Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

 

Morgannwg Gwent

Eisteddfod yr Urdd - Enw uniaith Gymraeg i'n Senedd ni

31/05/2019 - 14:00
Siaradwyr: Gwion Rhisiart (Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru) ac eraill
Lleoliad: Grisiau'r Senedd, Bae Caerdydd
 

Eisteddfod yr Urdd - Creu Menter Iaith Ddigidol

27/05/2019 - 09:00

Lleoliad: Stondin Cymdeithas yr Iaith drwy'r dydd

Creu Menter Iaith Ddigidol - Piciwch i'n gweld i ni gael dechrau cyd-greu menter iaith ddigidol - Beth ydych chi'n ei wylio ar-lein? Hoffech chi greu deunydd eich hun i'w roi ar lein? Beth yw eich diddordebau? Pa offer sydd ei angen arnoch? Rhown y Gymraeg ar-lein.

Eisteddfod yr Urdd - Prentisiaethau cyfrwng Cymraeg: Ble mae'r cyfleoedd?

30/05/2019 - 14:00
Lleoliad: Ystafell Siapan, Canolfan y Mileniwm
Siaradwyr: Toni Schiavone ac eraill
 

Enwogion yn galw am agor dim ond ysgolion Cymraeg yng Nghaerdydd

Mae'r actores Mali Harries a'r cerddor o'r Super Furry Animals Cian Ciaran ymysg dros 35 o enwogion sydd wedi galw ar Gyngor Caerdydd i sicrhau mai dim ond ysgolion cyfrwng Cymraeg fydd yn cael eu hagor ledled y ddinas yn y dyfodol.

Cyfarfod Cell Caerdydd

07/05/2019 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar: 

Cyfarfod Cell Abertawe a Chastell-nedd

06/05/2019 - 19:30
Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Abertawe a Chastell-nedd ar: 

Cyfarfod Cell Caerdydd

02/04/2019 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar: 

 

Nos Fawrth 2 Ebrill 

19:00 

Tafarn Y Cornwall

 

Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar: 02920486469 / de@cymdeithas.cymru

Cyfarfod Cell Abertawe a Chastell-Nedd

01/04/2019 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Abertawe a Chastell-Nedd ar:

 

Nos Lun 1 Ebrill

19:30

Tafarn Y Schooner, Abertawe

 

Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar: 02920486469 / de@cymdeithas.cymru

 

Cyfarfod Rhanbarth Morgannwg Gwent

18/03/2019 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Morgannwg Gwent ar:

Nos Lun 18 Mawrth

19:30

Tafarn Y Cornwall, Caerdydd

 

Mae croeso cynnes i bawb yn ein cyfarfodydd. Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar: 02920486469 / de@cymdeithas.cymru

Penwythnos Dysgwyr Y Fenni 2019

28/06/2019 - 18:30

penwythnos y fenni

Cynhelir penwythnos dysgwyr y Fenni rhwng 28-30 Mehefin.

Mae croeso i bawb ar ein penwythnos, a chost y penwythnos yw: £80

Am fwy o wybodaeth ac i gadw'ch lle, cliciwch yma

Twitter Facebook Youtube Vimeo Flickr