Morgannwg Gwent

Cyfarfod - Dathlu Amrywiaeth

18/01/2017 - 19:00

Dewch draw i Ganolfan Soar Merthyr Tudful 7yh nos Fercher Ionawr 18 i drafod a threfnu'r dathliad o amrywiaeth fydd yn digwydd fis Mawrth yng nghanol dre Merthyr.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Ciaran drwy anfon ebost at de@cymdeithas.cymru neu ffonio 02920 486469.

Cyfarfod Cell Caerdydd

04/01/2017 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd 7yh Nos Fercher, 4 Ionawr 2017, yn nhafarn y Cornwall, Grangetown. Croeso i bawb!

Cysylltwch â Ciaran am fwy o wybodaeth drwy ebostio de@cymdeithas.cymru neu ffonio 02920486469

Cyfarfod Dolig Rhanbarth Morgannwg Gwent

17/12/2016 - 11:00

Bydd cyfarfod Dolig rhanbarth Morgannwg Gwent yn digwydd:

11:00 Dydd Sadwrn, Rhagfyr 17 yng Nghanolfan Soar, Merthyr Tudful

Enwogion yn galw am ddeg ysgol gynradd Gymraeg newydd i Gaerdydd

Mae’r Archesgob Barry Morgan ymysg dros ddwsin o enwogion sydd wedi galw ar Gyngor Caerdydd i ymrwymo i agor deg ysgol gynradd Gymraeg newydd ar draws y brifddinas dros y pum mlynedd nesaf.

Cwis Nadolig Cell Caerdydd

01/12/2016 - 20:00

Cwis Nadolig 8yh nos Iau Rhagfyr 1af, yn nhafarn y Cornwall.

Bydd yr arian a godir yn cael ei rannu rhwng y Gymdeithas a'r Eisteddfod.

Cysylltwch â Ciaran ar 02920 486469 neu de@cymdeithas.cymru am ragor o fanylion.

 

Cyfarfod Cell Caerdydd

* Mae dyddiad y cyfarfod wedi symud i 7yh nos Fercher, Rhagfyr 14 *

Cyfarfod Cell Caerdydd yn Nhafarn y Cornwall, Grangetown, Caerdydd, 7yh nos Fercher, Rhagfyr 14.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Ciaran ar 02920 486469 neu de@cymdeithas.cymru.

Cyfle Swydd: Swyddog Maes Morgannwg-Gwent (ail hysbyseb)

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, gweithgar a threfnus fydd yn gyfrifol am ysbrydoli a hwyluso gweithgaredd gwirfoddol, annibynnol gan gelloedd a rhanbarthau, gan sicrhau bod y frwydr dros gryfhau'r Gymraeg yn digwydd yn y De.

Cyfarfod Cell Caerdydd

02/11/2016 - 19:00

Cyfarfod Cell Caerdydd

7pm, Nos Fercher, 2il Tachwedd

Tafarn y Cornwall, Trelluest (Grangetown)

Am ragor o wybodaeth: de@cymdeithas.cymru / 02920 486469

Hanes y Gymraeg yng Nghaerdydd - Taith Gerdded

22/10/2016 - 13:30
 

Taith gerdded (2 / 2.5 awr) o gwmpas canol Caerdydd yng nghwmni Dylan Foster Evans a Jon Gower.
Cwrdd tu allan i'r Hen Lyfrgell am 13.30, dydd Sadwrn, 22ain Hydref
Tocyn £8