Morgannwg Gwent

Polisi Enwi Strydoedd Newydd yng Nghaerdydd - Mynnwch fwy!

Mae Cyngor Caerdydd yn ymgynghori ar ei Polisi Enwi Strydoedd Newydd Drafft.

Tra ein bod yn croesawu bwriad y cyngor i enwi bob un stryd newydd yn Gymraeg, credwn hefyd fod le i gryfhau ac i wella'r polisi drafft hwn i sicrhau bod y Gymraeg yn weladwy ar bob un stryd sy'n bellach ynbodoli yng Nhgaerdydd, yn ogystal a bod yn rhan o'r datblygiadau newydd.

Cyfarfod Cell Caerdydd

05/03/2019 - 19:00

Cynhelir cyafrfod nesaf Cell Caerdydd ar: 

Nos Fawrth 5 Mawrth 

19:00

Tafarn Y Cornwall 

Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar: de@cymdeithas.cymru neu 02920486469

Cyfarfod Cell Abertawe a Chastell-Nedd

04/03/2019 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Abertawe a Chastell-Nedd ar: 

 

Nos Lun  4 Mawrth

19:30

Tafarn Y Schooner, Abertawe 

 

Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar: 02920486469 / de@cymdeithas.cymru 

 

Cadwn Ysgol Gynradd Gymraeg Felindre ar agor! - Anfownch e-bost at Gyngor Abertawe

Mae Cyngor Abertawe'n cynnig cau Ysgol Gynradd Gymraeg Felindre. Byddai hyn yn cael effaith andwyol ar  gymuned Gymraeg arbennig, ar gyrion Dinas Abertawe.

Mae mwy o wybodaeth ynglyn a'r cynnig fan hyn: http://www.abertawe.gov.uk/ymgynghoriadyggfelindre

 

Cyfarfod Cell Caerdydd

05/02/2019 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar:

Nos Fawrth 5 Chwefror

19:00

Tafarn Y Cornwall

 

Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar: 02920486469 / de@cymdeithas.cymru

Cyfarfod Cell Caerdydd

15/01/2019 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar:

 

Nos Fawrth 15 Ionawr

19:00

Tafarn Y Cornwall

 

Mae croeso cynnes i bawb yn ein cyfarfodydd. Am fwy o wybodaeth, peidwich ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar: 02920486469 / de@cymdeithas.cymru

Cyfarfod Trefnu Gigs Eisteddfod yr Urdd

16/01/2019 - 18:30

Ydych chi'n byw yn ardal Caerdydd?

Diddordeb mewn trefnu gigs?  Dewch i rannu'ch syniadau gyda ni ar gyfer cyfres o gigs yn ystod Eisteddfod Yr Urdd Caerdydd a'r Fro 2019!

 

Cynhelir y cyfarfod cyntaf ar:

Nos Fercher 16 Ionawr

18:30

Chapter, Caerdydd

 

Mae croeso cynnes i bawb, ac am fwy o wybodaeth, peidwich ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar: 02920486469 / de@cymdeithas.cymru

Cyfarfod Cell Abertawe a Chastell-Nedd

04/02/2019 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Abertawe a Chastell-Nedd ar:

 

Nos Lun 4 Chwefror

19:30

Tafarn Y Schooner, Abertawe

 

Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar: 02920486469/de@cymdeithas.cymru

Ad drefnu addysg gynradd Gymraeg yn ardal Pontypridd - Anfonwch e-bost at Gyngor Rhondda Cynon Taf

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wrthi'n ymgynghori ar gynigion i ad drefnu addysg gynradd yn ardal Pontypridd: 

Ocsiwn Gelf

08/02/2019 - 19:00

Cyflwyna Rhanbarth Morgannwg Gwent: