Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

 

Morgannwg Gwent

Cyfarfod Cell Caerddd

06/11/2019 - 19:00

Nos Fercher, 6 Tachwedd

19:00

Tafarn Y Cornwall, Stryd y Cornwall, Trelluest (Grangetown), Caerdydd

Mae croeso cynnes i bawb yn ein cyfarfodydd.

Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ar: 02920486469 / de@cymdeithas.cymru

Cyfarfod Cell Caerddd

01/10/2019 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar:

Nos Fawrth 1 Hydref

19:00

Tafarn Y Cornwall, Stryd y Cornwall, Trelluest (Grangetown), Caerdydd

Mae croeso cynnes i bawb yn ein cyfarfodydd.

Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu â'r swyddfa ar: 02920486469 / de@cymdeithas.cymru

Cyfarfod Cell Caerdydd

03/09/2019 - 19:00

Mae'r cyfarfod nesa'r Gell ar:

Nos Fawrth 3 Medi

19:00

Tafarn Y Cornwall, Stryd y Cornwall, Trelluest (Grangetown), Caerdydd

Cyfarfod Rhanbarth Morgannwg Gwent

29/07/2019 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Morgannwg Gwent ar:

Nos Lun 29 Gorffennaf

19:30

Tafarn Y Cornwall, Caerdydd

 

Diwrnod Digidol Cell Abertawe a Chastell-nedd

21/07/2019 - 13:00
Dewch i ymuno â Chell Abertawe a Chastell-nedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ar eu diwrnod digidol cyntaf.
Bydd y Gell yn cynnig hyfforddiant ac annog mynychwyr i:
  • Ysgrifennu a golygu erthyglau ar Wicipedia Cymraeg
  • Cyfieithu meddalwedd
  • Defnyddio a chyfrannu at feddalwedd adnabod llais Mozilla Common Voice
  • Dysgu defnyddio gwasanaethau Cymraeg ar-lein
  • Cyhoeddi pyst blog ac erthyglau eraill yn Gymraeg
  • Llawer mwy

Stondin Stryd Addysg - Deiseb Ysgol Gynradd Gymraeg newydd i orllewin Caerdydd

13/07/2019 - 10:30

Bydd y Gell yn gofyn i bobl lofnodi ein deiseb er mwyn i agor Ysgol Gynradd Gymraeg newydd i orllewin Caerdydd. Byddwn ni'n targedu pobl leol i ddangos i'r Cyngor y mae eisiau i agor ysgol yn yr ardal leol. Mae croeso i unrhyw un â diddordeb ymuno â ni.

Lleoliad: Cwrdd y tu allan i Co-op, Radur

Lansio deiseb dros ysgol Gymraeg ym Mhlasdwr yng Nghaerdydd

Bydd ymgyrchwyr yn lansio deiseb yng ngŵyl Tafwyl heddiw (dydd Sadwrn, 22ain Mehefin) yn galw ar i Gyngor Caerdydd wneud yr ysgol gyntaf sy’n rhan o ddatblygiad tai newydd yng ngogledd-orllewin y ddinas yn un cyfrwng Cymraeg yn hytrach na dwyieithog.

Ym mis Ebrill eleni, ac yn groes i addewid Arweinydd Cyngor Caerdydd i agor ysgol benodedig Gymraeg fel rhan o’r datblygiad tai enfawr, cytunodd cabinet y cyngor i ymgynghori ar gynnig i agor ffrwd Saesneg o fewn yr ysgol gyntaf.

Cyfarfod Cell Caerdydd

02/07/2019 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar: 

 

Nos Fawrth 2 Gorffennaf

19:00 

Tafarn y Cornwall, Heol y Cornwall, Trelluest (Grangetown)

Stondin Stryd Datganoli Darlledu - Caerdydd

13/06/2019 - 17:30

Stondin Stryd Datganoli Darlledu - Caerdydd

5:30yp, dydd Iau, 13eg Mehefin  

Cwrdd ar bwys y Llyfrgell Ganolog yn yr Ais, Caerdydd

Cysylltwch â Chris ar de@cymdeithas.cymru neu 02920 486469

Twitter Facebook Youtube Vimeo Flickr