Morgannwg Gwent

Cau lawr stondin y Llywodraeth oherwydd eu ‘Deddf Iaith wannach’

Mae ymgyrchwyr wedi protestio ar stondin Llywodraeth Llafur Cymru yn erbyn cynlluniau a fyddai, yn eu barn nhw, yn gwanhau hawliau iaith yn yr Eisteddfod heddiw (dydd Gwener, 10fed Awst).  

Llywodraeth Cymru â ‘rhagfarn’ iaith yn erbyn ffoaduriaid, medd Cymdeithas

Mewn digwyddiad ar faes yr Eisteddfod heddiw, galwodd Cymdeithas yr Iaith am wersi Cymraeg am ddim i fudwyr, gan honni bod polisi presennol Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Prydain yn 'rhan o ragfarn ehangach yn erbyn mudwyr'. 

Cychwyn achos llys yn erbyn polisi cynllunio 'anghyfreithlon' y Llywodraeth

Mae ymgyrchwyr wedi cychwyn her gyfreithiol yn erbyn canllawiau cynllunio Llywodraeth Cymru, y maen nhw'n honni sy'n atal cynghorwyr rhag ystyried effa

Roc dros Ddatganoli Darlledu – Caerdydd

11/10/2018 - 19:30

Roc dros Ddatganoli Darlledu – Caerdydd 

Cyfarfod Cell Caerdydd

24/07/2018 - 19:00

Cyhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar: 

Nos Fawrth 24 Gorffennaf 

19:00

Tafarn Y Cornwall 

Mae croeso cynnes i bawb yn ein cyfarfodydd. Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell: 02920486469 / de@cymdeithas.cymru 

Ymestyn y Gymraeg

06/07/2018 - 11:00

Ymestyn y Gymraeg 

Derbyniad Caws a Gwin

09/08/2018 - 16:00

Derbyniad Caws a Gwin