Morgannwg Gwent

Cyfarfod Cell Abertawe a Chastell-Nedd

13/11/2017 - 19:30

Wedi cyfarfod cyntaf llwyddiannus, cynhelir cyfarfod nesaf y gell ar 13 o Dachwedd am 19:30, yn Nhafarn Y Schooner, Abertawe.

Croeso cynnes i bawb!

Cyfarfod Cell Caerdydd

01/11/2017 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd nos Fercher 1af o Dachwedd am 7yh, yn Nhafarn Y Cornwall. Croeso cynnes i bawb!

Cyfle Cyngor Caerdydd i arwain y ffordd i'r filiwn gyda 10 ysgol Gymraeg newydd

Gallai diffyg ymroddiad cynghorau i ehangu addysg Gymraeg danseilio ymdrechion cenedlaethol i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn canol y ganrif, dyna oedd rhybudd ymgyrchwyr mewn rali yng Nghaerdydd heddiw.   

07.10.17 Cyfle i arwain ymgyrchoedd dros y Gymraeg

Hoffwn eich gwahodd i’n Cyfarfod Cyffredinol eleni:

1:30 yp, Dydd Sadwrn, 7fed Hydref
Capel y Tabernacl, yr Ais, Caerdydd

Cyfarfod Cell Blaenau Gwent a Chaerffili

12/10/2017 - 19:00

Cynhelir cyfarfod Cell Blaenau Gwent a Chaerffili am 7yh ar 12 Hydref yn Nhafarn Y Sirhowy, Y Coed Duon (NP12 1BA).

Nid oes cyfarfod wedi bod yn yr ardal ers sbel. Felly, bydd yn gyfle i aelodau'r ardal ddod at ei gilydd i drafod materion yr ardal ac i rannu syniadau.

Croeso cynnes i bawb!

https://www.facebook.com/events/255832908273225/

Cyfarfod Cell Tawe

11/10/2017 - 19:00

Cynhelir cyfarfod cyntaf Cell Tawe ers sbel ar 11 Hydref am 7yh yn y Schooner Inn, Abertawe (SA1 1RR). Bydd y cyfarfod yn gyfle i aelodau yn yr ardal ddod at ei gilydd er mwyn trafod syniadau am ddyfodol y gymdeithas yn yr ardal. Croeso cynnes i bawb!

https://www.facebook.com/events/494153167630023/?fref=ts

 

 

Cyfarfod Cell Caerdydd

04/10/2017 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar 4 o Hydref am 7yh yn Nhafarn Y Cornwall. Croeso cynnes i bawb!

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ar: 02920486469 neu de@cymdeithas.cymru

 

 

Cyfarfod Cell Caerdydd

19/09/2017 - 19:00

Cynhelir cyfarfod Cell Caerdydd am 7yh Dydd Mawrth 19 o Fedi yn Nhafarn Y Cornwall. Croeso cynnes i bawb!

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ar: 02920486469 neu de@cymdeithas.cymru

Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Morgannwg-Gwent

13/09/2017 - 19:30

Cynhelir y cyfarfod am 19:30 ar y 13 fed o Fedi yng Nghlwb y Bont, Pontypridd. Edrychwn ymlaen at eich croesawu chi i gyd i'r cyfarfod i drafod materion y rhanbarth ar gyfer y flwyddyn i ddod ac i rannu'ch holl syniadau.

Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu:

de@cymdeithas.cymru
02920486469

Mike Hedges AC a Lloyds: angen Safonau Iaith i'r sector breifat

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i'r newyddion bod Lloyds Bank wedi gwrthod derbyn llythyr Cymraeg gan yr Aelod Cynulliad Mike Hedges.