Ceredigion

Concern that county council is considering cutting its support for Welsh language

Less than two years after the number of Welsh speakers fell below half the county's population Cymdeithas yr Iaith has noted its concern that Ceredigion County Council is considering cuts to its investment in Welsh.

Pryder fod cyngor sir yn ystyried torri ei gefnogaeth i'r Gymraeg

Lai na dwy flynedd wedi i nifer siaradwyr y Gymraeg gwympo o dan hanner boblogaeth y sir mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi nodi pryder bod Cyngor Sir Ceredigion yn ystyried toriadau i'w fuddsoddiad yn y Gymraeg.

Wrth i Gyngor Sir Ceredigion ymgynghori ac ystyried dyfodol yr holl wasanaethau mae'n ei gynnig, mewn holiadur ar eu wefan gall trigolion ddewis rhwng 'parhau â’r lefel gyfredol' neu 'Lleihau' y gwasanaeth neu 'atal y gwasanaeth'

Cyfarfod Blynyddol Ceredigion

09/09/2014 - 19:30

Tafarn y Cŵps, Aberystwyth

Oes gyda ti brofiad o ddefnyddio gwasanaethau Cymraeg Cyngor Ceredigion? Dere i'w rhannu yn ein cyfarfod blynyddol.

Er bod y cyngor yn gwneud y rhan fwyaf o'u gwaith yn gyhoeddus drwy'r Gymraeg, Saesneg yw prif iaith y cyngor. Mae rhan fwyaf y gwersi hamdden a chwaraeon mae'r Cyngor yn eu cynnig yn digwydd yn Saesneg, me nifer o adrannau'r cyngor yn gweithio drwy'r Saesneg.

Dirwyon i ymgyrchwyr iaith - “Llygedyn o obaith” yng ngeiriau’r Prif Weinidog

Mae protestio Cymdeithas yr Iaith dros newidiadau polisi yn sgil canlyniadau’r Cyfrifiad wedi dwyn ffrwyth, dyna oedd neges Cadeirydd y mudiad wrth iddo gael ei ddirwyo gan Lys Ynadon Aberystwyth heddiw (10yb, Dydd Gwener, Awst 1af).

Achos Llys Bethan a Robin

01/08/2014 - 10:00

Dewch i gefnogi Bethan Williams a Robin Farrar a'r ymgyrch dros chwe newid polisi i gryfhau'r Gymraeg wrth i'r ddau fynd gerbron y llys yn dilyn eu protest yn erbyn diffyg gweithredu Llywodraeth Cymru yn sgil canlyniadau argyfyngus y Cyfrifiad.

10yb, Dydd Gwener, Awst 1af

Llys Ynadon Aberystwyth - Y Lanfa, Trefechan, SY23 1AS

#6pheth 

cymdeithas.org/6pheth

 

"ENOUGH IS ENOUGH" - Cymdeithas tell Council

Cymdeithas yr Iaith has sent a message to every councillor in Ceredigion ahead of a key Council meeting next Wednesday (18/6) which will decide the fate of a number of Welsh-medium village schools in the county.

"DIGON YW DIGON" - Neges Cymdeithas yr Iaith i Gyngor Ceredigion

Achos Llys Robin a Bethan - Dewch i'w cefnogi

11/06/2014 - 09:00

9yb, Dydd Mercher, Mehefin 11, Llys Ynadon Aberystwyth - Y Lanfa, Trefechan, SY23 1AS

Dewch i gefnogi Robin a Bethan a'r ymgyrch dros chwe newid polisi i gryfhau'r Gymraeg wrth i'r ddau fynd gerbon y llys yn dilyn eu protest yn erbyn diffyg gweithredu Llywodraeth Cymru yn sgil canlyniadau argyfyngus y Cyfrifiad. 

Noder mai achos pledio fydd hwn, yn hytrach nag achos llys llawn.

#6pheth 

cymdeithas.org/6pheth

 

Paentio swyddfa oherwydd difaterwch Carwyn Jones

Mae tri ymgyrchydd wedi chwistrellu paent ar swyddfeydd Llywodraeth Cymru yn Aberystwyth y bore yma gan ddweud bod diffyg gweithredu’r Prif Weinidog mewn ymateb i ganlyniadau’r Cyfrifiad wedi eu hysgogi i weithredu.

Diolch i fyfyrwyr Pantycelyn

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ymateb i’r newyddion bod Neuadd Pantycelyn yn cael ei chadw ar agor.

Dywedodd Ffred Ffransis, llefarydd addysg Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:

"Mae Cymdeithas yr Iaith yn diolch i fyfyrwyr Pantycelyn am ennill buddugoliaeth a fydd yn rhoi hwb i bawb sy'n brwydro dros ddyfodol eu cymunedau Cymraeg. Dyfodol yr iaith yw dyfodol ein cymunedau - yn eu holl amrywiaeth."

Mwy o wybodaeth: