Morgannwg Gwent

Ymestyn y Gymraeg

06/07/2018 - 11:00

Ymestyn y Gymraeg 

Derbyniad Caws a Gwin

09/08/2018 - 16:00

Derbyniad Caws a Gwin  

Datganoli Darlledu – ble mae Llywodraeth Cymru?

08/08/2018 - 15:00

Datganoli Darlledu – ble mae Llywodraeth Cymru? 

Y Gymraeg a chynllunio yng Nghymru gyfan

06/08/2018 - 14:00

Y Gymraeg a chynllunio yng Nghymru gyfan

Protest Trago Mills: Llafur yn amddiffyn y cwmni, medd Cymdeithas

Mae Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith wedi cyhuddo Llafur Cymru o amddiffyn cwmnïau fel Trago Mills drwy gynllunio i wanhau deddfwriaeth iaith, cyn protest ym Merthyr Tudful heddiw (11yb, dydd Sadwrn, 7fed Gorffennaf).  

Agorwch ddim ond ysgolion cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog, medd cyn-arweinydd Cyngor Caerdydd

Bydd cyn-arweinydd Cyngor Caerdydd yn dadlau dylid ystyried agor ysgolion newydd yn y brifddinas dim ond os ydyn nhw’n rhai cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog, mewn araith heddiw (11:30yb, dydd Sul, 1af Gorffennaf).    

Sylwadau Trago Mills am y Gymraeg yn 'sarhaus'

Mae mudiad iaith wedi beirniadu Trago Mills yn hallt, wedi i gopi o lythyr oddi wrth y cwmni am ei siop newydd ym Merthyr, sy'n llawn sylwadau gwrth-Gymraeg, ddod i'r amlwg. 

Er gwaethaf ymrwymiad yn y llythyr i osod rhai arwyddion dwyieithog ar safle'r siop newydd ym Merthyr Tudful, ar hyn o bryd, arwyddion uniaith Saesneg sydd yn y siop.