Morgannwg Gwent

Cyfarfod Cell Abertawe a Chastell-Nedd

05/03/2018 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Abertawe a Chastell-Nedd ar Nos Lun 5 Mawrth am 19:30 yn Nhafarn Y Schooner, Abertawe. Croeso cynnes i bawb!

Am fwy o wybodaeth, neu i ychwanegu rhywbeth at yr agenda, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar: 02920486469 / de@cymdeithas.cymru

Diwedd ympryd Elfed - Dewch i ddweud diolch!

27/02/2018 - 12:30

Dewch i ymuno a ni y tu allan i'r Senedd ym Mae Caerdydd er mwyn diolch i Elfed ar ddiwedd ei gyfnod o ymprydio ac i ddangos eich cefnogaeth dros ddatganoli darlledu!

https://www.facebook.com/events/2016948348584296/

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ar: de@cymdeithas.cymru / 02920486469

Cyfarfod Cell Caerdydd

07/02/2018 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar 7 o Chwefror am 19:00 yn Nhafarn Y Cornwall, Caerdydd.

Ffonio, postio a phaned

21/02/2018 - 14:00

Mae gwaith ymgyrchu Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar ein haelodau - ac mae angen eich help i ddod o hyd i fwy! Dewh draw i swyddfa'r gymdiethas yn y de i fod yn rhan o'r ymgyrch trwy'n helpu i bostio at gyn aelodau.

Os hoffech chi helpu rhywle arall neu ar amser arall rhowch wybod!

Os dewch chi i'r swyddfa, gallwn ddarparu sgript, cefnogaeth a lluniaeth ysgafn.

Ty'r Cymry
11 Heol Gordon
Y Rhath
CF24 3AJ

 

Cyfarfod Pwyllgor Gigs 'Steddfod 2018

15/02/2018 - 19:00

Eisiau bod yn rhan o'r trefniadau ar gyfer Gigs Cymdeithas Yr Iaith yn Eisteddfod Caerdydd 2018? Dewch i ymuno a ni!

Cynhelir y cyfarfod nesaf am 7yh nos Iau 15 o Chwefror, yn Nhafarn Y Cornwall, Caerdydd.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Owen Howell: 029206486469 / de@cymdeithas.cymru

Cyfarfod Cell Abertawe a Chastell-Nedd

12/02/2018 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Abertawe a Chastell Nedd ar 12 o Chwefror am 19:30 yn Nhafarn Y Schooner, Abertawe.

Croeso cynnes i bawb! Am ragor o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell:

de@cymdeithas.cymru / 02920486469

Cyfarfod Pwyllgor Gigs Eisteddfod 2018

11/01/2018 - 19:00

Cynhelir cyfarfod cyntaf pwyllgor gigs, yn y flwyddyn newydd, ar nos Iau 11 o Ionawr! Croeso cynnes i bawb sydd eisiau bod yn rhan o drefniadau gigs wythnos yr Eisteddfod Gennedlaethol yng Nghaerdydd yn Awst 2018.

 

Nos Iau 11 Ionawr

19:00

Tafarn Y Cornwall, Caerdydd

 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Owen Howell: 02920486469 / de@cymdeithas.cymru

Cwis Y Cornwall

18/01/2018 - 19:00

Yn dilyn llwyddiant y Cwis Nadolig, mae Cell Caerdydd yn cynnal cwis arall ym mis Ionawr, gyda'r cwisfeistri Tom a Dyl.

Nos Iau 18 Ionawr

Tafarn Y Cornwall

19:00

 

Dewch i ymuno am noson arall o gymdeithasu yn Y Cornwall. Bydd gwobrau i'w hennill!

 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Owen Howell: 029204996469 neu de@cymdeithas.cymru

Cyfarfod Cell Abertawe a Chastell-Nedd

08/01/2018 - 19:30

Dewch i ymuno a Chell Abertawe a Chastell-Nedd yn eu cyfarfod cyntaf yn 2018.

Nos Lun 8 Ionawr

19:30

Tafarn Y Schooner, Abertawe

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Owen Howell: 02920486469 / de@cymdeithas.cymru