Morgannwg Gwent

Ymgyrchwyr yn ‘methu â deall’ gwrthod cynlluniau i achub canolfan Gymraeg

Mae ymgyrchwyr wedi dweud nad ydynt yn deall penderfyniad rheolwyr canolfan Gymraeg yng Nghaerdydd i wrthod cynlluniau i’w hadfer ac i’w gwerthu yn lle.

Eiddo cymunedol yw Tŷ’r Cymry, sydd wedi ei leoli yn ardal y Rhath yn y brifddinas, a roddwyd i Gymry Cymraeg Caerdydd ym 1936 er mwyn hyrwyddo’r iaith a statws cyfansoddiadol i Gymru.

Cyfarfod Cell Caerdydd

02/02/2021 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar nos Fawrth 2il Chwefror dros Zoom am 7:00yh.

Croeso i unrhyw un!

Os hoffech ddolen cysylltwch â gogledd@cymdeithas.cymru

Cyfarfod Rhanbarth Morgannwg Gwent - WEDI EI OHIRIO

01/02/2021 - 19:30

Mae'r cyfarfod hwn wedi ei ohirio, bydd dyddiad newydd yn cael ei defnu yn fuan.

 

Penderfynwyd yn y cyfarfod ddiwethaf i gynnal cyfarfod o'r Rhanbarth ar y dydd Llun gyntaf bob yn ail mis.

Mae'r cyfarfod nesaf felly, ar nos Lun 1af o Chwefror am 7:30yh dros Zoom.

Dyma fydd cyfarfod cynta'r flwyddyn y rhanbarth.

Os hoffech ddolen i'r cyfarfod, anfonwch ebost i gogledd@cymdeithas.cymru

Croeso i unrhyw un ymuno!

Galw ar ymddiriedolwyr i beidio cau canolfan Tŷ’r Cymry yng Nghaerdydd

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar bechnogion Tŷ’r Cymry yng Nghaerdydd i beidio gwerthu’r tŷ, yn dilyn penderfyniad gan aelodau presennol pwyllgor yr ymddiriedolwyr i gau’r ganolfan Gymraeg a gwerthu’r adeilad.

 

Cyfarfod Cell Caerdydd

06/10/2020 - 19:30

Mae Cell Caerdydd yn cyfarfod ar nos Fawrth 6ed o Hydref, am 7:30yh, dros Zoom. Dyma gyfarfod cyntaf y Gell ers fis Mawrth felly bydd digon i drafod. Byddwn yn trafod materion yr ardal yn ogystal a chroesawu aelodau newydd.

Cyfarfod Rhanbarth Morgannwg-Gwent

07/12/2020 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Morgannwg Gwent ar nos Lun, 7 Rhagfyr dros Zoom am 7yh.

Os am ddolen i'r cyfarfod, cysylltwch â gogledd@cymdeithas.cymru

Dyma fydd cyfarfod ola'r rhanbarth am y flwyddyn a bydd yn cyfle i drafod materion lleol a chlywed am ymgyrchoedd cenedlaethol y Gymdeithas.

Croeso i bawb!

Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Morgannwg Gwent

09/09/2020 - 19:00

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Morgannwg Gwent dros Zoom ar nos Fercher, 9fed Medi am 7.00.

Dyma'r cyfarfod ble fyddwn yn ethol Swyddogion ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod ac yn llunio cynigion ar gyfer y Cyfarfod Blynyddol cenedlaethol.

Byddwn hefyd yn trafod materion sy'n berthnasol i'r rhanbarth.

Os am dderbyn dolen i fynychu'r cyfarfod neu fwy o wybodaeth, cysylltwch â: gogledd@cymdeithas.cymru neu post@cymdeithas.cymru

Cyfarfod Rhanbarth Morgannwg-Gwent

09/06/2020 - 19:00

Cynhelir cyfarfod o Ranbarth Morgannwg-Gwent dros Skype am 7.00yh, nos Fawrth, 9 Mehefin, pan fyddwn yn trafod amryw faterion sy'n berthnasol i'r rhanbarth.

Dewch i glywed mwy am beth sy'n digwydd yn eich ardal chi, neu dewch i godi rhyw fater sydd yn eich poeni am yr iaith Gymraeg yn yr ardal. 

Mae croeso mawr i unrhyw aelod o'r rhanbarth fynychu.

Sgwrs Anffurfiol Skype Morgannwg-Gwent

22/04/2020 - 19:00

Rydym yn cynnal sgwrs anffurfiol am :

7pm, nos Fercher 22 Ebrill

dros Skype

Os ydych chi eisiau cymryd rhan gallwch chi ddod o hyd i ni ar Skype drwy chwilio am y cyfrif 'cymdeithasyriaith'.

Sgwrs Anffurfiol Skype Morgannwg-Gwent

18/03/2020 - 19:00

Mae cynrychiolwyr pwyllgor Morgannwg Gwent am gynnal sgwrs anffurfiol trwy gyfrwng cyfrif Skype 'cymdeithasyriaith' am 7pm nos Fercher yma (18 Mawrth).

Ymhlith y pethau fydd yn cael eu trafod bydd yr ymgyrch addysg, trafnidiaeth i ysgolion Cymraeg a dyfodol ein swyddfa yn Nhy'r Cymry.

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch de@cymdeithas.cymru