Ceredigion

Ysgolion Ceredigion: "ESTYN allan" i'n cymunedau

Daeth 50 o aelodau Cymdeithas yr Iaith a rhieni o ysgolion pentrefol Cymraeg yng Ngheredigion i gyntedd pencadlys Cyngor Ceredigion wrth i Estyn gynnal arolwg o'r Cyngor Sir.

Roedd eu posteri yn galw am "ESTYN ALLAN at ein cymunedau" a phosteri'n mynnu dyfodol i nifer o ysgolion pentrefol Cymraeg y sir sydd tan fygythiad; a'r protestwyr yn targedu'r Cyngor Sir ac hefyd ESTYN sydd i raddau helaeth yn gyrru'r broses o ymosod ar ein hysgolion.

Wrth siarad gyda rhieni dyweddodd llefarydd y Gymdeithas ar addysg, Ffred Ffransis:

Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

05/12/2013 - 19:30

Gydag ychydig dros wythnos cyn Rali'r Cloeon bydd cyfle i weld sut gallwch chi helpu. Cofiwch fod angen i bobl ddod ag enghreifftiau o'r ffordd mae'r Llywodraeth yn eu cloi nhw allan o'u cymunedau drwy beidio gweithredu.

Byddwn ni hefyd yn trafod manylion diweddaraf y toriadau i fysiau Arriva a'n hymgyrch i Gymreigio'r Cyngor Sir.

Cyfarfod i ddechau am 7.30 yn Swyddfa Cymdeithas yr Iaith yn Adeilad y Cambria, Aberystwyth.

Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

06/11/2013 - 19:30
Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion
Nos Fercher, Tachwedd 7fed
Swyddfa Cymdeithas yr Iaith, Aberystwyth
 
Yng Nghyfarfod Cyffredinol y Gymdeithas eleni pasiwyd cynnig brys oedd yn nodi pryder fod gwasanaeth bws Arriva yn cael ei dorri yn yr ardal felly byddwn ni'n trafod sut gallwn ni gydweithio gyda mudiadau eraill yn lleol sydd wedi codi'r mater.
 

Gig Y Bandana, Bromas, Mellt

11/10/2013 - 20:00

Gig Y Bandana, Bromas, Mellt

Clwb Rygbi Aberystwyth

 

Tocynnau ar y drws - £5 i fyfyrwyr ysgol a choleg / £7

Digwyddiad facebook - https://www.facebook.com/events/209554729219309/?fref=ts

Mwy o wybodaeth - 01970 624501 / bethan@cymdeithas.org

 

Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Ceredigion

18/09/2013 - 19:00

Byddwn yn gosod blaenoriaethau'r flwyddyn, yn ethol swyddogion y rhanbarth ac yn parhau i drafod ein hymgyrchoedd.

Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

23/07/2013 - 19:30

Cymreigio Cyngor Sir Ceredigion yw'n blaenoriaeth o hyd. Mae'r Cyngor wedi gwneud nifer o argymhellion yng nghyfarfod diwethaf y Cabinet ac mae angen eu hystyried yng nghyd-destun deiseb "Dwi eisiau byw yn Gymraeg yng Ngheredigion".

Byddwn ni hefyd yn trafod adloniant yn ardal Aberystwyth a materion sydd wedi codi yn yr ardal yn ddiweddar.

Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

Swyddfa Cymdeithas yr iaith, Adeilad y Cambria, Aberystwyth

Nos Fawrth y 23ain o Fehefin

 

GOHIRIWYD - Cyfarfod Cell Gogledd Ceredigion / Rhanbarth Ceredigion

11/07/2013 - 19:30

Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

Yn anffodus bydd raid gohirio'r cyfarfod, byddwn yn ail-drefnu ar gyfer y dyfodol agos.

Cysylltwch gyda Bethan - 01970 624501 / bethan@cymdeithas.org am fwy o fanylion m beth sy'n digwydd yn y cyfamser.

Representing more than 1,300 petitioners

Members of Cymdeithas yr Iaith in Ceredigion have presented a petition to call on the Council to ensure that they can live in Welsh in the county.

The petition, which has more than 1,300 signatures, calls on the Council to work through the medium of Welsh, following the example of Gwynedd Council, to ensure jobs for local people, to provide recreational services for young people in Welsh and ensure that housing available to local people.

One of the activists said:

Cynrychioli dros 1,300 o ddeisebwyr

Daeth cynrychiolaeth o aelodau Cymdeithas yr Iaith yn Sir Ceredigion i gyflwyno deiseb i alw ar y Cyngor Sir i sicrhau y gallan nhw fyw yn Gymraeg yn y sir.
 

Cyfarfod Cell Gogledd Ceredigion / Rhanbarth Ceredigion

12/06/2013 - 19:30

Yn dilyn cyflwyno deiseb "Dwi eisiau byw yn Gymraeg yng Ngheredigion" byddwn yn cwrdd nos Fercher y 12fed o Fehefin am 7.30pm yn swyddfa Cymdeithas yr Iaith er mwyn trafod sut gallwn ni barhau i bwyso ar Gyngor Sir Ceredigion i wneud eu rhan yn yr argyfnwg sy'n wynebu'r Gymraeg yn y Sir.