wrth gangen Starbucks yn Aberystwyth heddiw (dydd Gwener 29/04) gan alw ar y cwmni i barchu'r Gymraeg.

Hystingau Aberystwyth - Cell Pantycelyn

19/04/2016 - 19:00

Mae Cell Pantycelyn yn trefnu hystings:

7pm, Nos Fawrth, 19eg Ebrill

Neuadd Pantycelyn, Prifysgol Aberystwyth

Siaradwyr:

Elizabeth Evans - Democratiaid Rhyddfrydol

Elin Jones - Plaid Cymru

Iwan Wyn - Llafur

https://www.facebook.com/events/217104378640833/

 

 

Adroddiad am Neuadd Pantycelyn: "angen ei weithredu heb oedi pellach"

Wrth ymateb i adroddiad ar yr ymgynghoriad i ddyfodol Neuadd Pantycelyn yn Aberystwyth mae Cell Pantycelyn Cymdeithas yr Iaith wedi dweud nad yw'n synnu gyda'r canfyddiadau a bod angen eu gweithredu cyn gynted a phosibl.

A call for the next vice-chancellor of Aberystwyth University to be able to speak Welsh

Cell Pantycelyn of Cymdeithas yr Iaith has written to Aberystwyth University to call for assurances that the next vice-chancellor of the University can speak Welsh.

Three weeks ago, the current vice-chancellor, Professor April McMahon, announced that she will resign in July.

In the letter, Elfed Wyn Jones, chairman of Cell Pantycelyn said:

Galwad i is-ganghellor nesaf Prifysgol Aberystwyth fedru’r Gymraeg

Mae Cell Pantycelyn Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ysgrifennu at Brifysgol Aberystwyth i ofyn am sicrwydd y bydd is-ganghellor nesaf y brifysgol yn medru’r Gymraeg. 

Dair wythnos yn ôl, cyhoeddodd yr is-ganghellor presennol, yr Athro April McMahon, y bydd hi’n ymddiswyddo fis Gorffennaf.

Yn y llythyr, dywedodd Elfed Wyn Jones, cadeirydd y Gell,

Cau Ysgol Llangynfelyn

Wrth ymateb i benderfyniad Cyngor Ceredigion i gau Ysgol Llangynfelyn dywedodd Bethan Williams, Swyddog Maes Dyfed Cymdeithas yr Iaith:

Crasfa!

22/11/2015 - 14:00

Festri Capel y Morfa, Aberystwyth

Hoffi pobi neu fwyta cacennau?!

Cystadlaethau plant - Meithin a Chynradd: 6 'fairycake' neu fisged wedi eu haddurno
Cystadleuaeth Cacen Diferion Lemwn gan ddilyn y rysait yma
Cystadleuaeth Coginio ac addurno unrhyw sbynj

Beirniad - Gwenda James

Bydd cyfle i brynu a blasu'r holl gynnyrch

Mynediad - £1 (yn cynnwys te)

Mwy o wybodaeth - bethan@cymdeithas.org / 01970 624501

Miliwn o siaradwyr o fewn cyrraedd - Her i'r pleidiau

 

Ysgol Llangynfelyn - a step closer to closing

Following Ceredigion County Council's Cabinet's decision today to publish a statutory notice to close Ysgol Llangynfelyn in North Ceredigion, Bethan Williams, Dyfed organiser for Cymdeithas yr Iaith said:
"We congratulate parents, children and the community of Llangynfelyn on their persistent campaign to keep the school open. Many of the families have moved to the area, but they have become an active part of the community, and the school is their main contact with the Welsh language and culture.

Ysgol Llangynfelyn - ymgyrch i'w hachub

Yn dilyn penderfyniad Cabinet Cyngor Sir Ceredigion heddiw i gyhoeddi rhybudd statudol i gau Ysgol Llangynfelyn yng Ngogledd Ceredigion, dywedodd Bethan Williams, swyddog Maes Dyfed Cymdeithas yr Iaith:
"Rydyn ni'n cymeradwyo dyfalbarhad holl rieni, plant a chymuned Llangynfelyn i gadw'r ysgol ar agor. Ar ôl symud i'r ardal mae nifer teuluoedd wedi dod yn weithgar iawn, yn rhan o'r gymuned a'r ysgol yw eu prif gysylltiad â'r Gymraeg a'r diwylliant Cymreig.