Ceredigion

Myfyrwyr yn galw am Is-Ganghellor Cymraeg

Prifysgol Aberystwyth yn Galw am Awgrymiadau am Swydd yr Is-Ganghellor

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi eu bod am ddefnyddio cwmni allanol i chwilio am ymgeiswyr ar gyfer swydd yr Is-Ganghellor – ac maent yn gofyn am adborth a syniadau.

Ocsiwn

09/09/2016 - 19:00

9fed o Fedi,
Llety Parc Aberystwyth

Dewch i ocsiwn addewidion i godi arian i waith Cymdeithas yr Iaith yng Ngheredigion ac elusen Mind Aber, sy'n cefnogi ac yn helpu pobol sy'n dioddef o broblemau iechyd meddwl.

Glan Davies fydd yr ocsiwniar a bydd Bois y Fro yn diddanu.

Crys Cymru wedi ei arwyddo, mewn ocsiwn

Heb allu mynd i bencampwriaeth Ewro 2016 yn Ffrainc, neu eisiau rhywbeth i'ch atgoffa o'r bencampwriaeth, beth gwell na chrys pêl-droed wedi ei arwyddo gan un o'r chwaraewyr - Joe Allen?
Dyna fydd un o'r gwobrau mewn ocsiwn bydd Cymdeithas yr Iaith yn ei chynnal yng nghlwb pêl-droed Aberystwyth ar y 9fed o Fedi - ond rydyn ni'n croesawu cynigion o flaen llaw.

Ymgyrchu wedi talu ffordd - Neuadd Pantycelyn

Yn dilyn cyhoeddi adroddiad Pantycelyn mae aelodau Cell Pantycelyn Cymdeithas yr Iaith wedi dweud fod eu gwaith ymgyrchu wedi talu ffordd, er bod ambell bryder o hyd.

Dywedodd Manon Elin, aelod o Gell Pantycelyn:

Here we go again in Ceredigion

Cymdeithas yr Iaith has accused Ceredigion education officials of preparing for a public consultation exercise on the future of Welsh village schools, that is no more than a tick-box exercise

This time, the future of schools in the Aeron Valley area will be under discussion in the Learning Communities Scrutiny Committee on Monday.

Ffred Ffransis of Cymdeithas yr Iaith said:

"Dyma ni eto" yng Ngheredigion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhuddo swyddogion addysg Ceredigion o ymbaratoi ar gyfer ymarferiad ymgynghori cyhoeddus arwynebol ynglŷn â dyfodol ysgolion pentrefol Cymraeg.

Y tro hwn, dyfodol ysgolion Dyffryn Aaeron a'r ardal sy'n destun trafod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ddydd Llun.

“If you must be here, respect the Welsh language”

Members of the Pantycelyn group of Cymdeithas yr Iaith have gathered outside Aberystwyth Starbucks today (Friday 29/04) calling on the company to respect the Welsh language.

Starbucks - “Parchwch y Gymraeg neu ewch o 'ma”

Mae aelodau o Gell Pantycelyn Cymdeithas yr Iaith wedi casglu wrth gangen Starbucks yn Aberystwyth heddiw (dydd Gwener 29/04) gan alw ar y cwmni i barchu'r Gymraeg.

Hystingau Aberystwyth - Cell Pantycelyn

19/04/2016 - 19:00

Mae Cell Pantycelyn yn trefnu hystings:

7pm, Nos Fawrth, 19eg Ebrill

Neuadd Pantycelyn, Prifysgol Aberystwyth

Siaradwyr:

Elizabeth Evans - Democratiaid Rhyddfrydol

Elin Jones - Plaid Cymru

Iwan Wyn - Llafur

https://www.facebook.com/events/217104378640833/

 

 

Adroddiad am Neuadd Pantycelyn: "angen ei weithredu heb oedi pellach"

Wrth ymateb i adroddiad ar yr ymgynghoriad i ddyfodol Neuadd Pantycelyn yn Aberystwyth mae Cell Pantycelyn Cymdeithas yr Iaith wedi dweud nad yw'n synnu gyda'r canfyddiadau a bod angen eu gweithredu cyn gynted a phosibl.