Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

 

Morgannwg Gwent

Cyfarfod Rhanbarth Morgannwg Gwent

29/07/2019 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Morgannwg Gwent ar:

Nos Lun 29 Gorffennaf

19:30

Tafarn Y Cornwall, Caerdydd

 

Diwrnod Digidol Cell Abertawe a Chastell-nedd

21/07/2019 - 13:00
Dewch i ymuno â Chell Abertawe a Chastell-nedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ar eu diwrnod digidol cyntaf.
Bydd y Gell yn cynnig hyfforddiant ac annog mynychwyr i:
  • Ysgrifennu a golygu erthyglau ar Wicipedia Cymraeg
  • Cyfieithu meddalwedd
  • Defnyddio a chyfrannu at feddalwedd adnabod llais Mozilla Common Voice
  • Dysgu defnyddio gwasanaethau Cymraeg ar-lein
  • Cyhoeddi pyst blog ac erthyglau eraill yn Gymraeg
  • Llawer mwy

Stondin Stryd Addysg - Deiseb Ysgol Gynradd Gymraeg newydd i orllewin Caerdydd

13/07/2019 - 10:30

Bydd y Gell yn gofyn i bobl lofnodi ein deiseb er mwyn i agor Ysgol Gynradd Gymraeg newydd i orllewin Caerdydd. Byddwn ni'n targedu pobl leol i ddangos i'r Cyngor y mae eisiau i agor ysgol yn yr ardal leol. Mae croeso i unrhyw un â diddordeb ymuno â ni.

Lleoliad: Cwrdd y tu allan i Co-op, Radur

Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn rhwystro mynediad at addysg cyfrwng Cymraeg

Gallwch chi ddefnyddio'r ffurflen isod er mwyn ymateb i ymgynghoriad Cyngor Castell-nedd Port Talbot ynghylch codi prisiau teithio i'r ysgol. Fe gaiff y cynigion effaith negyddol iawn ar y Gymraeg. Gallwch chi weld y cynigion llawn drwy glicio yma.

Mae gan y Cyngor holiadur ar-lein hefyd, a byddem yn eich annog i gymryd cwpl o funudau i ymateb i hynny hefyd drwy glicio yma: https://wh.snapsurveys.com/s.asp?k=156015562741

 

Lansio deiseb dros ysgol Gymraeg ym Mhlasdwr yng Nghaerdydd

Bydd ymgyrchwyr yn lansio deiseb yng ngŵyl Tafwyl heddiw (dydd Sadwrn, 22ain Mehefin) yn galw ar i Gyngor Caerdydd wneud yr ysgol gyntaf sy’n rhan o ddatblygiad tai newydd yng ngogledd-orllewin y ddinas yn un cyfrwng Cymraeg yn hytrach na dwyieithog.

Ym mis Ebrill eleni, ac yn groes i addewid Arweinydd Cyngor Caerdydd i agor ysgol benodedig Gymraeg fel rhan o’r datblygiad tai enfawr, cytunodd cabinet y cyngor i ymgynghori ar gynnig i agor ffrwd Saesneg o fewn yr ysgol gyntaf.

Cyfarfod Cell Caerdydd

02/07/2019 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar: 

 

Nos Fawrth 2 Gorffennaf

19:00 

Tafarn y Cornwall, Heol y Cornwall, Trelluest (Grangetown)

Stondin Stryd Datganoli Darlledu - Caerdydd

13/06/2019 - 17:30

Stondin Stryd Datganoli Darlledu - Caerdydd

5:30yp, dydd Iau, 13eg Mehefin  

Cwrdd ar bwys y Llyfrgell Ganolog yn yr Ais, Caerdydd

Cysylltwch â Chris ar de@cymdeithas.cymru neu 02920 486469

70 mlynedd o addysg Gymraeg yng Nghaerdydd: beth yw'r dyfodol?

23/06/2019 - 12:00

70 mlynedd o addysg Gymraeg yng Nghaerdydd: beth yw'r dyfodol?

12pm, dydd Sul, 23ain Mehefin

Pabell Byw yn y Ddinas, Tafwyl, Castell Caerdydd

Cadeirydd: Melangell Dolma

Siaradwyr: Dr Dylan Foster-Evans, Cynghorydd Rhys Taylor a Mabli Siriol o'r Gymdeithas

Eleni mae Caerdydd yn dathlu 70 mlynedd o addysg Gymraeg yn y ddinas ers i Ysgol Bryn Taf agor ei drysau yn 1949. Yn sicr mae addysg Gymraeg wedi dod yn bell ers hynny, ond beth am y 70 mlynedd nesaf?

Cwrs Blasu'r Gymraeg - Caerdydd

18/07/2019 - 09:30

Ydych chi'n nabod rhywun sy'n meddwl am ddysgu Cymraeg?

Mae ein cwrs i ddechreuwyr yng Nghaerdydd yn gyfle arbennig i roi cynnig arni.

Ac mae'r cwrs yn rhad ac am ddim!

18 - 20 Gorffennaf

Canolfan Oasis, Caerdydd

Trefnir ar y cyd gyda Dysgu Cymraeg Caerdydd

Pobl ddi-Gymraeg yn galw am enw uniaith Gymraeg i’r Senedd

Mae grŵp o ddysgwyr a phobl ddi-Gymraeg wedi galw ar y Llywydd Elin Jones i ollwng ei chynlluniau i roi enw Saesneg ar y Senedd mewn llythyr agored ati heddiw (dydd Gwener, 31ain Mai).

Twitter Facebook Youtube Vimeo Flickr