Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

 

Morgannwg Gwent

Cyfarfod Cell Caerdydd

02/07/2019 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar: 

Cyfarfod Cell Abertawe a Chastell-nedd

01/07/2019 - 19:30
Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Abertawe a Chastell-nedd ar: 

 

Nos Lun 1 Gorffennaf

19:30

Tafarn y Schooner

 

Stondin Stryd Datganoli Darlledu - Caerdydd

13/06/2019 - 17:30

Stondin Stryd Datganoli Darlledu - Caerdydd

5:30yp, dydd Iau, 13eg Mehefin  

Cwrdd ar bwys y Llyfrgell Ganolog yn yr Ais, Caerdydd

Cysylltwch â Chris ar de@cymdeithas.cymru neu 02920 486469

70 mlynedd o addysg Gymraeg yng Nghaerdydd: beth yw'r dyfodol?

23/06/2019 - 12:00

70 mlynedd o addysg Gymraeg yng Nghaerdydd: beth yw'r dyfodol?

12pm, dydd Sul, 23ain Mehefin

Pabell Byw yn y Ddinas, Tafwyl, Castell Caerdydd

Siaradwyr: Dr Dylan Foster-Evans, Cynghorydd Rhys Taylor a Mabli Siriol o'r Gymdeithas

Eleni mae Caerdydd yn dathlu 70 mlynedd o addysg Gymraeg yn y ddinas ers i Ysgol Bryn Taf agor ei drysau yn 1949. Yn sicr mae addysg Gymraeg wedi dod yn bell ers hynny, ond beth am y 70 mlynedd nesaf?

Cwrs Blasu'r Gymraeg - Caerdydd

18/07/2019 - 09:30

Ydych chi'n nabod rhywun sy'n meddwl am ddysgu Cymraeg?

Mae ein cwrs i ddechreuwyr yng Nghaerdydd yn gyfle arbennig i roi cynnig arni.

Ac mae'r cwrs yn rhad ac am ddim!

18 - 20 Gorffennaf

Canolfan Oasis, Caerdydd

Trefnir ar y cyd gyda Dysgu Cymraeg Caerdydd

Pobl ddi-Gymraeg yn galw am enw uniaith Gymraeg i’r Senedd

Mae grŵp o ddysgwyr a phobl ddi-Gymraeg wedi galw ar y Llywydd Elin Jones i ollwng ei chynlluniau i roi enw Saesneg ar y Senedd mewn llythyr agored ati heddiw (dydd Gwener, 31ain Mai).

Galw am ‘Fenter Iaith Ddigidol’ er mwyn gwella presenoldeb y Gymraeg ar-lein

Mae mudiad iaith wedi lansio ymgyrch dros sefydlu Menter Iaith Ddigidol gan ddweud bod ‘datblygu’r iaith ar-lein yr un mor bwysig i’r Gymraeg ag oedd cyfieithu’r Beibl i’r Gymraeg’.

Cyfarfod Cell Caerdydd

04/06/2019 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar: 

Prifysgol Bangor: torri swyddi nyrsio Cymraeg ond creu swyddi Saesneg?

Mae Prifysgol Bangor wedi dod o dan y lach wedi iddi hysbysebu pedair swydd nyrsio heb osod y Gymraeg fel sgil hanfodol, ar ôl torri swydd cyfrwng Cymraeg yn yr un maes ychydig wythnosau yn ôl.

Cyfarfod Cell Abertawe a Chastell-nedd

03/06/2019 - 19:30
Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Abertawe a Chastell-nedd ar: 
Twitter Facebook Youtube Vimeo Flickr