Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

 

Morgannwg Gwent

Cwis Nadolig Cell Caerdydd

04/12/2019 - 20:00

cwis nadolig cell caerdydd.jpg

Cell Caerdydd yn cyflwyno Cwis Nadolig y Cornwall unwaith eto leni!

Y cwisfeistr pennigamp, Gwilym Dwyfor, fydd yn dychwelyd ato ni eto'r Nadolig yma.

Nos Fercher, 4 Rhagfyr
20:00
Tafarn y Cornwall, Grangetown

(Bydd raffl ganddon ni unwaith eto - cofiwch eich punnoedd!)

Rali dros enw uniaith Gymraeg i’r Senedd

Cynhaliodd ymgyrchwyr  rali ym Mae Caerdydd dros y penwythnos o blaid enw uniaith Gymraeg i’r Senedd, cyn pleidlais ar y mater yr wythnos nesaf. 

Cyfarfod Cell Caerddd

06/11/2019 - 19:00

Nos Fercher, 6 Tachwedd

19:00

Tafarn Y Cornwall, Stryd y Cornwall, Trelluest (Grangetown), Caerdydd

Mae croeso cynnes i bawb yn ein cyfarfodydd.

Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ar: 02920486469 / de@cymdeithas.cymru

Cyfarfod Cell Caerddd

01/10/2019 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar:

Nos Fawrth 1 Hydref

19:00

Tafarn Y Cornwall, Stryd y Cornwall, Trelluest (Grangetown), Caerdydd

Mae croeso cynnes i bawb yn ein cyfarfodydd.

Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu â'r swyddfa ar: 02920486469 / de@cymdeithas.cymru

Cyfarfod Cell Caerdydd

03/09/2019 - 19:00

Mae'r cyfarfod nesa'r Gell ar:

Nos Fawrth 3 Medi

19:00

Tafarn Y Cornwall, Stryd y Cornwall, Trelluest (Grangetown), Caerdydd

Cyfarfod Rhanbarth Morgannwg Gwent

29/07/2019 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Morgannwg Gwent ar:

Nos Lun 29 Gorffennaf

19:30

Tafarn Y Cornwall, Caerdydd

 

Diwrnod Digidol Cell Abertawe a Chastell-nedd

21/07/2019 - 13:00
Dewch i ymuno â Chell Abertawe a Chastell-nedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ar eu diwrnod digidol cyntaf.
Bydd y Gell yn cynnig hyfforddiant ac annog mynychwyr i:
  • Ysgrifennu a golygu erthyglau ar Wicipedia Cymraeg
  • Cyfieithu meddalwedd
  • Defnyddio a chyfrannu at feddalwedd adnabod llais Mozilla Common Voice
  • Dysgu defnyddio gwasanaethau Cymraeg ar-lein
  • Cyhoeddi pyst blog ac erthyglau eraill yn Gymraeg
  • Llawer mwy

Stondin Stryd Addysg - Deiseb Ysgol Gynradd Gymraeg newydd i orllewin Caerdydd

13/07/2019 - 10:30

Bydd y Gell yn gofyn i bobl lofnodi ein deiseb er mwyn i agor Ysgol Gynradd Gymraeg newydd i orllewin Caerdydd. Byddwn ni'n targedu pobl leol i ddangos i'r Cyngor y mae eisiau i agor ysgol yn yr ardal leol. Mae croeso i unrhyw un â diddordeb ymuno â ni.

Lleoliad: Cwrdd y tu allan i Co-op, Radur

Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn rhwystro mynediad at addysg cyfrwng Cymraeg

Gallwch chi ddefnyddio'r ffurflen isod er mwyn ymateb i ymgynghoriad Cyngor Castell-nedd Port Talbot ynghylch codi prisiau teithio i'r ysgol. Fe gaiff y cynigion effaith negyddol iawn ar y Gymraeg. Gallwch chi weld y cynigion llawn drwy glicio yma.

Mae gan y Cyngor holiadur ar-lein hefyd, a byddem yn eich annog i gymryd cwpl o funudau i ymateb i hynny hefyd drwy glicio yma: https://wh.snapsurveys.com/s.asp?k=156015562741

 

Twitter Facebook Youtube Vimeo Flickr