Ceredigion

Cyfarfod Cell Gogledd Ceredigion/Rhanbarth Ceredigion

15/05/2013 - 19:30

Bydd cyfle i ddychwelyd deisebau, ac mae'r ymgyrch i bwyso ar y Cyngor Sir yn parhau - dewch i gyfrannu. Byddwn yn cwrdd yn Swyddfa Cymdeithas yr Iaith, Adeilad y Cambria, yn Aberystwyth.

Businesses support Cymdeithas yr Iaith petition

Some of Aberystwyth's businesses have declared their support for a petition calling on Ceredigion council to provide more Welsh language services, and secure housing and jobs for local people.

Signing the petition and declaring support for Cymdeithas yr Iaith's calls are the owners of Aberystwyth businesses such as Siop y Pethe, Inc, Teithiau Cambria and Y Llew Du and.

Busnesau yn cefnogi deiseb Cymdeithas yr Iaith

Mae rhai o fusnesau Aberystwyth wedi datgan eu cefnogaeth i ddeiseb gan Gymdeithas yr Iaith yng Ngheredigion sydd yn galw ar y Cyngor Sir i ddarparu mwy o wasanaethau Cymraeg yn y Sir a sicrhau tai a swyddi i bobl leol.

Wedi arwyddo'r ddeiseb a datgan eu cefnogaeth i alwadau Cymdeithas yr Iaith mae perchnogion Siop y Pethe, Siop Inc, Teithiau Cambria ac Y Llew Du yn Aberystwyth.

Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

01/05/2013 - 19:30

Bydd deiseb Dwi eisiau byw yn Gymraeg Ceredigion yn cau ar yr 20fed o Fai a byddwn yn cyflwyno'r ddeiseb mewn digwyddiad a fydd yn wledd i'r llygaid a'r meddwl.

I fod yn rhan ohono, ac ymgyrchoedd eraill y rhanbarth, dere i gyfarfod rhanbarth Ceredigion ar y 1af o Fai am 7.30pm yng Nghanolfan Merched y Wawr yn Aberystwyth.

Cyfarfod Deiseb "Dwi eisiau byw yn Gymreg" Ceredigion

10/04/2013 - 19:30

Cyfarfod Deiseb "Dwi eisiau byw yn Gymreg" Ceredigion

Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth - nos Fercher 10fed o Ebrill am 7.30

Joining the call for more Welsh from Ceredigion County Coucil

Pop star and one of Tresaith most prominent residents, Dewi 'Pws' Morris, joins the owner of a Welsh tourism business in Tresaith, Dr Dilys Davies, have joined Cymddeithas yr Iaith (the Welsh Language Socie

Ymuno â'r alwad i Gymreigio Cyngor Sir Ceredigion

Mae seren bop ac un o drigolion amlycaf Tresaith, Dewi 'Pws' Morris, a pherchenog busnes twristiaeth Cymraeg yn Nhresaith, Dr Dilys Davies, wedi ymuno â galwad Cymdeithas yr Iaith ar i Gyngor Sir Cereidigion alluogi pobl i fyw yn Gymraeg.

Cyfarfod Dwi eisiau byw yn Gymraeg Ceredigion - cadw'r pwysau ar Gyngor Ceredigion

05/03/2013 - 19:30

Cyfarfod Dwi eisiau byw yn Gymraeg Ceredigion - cadw'r pwysau ar Gyngor Ceredigion

Dy gyfle i gyfrannu at yr ymgyrch i bwyso ar Gyngor Sir Ceredigion i ddarparu gwasanaethau hamdden yn Gymraeg, sicrhau swyddi a thai i bobl leol.

Canolfan Merched y Wawr

Nos Fawrth y 5ed o Fawrth am 7.30pm

Gweithdy "Dwi eisiau byw yn Gymraeg"

05/02/2013 - 19:30

 

Bydd cyfle i drafod ymgyrch "Dwi eisiau byw yn Gymraeg" yng Ngheredigion - sut i bwyso ar y Cyngor, a chodi sticeri yn dilyn cyfarfod Cymdeithas yr Iaith gyda Carwyn Jones.

Dewch i barhau i fynnu byw yn Gymraeg!

Nos Fawrth, 5ed o Chwefror

7.30 yn Festri Capel Seion, Stryd y Popty, Aberystwyth

500 yn rali Pont Trefechan, 50 mlynedd yn ddiweddarach

Daeth 500 ynghyd heddiw (Dydd Sadwrn, 2 Chwefror) er mwyn ail-greu protest gyntaf Cymdeithas yr Iaith a mynnu byw yn Gymraeg 50 mlynedd i’r diwrnod ers gwrthdystiad cyntaf y mudiad iaith.

Fe wnaeth Robin Farrar, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith arwain protestwyr i eistedd ar y bont fel yn y gwrthdystiad gwreiddiol gan ddweud: