Ceredigion

“When will the work begin?"

“When will the work begin?" Members of Cymdeithas yr Iaith Pantycelyn group ask as Aberystwyth University Council approve a report recommending the re-opening of Pantycelyn Hall following renovation.

“Pryd fydd y gwaith yn dechrau?” - Neuadd Pantycelyn

Pryd fydd y gwaith yn dechrau?” yw cwestiwn myfyrwyr ac aelodau Cell Pantycelyn wedi i Gyngor y Brifysgol gymeradwyo adroddiad i ail-agor Pantycelyn ar ôl adnewyddu’r adeilad.

Cyfarfod blynyddol rhanbarth Ceredigion

04/07/2016 - 19:00

Y Cŵps, Aberystwyth

Byddwn ni'n trafod newid categori iaith ysgol Penglais yn Aberystwyth, bydd posteri a thaflenni a mwy o wybodaeth am ocsiwn fydd ym Medi.
Dyma fydd cyfarfod blynyddol y rhanbarth hefyd, ble byddwn ni'n dewis swyddogion ar gyfer y flwyddyn i ddod.
Y swyddi yw: Cadeirydd, Is-gadeirydd, Ysgrifennydd a Thrysorydd

Mwy o wybodaeth: bethan@cymdeithas.cymru / 01670 624501

 

Students Call for a Welsh-Speaking Vice-Chancellor

Aberystwyth University are calling for suggestions for the Vice-Chancellor’s role

Aberystwyth University have announced that they will use an outside company to search for candidates for the Vice-Chancellor’s job  - and they are asking for feedback and ideas.

Myfyrwyr yn galw am Is-Ganghellor Cymraeg

Prifysgol Aberystwyth yn Galw am Awgrymiadau am Swydd yr Is-Ganghellor

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi eu bod am ddefnyddio cwmni allanol i chwilio am ymgeiswyr ar gyfer swydd yr Is-Ganghellor – ac maent yn gofyn am adborth a syniadau.

Ocsiwn

09/09/2016 - 19:00

9fed o Fedi,
Llety Parc Aberystwyth

Dewch i ocsiwn addewidion i godi arian i waith Cymdeithas yr Iaith yng Ngheredigion ac elusen Mind Aber, sy'n cefnogi ac yn helpu pobol sy'n dioddef o broblemau iechyd meddwl.

Glan Davies fydd yr ocsiwniar a bydd Bois y Fro yn diddanu.

Crys Cymru wedi ei arwyddo, mewn ocsiwn

Heb allu mynd i bencampwriaeth Ewro 2016 yn Ffrainc, neu eisiau rhywbeth i'ch atgoffa o'r bencampwriaeth, beth gwell na chrys pêl-droed wedi ei arwyddo gan un o'r chwaraewyr - Joe Allen?
Dyna fydd un o'r gwobrau mewn ocsiwn bydd Cymdeithas yr Iaith yn ei chynnal yng nghlwb pêl-droed Aberystwyth ar y 9fed o Fedi - ond rydyn ni'n croesawu cynigion o flaen llaw.

Ymgyrchu wedi talu ffordd - Neuadd Pantycelyn

Yn dilyn cyhoeddi adroddiad Pantycelyn mae aelodau Cell Pantycelyn Cymdeithas yr Iaith wedi dweud fod eu gwaith ymgyrchu wedi talu ffordd, er bod ambell bryder o hyd.

Dywedodd Manon Elin, aelod o Gell Pantycelyn:

Here we go again in Ceredigion

Cymdeithas yr Iaith has accused Ceredigion education officials of preparing for a public consultation exercise on the future of Welsh village schools, that is no more than a tick-box exercise

This time, the future of schools in the Aeron Valley area will be under discussion in the Learning Communities Scrutiny Committee on Monday.

Ffred Ffransis of Cymdeithas yr Iaith said:

"Dyma ni eto" yng Ngheredigion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhuddo swyddogion addysg Ceredigion o ymbaratoi ar gyfer ymarferiad ymgynghori cyhoeddus arwynebol ynglŷn â dyfodol ysgolion pentrefol Cymraeg.

Y tro hwn, dyfodol ysgolion Dyffryn Aaeron a'r ardal sy'n destun trafod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ddydd Llun.