Morgannwg Gwent

Canllawiau cynllunio cryfach i siopau! - Anfonwch e-bost at Gyngor Caerdydd

Mae Cyngor Caerdydd wrthi’n ymgynghori ar ganllawiau cynllunio atodol ar gyfer blaen siopau ac arwyddion. Fel rhan o’r canllawiau, mae adran ar gyfer arwyddion a’r defnydd o’r iaith Gymraeg. 

Sesiwn Finyl Cymraeg

06/01/2019 - 18:00

Cyflwyna Cell Caerdydd a'r Andrew Buchan:

 

Sesiwn Finyl Cymraeg gyda DJs gwadd

-  Noson o gerddoriaeth Gymraeg, yn dechrau am 6yh!
-  Cadwch lygad ar y dudalen yma am wybodaeth am DJs gwadd

 

Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar: 02920486469 / de@cymdeithas.cymru

 

Cyfarfod Cell Caerdydd

08/01/2019 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar:

Nos Fawrth 8 Ionawr

19:00

Tafarn Y Cornwall, Trelluest

 

Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar: 02920486469 / de@cymdeithas.cymru

Cyfarfod Cell Abertawe a Chastell-nedd

07/01/2019 - 19:30

Cynhelir cyfarfod cyntaf y flwyddyn newydd Cell Abertawe a Chastell-nedd ar:

Nos Lun 7 o Ionawr

19:30

Tafarn Y Schooner, Abertawe

Mae croeso cynnes i bawb yn ein cyfarfodydd. Dewch i rannu'ch syniadau am ddigwyddiadau Cymraeg yn yr ardal!

 

Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar: 02920486469 / de@cymdeithas.cymru

CHROMA / Marged / Rhys Dafis - Roc Dros Ddatganoli Darlledu Caerdydd

01/12/2018 - 19:30

Cymdeithas yr Iaith a'r Andrew Buchan yn cyflwyno eu hail gig #datganolidarlledu

• CHROMA
• Marged
• Rhys Dafis

Mynediad am gyfraniad

18+

 

Cyfarfod Rhanbarth Morgannwg Gwent

10/12/2018 - 19:30

Cynhelir cyfarfod cyfarfod Rhanbarth Morgannwg Gwent ar:

 

Nos Lun 10 o Rhafyr

19:30

Tafarn Y Cornwall, Caerdydd

 

Mae croeso cynnes i bawb yn ein cyfarfodydd. Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar: 02920486469 / de@cymdeithas.cymru

Cwis Nadolig Cell Caerdydd

05/12/2018 - 20:00

Cyflwyna Cell Caerdydd Cwis Nadolig yn Y Cornwall:

 

5/12/18

20:00

Tafarn Y Cornwall, Trelluest

 

£1 yr un

Bydd hefyd raffl ar y noson, gyda gowbrau arbennig i'w hennill!

 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Owen Howell: 02920486469 / de@cymdiethas.cymru

Cyfarfod Cell Caerdydd

04/12/2018 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar: 

 

Nos Fawrth 4 Rhagfyr 

19:00

Tafarn Y Cornwall

 

Mae croeso cynnes i bawb yn ein cyfarfodydd. Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar: 02920486469 / de@cymdeithas.cymru

Cyfarfod Cell Caerdydd

04/12/2018 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar: 

 

Nos Fawrth 4 Rhagfyr 

19:00

Tafarn Y Cornwall

 

Mae croeso cynnes i bawb yn ein cyfarfodydd. Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar: 02920486469 / de@cymdeithas.cymru

Cyfarfod Cell Prifysgol Caerdydd

15/11/2018 - 19:00

Ydych chi eisiau bod yn rhan o Gell Prifysgol Caerdydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg?