Hanner Cant

Cofeb i goffáu sefydlu'r Gymdeithas

Fe ddaeth ymgyrchwyr iaith ynghyd i goffáu sefydlu Cymdeithas yr Iaith dros hanner can mlynedd yn ôl drwy ddadorchuddiad plac ym Mhontarddulais heddiw (Dydd Sadwrn, 9fed Mawrth).

Teyrnged i Eileen Beasley - Angharad Tomos

Diolch am y cyfle i fod yma, a gofynnwyd i mi ddeud gair am frwydr y Beasleys. Dathlu hanner can mlwyddiant Cymdeithas yr Iaith wnaethom llynedd, a rhoddwyd cryn sylw i ddarlith radio Tynged yr Iaith gan Saunders Lewis. Ond wrth wrando ar y ddarlith honno, sylwais fod Saunders yn gallu cyfeirio at un esiampl penodol o weithredu uniongyrchol di-drais. A'r enghraifft hwnnw oedd teulu'r Beasleys, Llangennech.

Gwobr fawr i ŵyl Hanner Cant!

Cipiodd trefnwyr gŵyl Hanner Cant wobr arbennig dros y penwythnos yn dilyn llwyddiant y gig fawr i ddathlu hanner can mlwyddiant Cymdeithas yr Iaith Gymraeg y llynedd.

Coffau Sefydlu Cymdeithas yr Iaith - Dadorchuddio Plac Pontarddulais

09/03/2013 - 11:00

Sefydlwyd y Gymdeithas yn Ysgol Haf Plaid Cymru ym Mhontarddulais ddydd Sadwrn Awst y 4ydd 1962 fel ymateb i her a rhybudd a wnaed yn gynharach yn y flwyddyn gan Saunders Lewis y byddai yr iaith Gymraeg yn marw cyn diwedd yr ugeinfed ganrif oni fyddid yn mabwysiadu dulliau chwyldroadol.

Byddwn yn dadorchuddio plac i gofio'r achlysur a thalu teyrnged i'r bobl hynny wnaeth sefydlu'r Gymdeithas.

500 yn rali Pont Trefechan, 50 mlynedd yn ddiweddarach

Daeth 500 ynghyd heddiw (Dydd Sadwrn, 2 Chwefror) er mwyn ail-greu protest gyntaf Cymdeithas yr Iaith a mynnu byw yn Gymraeg 50 mlynedd i’r diwrnod ers gwrthdystiad cyntaf y mudiad iaith.

Fe wnaeth Robin Farrar, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith arwain protestwyr i eistedd ar y bont fel yn y gwrthdystiad gwreiddiol gan ddweud:

Language campaigners to share international experience in Aber

LANGUAGE campaigners from around the world gathered in Aberystwyth today as part of Cymdeithas yr Iaith Gymraeg's fiftieth anniversary celebrations.

Y Sesiwn Ryngwladol yn Aberystwyth

Fe ddaeth ymgyrchwyr iaith o ar draws y byd at ei gilydd yn Aberystwyth heddiw fel rhan o ddathliadau hanner can mlwyddiant Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Fe wnaeth siaradwyr o Golombia, Gwlad y Basg, Twrci a Chatalonia yn ogystal â Chymru drin a thrafod ymgyrchoedd iaith mewn cynhadledd arbennig a gynhelir ar yr un penwythnos â chyfarfod cyffredinol y Gymdeithas. Ymysg y siaradwyr yr oedd Dr Sian Edwards o Brifysgol Abertawe, yr awdur ac ymgyrchydd Ned Thomas, Bejan Matur awdur Gwrdaidd o Dwrci, Paul Bilbao Sarria o Wlad y Basg a Maria Areny o Gatalonia.

Siop sglods Cas-gwent: Gwahoddiad arbennig i Rhodri Morgan

Mae siop sglodion yng Nghas-gwent wedi agor ei drysau ar ei newydd-wedd heddiw  fel y siop Gymraeg gyntaf i bobl ei chyrraedd yng Nghymru. Daw hyn fel rhan o ddathliadau hanner can mlwyddiant Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Mewn partneriaeth gyda'r mudiad iaith, mae siop sglodion yng nghanol tref Cas-gwent “Sgwar Beaufort” wedi gosod arwyddion dwyieithog ac yn annog staff a chwsmeriaid i ddefnyddio'r iaith. Mae perchnogion yn honni mai dyma'r siop Gymraeg gyntaf yng Nghymru, gan ei fod yn ychydig cannoedd o lathau o'r ffin gyda Lloegr.

Sioe Hanner Cant - Llanllyfni

03/08/2012 - 19:30

I'r Gad

Sioe i ddathlu 50 mlynedd o'r Gymdeithas

Neuadd Llanllyfni

Nos Wener, Awst 3, 7.30

Tocynnau: £5/£3

Os dych chi'n nabod pobl sydd eisiau cefnogi'r sioe, ond sy ddim yn gallu dod, maent yn gallu prynu tocyn, a byddwn ni'n rhoi fo am ddim i berson ifanc yn yr ardal.

Sioe Hanner Cant

I'r Gad

Sioe i ddathlu 50 mlynedd o'r Gymdeithas

Neuadd Llanllyfni

Nos Wener, Awst 3, 7.30

Tocynnau: £5/£3

Os dych chi'n nabod pobl sydd eisiau cefnogi'r sioe, ond sy ddim yn gallu dod, maent yn gallu prynu tocyn, a byddwn ni'n rhoi fo am ddim i berson ifanc yn yr ardal.