Morgannwg Gwent

Protest Trago Mills: Llafur yn amddiffyn y cwmni, medd Cymdeithas

Mae Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith wedi cyhuddo Llafur Cymru o amddiffyn cwmnïau fel Trago Mills drwy gynllunio i wanhau deddfwriaeth iaith, cyn protest ym Merthyr Tudful heddiw (11yb, dydd Sadwrn, 7fed Gorffennaf).  

Agorwch ddim ond ysgolion cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog, medd cyn-arweinydd Cyngor Caerdydd

Bydd cyn-arweinydd Cyngor Caerdydd yn dadlau dylid ystyried agor ysgolion newydd yn y brifddinas dim ond os ydyn nhw’n rhai cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog, mewn araith heddiw (11:30yb, dydd Sul, 1af Gorffennaf).    

Trago Mills - sylwadau 'sarhaus'

Anfonwch yr e-bost isod at Trago Mills er mwyn pwyso arnyn nhw i ddangos parch at y Gymraeg a darparu gwasanaeth cyflawn Cymraeg. Mae copi yn mynd at Gweinidog y Gymraeg Eluned Morgan yn ogystal.

Bydd copi o'ch ebost yn mynd at swyddfa Cymdeithas yr Iaith hefyd, ac mae'n bosib y cysylltwn ni â chi ynghylch ein hymgyrchoedd.

Sylwadau Trago Mills am y Gymraeg yn 'sarhaus'

Mae mudiad iaith wedi beirniadu Trago Mills yn hallt, wedi i gopi o lythyr oddi wrth y cwmni am ei siop newydd ym Merthyr, sy'n llawn sylwadau gwrth-Gymraeg, ddod i'r amlwg. 

Er gwaethaf ymrwymiad yn y llythyr i osod rhai arwyddion dwyieithog ar safle'r siop newydd ym Merthyr Tudful, ar hyn o bryd, arwyddion uniaith Saesneg sydd yn y siop.  

Cwis Cymunedau Byw - Gwent

20/06/2018 - 19:00

Cynhelir cwis Cymunedau Byw i siaradwyr rhugl a dysgwyr yn ardal Gwent.

 

Nos Fercher 20 o Fehefin

19:00

Clwb Rygbi Croesyceiliog

 

Mae'r noson am rad ac am ddim ac yn cynnwys bwyd. Mae croeso cynnes i bawb!

Am fwy o wybdoaeth, cysyllwtch a Helen ar: helen.young@coleggwent.ac.uk / 01495333710

Cyfarfod Cell Caerdydd

03/07/2018 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar:

Nos Fawrth 3 o Orffennaf

19:00

Tafarn Y Cornwall

Mae croeso cynnes i bawb yn ein cyfarfodydd. Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar: 02920486469 / de@cymdeithas.cymru

Cyfarfod Rhanbarth Morgannwg-Gwent

20/06/2018 - 19:30

 Cynhelir cyfarfod nesaf rhanbarth Morgannwg-Gwent ar:

 Nos Fercher 20 Mehefin

Cyfarfod Cyhoeddus Gwent

12/06/2018 - 19:30

Cynhelir cyfarfod cyhoeddus er mwyn trafod dyfodol y gymdeithas yn y rhanbarth. Bydd y cyfarfod yn gyfle i bobl leol ddod at ei gilydd i drafod materion yr ardal ac i rannu syniadau ynglyn a sut y gallai'r gymdeithas weithio gorau yn yr ardal. 

 

Nos Fawrth 12 o Fehefin 

19:30 

Tafarn The Iron Duke, Pont-y-Pwl. 

 

Am ragor o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell: 02920486469 / de@cymdeithas.cymru