Ceredigion

Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

12/03/2015 - 19:30

Top y Cŵps

Mae Cymdeithas yn cynnal wythnos aelodaeth a bwriad i gynnal rhai digwyddiadau ar draws Cymru ac ar-lein i dynnu sylw at yr ymgyrch aelodaeth. Beth gallwn ni wneud yng Ngheredigion?

Mae ymgyrch genedlaethol Cymreigio Morrisons yn dal i fynd yn ei blaen, a rhai datblygiadau o ran y cyngor sir a'r Gymraeg.

Dere i glywed mwy am hyn a chyfrannu - mwy o wybodaeth: bethan@cymdeithas.org / 01970 624501

Students target Morrisons

Students have pasted posters in the Morrisons store in Aberystwyth as part of a national campaign against the supermarket because of its lack of Welsh language services.

Myfyrwyr yn targedu Morrisons

Mae myfyrwyr Cell Pantycelyn wedi pastio posteri ar siop Morrisons yn Aberystwyth fel rhan o ymgyrch genedlaethol Cymdeithas yr Iaith yn erbyn yr archfarchnad oherwydd diffyg gwasanaethau Cymraeg.

School condemned without visit

Cymdeithas yr Iaith has criticised a report presented to Ceredigion County Council that recommends the closure of a Welsh-medium village school, the author of which has neither visited the school or spoken to anyone connected specifically with the school.

Condemnio ysgol heb ymweliad

Rydym wedi beirniadu adroddiad a gyflwynwyd i Gyngor Sir Ceredigion sydd yn argymell cau ysgol bentref Gymraeg heb fod awdur yr adroddiad wedi ymweld â'r ysgol na siarad ag unrhyw un sy'n gysylltiedig yn benodol gyda'r ysgol.

Cyfarfod 'Pam Boicot Morrisons?'

29/01/2015 - 19:00

Lan lofft y Cŵps

Mae Cymdeithas yr Iaith yn gofyn i bobl beidio siopa yn Morrisons am nad oes gwasanaeth Cymraeg llawn gyda nhw. Gyda chymaint o fusnesau yn agor ac yn adnewyddu siopau yn Aberystwyth bydd cyfle i holi 'Pam boicot Morrisons' ac yn bwysicach – beth gallwn ni wneud i ddylanwadu a newid y busnesau hyn mewn cyfarfod lan lofft y Cŵps nos Iau y 29ain o Ionawr.

'Mae'r caneuon pop gorau yn rhai gwleidyddol'

Cyfarfu cerddorion adnabyddus yn y sîn roc Gymraeg yn Aber

Hybu'r Chwyldro drwy'r Sîn Roc Gymraeg

10/01/2015 - 13:00

1pm, Dydd Sadwrn, 10fed Ionawr

Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth

No one will want to live in communities without services

The Dyffryn Teifi branch of Cymdeithas yr Iaith has sent a message to the First Minister to thank him for his interest in the Valley, but have called for action to save local services in order that young people can settle in the area.

Myfyrwyr Aberystwyth yn anfodlon gyda gwasanaeth Cymraeg Morrisons

Mae myfyrwyr Cell Pantycelyn Aberystwyth yn siomedig gyda gwasanaethau Cymraeg Morrisons wedi iddyn nhw gynnal arolwg yn siop Aberystwyth.

Mae'r arolwg yn rhan o ymgyrch genedlaethol gan Gymdeithas yr Iaith sydd yn gofyn i bobl ddweud y byddan nhw'n penderfynu peidio siopa yn Morrisons o fis Rhagfyr ymlaen, nes i'r siop roi chwarae teg i'r Gymraeg.