Morgannwg Gwent

Cyfarfod Cell Caerdydd

06/09/2017 - 19:00

Cynhelir cyfarfod Cell Caerdydd am 7yh ar y 6ed o Fedi yn Nhafarn Y Cornwall, Grangetown.

Am ragor o fanylion, cysylltwch ar: 02920486469 neu de@cymdeithas.cymru

Rali: Addysg Gymraeg i Bawb! Ond ydy'r Llywodraeth wedi dweud wrth ein cynghorau sir?

07/10/2017 - 11:00

Addysg Gymraeg i Bawb! Ond ydy'r Llywodraeth wedi dweud wrth ein cynghorau sir?

10 Ysgol Gymraeg newydd i Gaerdydd ... a'r gweddill!

11yb, Dydd Sadwrn, 7fed Hydref

Capel y Tabernacl, Yr Ais, Caerdydd

Cyfarfod Cell Caerdydd

05/07/2017 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesa Cell Caerdydd am:

7pm, nos Fercher 5ed Gorffennaf
Tafarn y Cornwall, Stryd y Cornwall, Trelluest (Grangetown).

Bydd cyfle i drafod ein cyfarfod gydag Arweinydd y Cyngor a'r camau nesaf gyda ein deiseb addysg Gymraeg.

"Diffygion difrifol gwasanaethau iechyd meddwl yn Gymraeg" - ymgyrchwyr

Lansiad swyddogol gwefan meddwl.org ar faes Eisteddfod yr Urdd  

Mae diffyg darpariaeth ddigonol o wasanaethau iechyd meddwl yn Gymraeg, dyna oedd neges ymgyrchwyr mewn digwyddiad ar faes Eisteddfod yr Urdd heddiw.

Addysg i bawb? Trafod heriau i'r Gymraeg yn y brifddinas.

02/07/2017 - 14:30

Addysg i bawb? Trafod heriau i'r Gymraeg yn y brifddinas.

2:30pm, dydd Sul, 2 Gorffennaf

Yurt 'Byw yn y Ddinas', Maes Tafwyl, Caerdydd

Yn rhan o ymgyrch Cymdeithas yr Iaith yng Nghaerdydd yn galw ar y cyngor i agor deg ysgol gynradd Gymraeg erbyn 2022, bydd y grŵp yn cynnal sgwrs yn trafod yr hyn sy'n atal cynnydd cyflymach ym myd addysg cynradd Caerdydd.

Siaradwyr:

Ymgyrchwyr iaith Māori ar daith yng Nghymru

Mae ymgyrchwyr a hyrwyddwyr yr iaith Māori o’r grwp Te Panekiretanga o te Reo (Ysgol am Ragoriaeth Iaith) o Aotearoa, Seland Newydd wedi ymweld ag Eisteddfod yr Urdd heddiw (dydd Mawrth, 30ain Mai) fel rhan o’u taith i ymweld â chymunedau iaith bychain ar draws Ewrop.

Addysg cyfrwng Cymraeg i'r mwyafrif erbyn 2030 er mwyn cyrraedd y filiwn - ymchwil

Bydd rhaid i'r mwyafrif o blant gael eu haddysgu mewn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg erbyn 2030 er mwyn cyrraedd targed Llywodraeth Cymru, sef bod miliwn o siaradwyr yr iaith erbyn canol y ganrif, yn ôl gwaith ymchwil mudiad iaith. 

Cyfarfod Cell Caerdydd

07/06/2017 - 19:00

 

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar nos Fercher 7 Mehefin am 7 o’r gloch yn nhafarn y Cornwall, Trelluest (Grangetown).

 

Am ragor o wybodaeth - de@cymdeithas.cymru / 02920 486469

Iechyd meddwl a'r Gymraeg

02/06/2017 - 14:00

2yp, dydd Gwener, 2 Mehefin

Stondin Cymdeithas yr Iaith

Lansiad gwefan meddwl.org, trafodaeth ar iechyd meddwl dan ofal Amser i Newid Cymru, a darlleniad o’r gyfrol ‘Gyrru Drwy Storom.’