Morgannwg Gwent

Cwis Cymunedau Byw - Abertawe

18/07/2018 - 19:30

Cwis Cymunedau Byw 

Cyfarfod Cell Abertawe a Chastell-Nedd

04/06/2018 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Abertawe a Chastell-Nedd ar:

Nos Lun 4 o Fehefin

19:30

Tafarn Y Schooner

 

Mae croeso cynnes i bawb yn ein cyfarfodydd cell! Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu:

02920486469 / de@cymdeithas.cymru

Cyfarfod Cell Caerdydd

05/06/2018 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar:

Nos Fawrth 5 o Fehefin 

19:00 

Tafarn Y Cornwall 

Croeso cynnes i bawb! Peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar: 02920486469 neu de@cymdeithas.cymru

Dim angen i Gyngor Môn gau ysgolion bach – Gweinidog

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau nad oes rhaid i gynghorau fel Ynys M&oc

Cyfarfod Cell Abertawe a Chastell-Nedd

14/05/2018 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Abertawe a Chastell-Nedd ar:

Nos Lun 14 o Fai

19:30

Tafarn Y Schooner

 

Am ragor o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar: 02920 486469 / de@cymdeithas.cymru

Cyfarfod Cell Caerdydd

02/05/2018 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar:

Nos Fercher 2 o Fai

19:00

Tafarn Y Cornwall

Croeso cynnes i bawb! Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar: 02920486469

Cyfarfod Cell Abertawe a Chastell-Nedd

09/04/2018 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Abertawe a Chastell Nedd ar 9 o Ebrill am 19:30 yn Nhafarn Y Schooner, Abertawe.

Croeso cynnes i bawb! Am ragor o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell:

de@cymdeithas.cymru / 02920486469

Cyfarfod Cell Caerdydd

05/04/2018 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar:

Nos Iau 5 Ebrill

19:00

Tafarn Y Cornwall

Am ragor o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar 02920 486469 neu de@cymdeithas.cymru.

Cyfarfod Cell Caerdydd

08/03/2018 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar 8 o Fawrth am 19:00 yn Nhafarn Y Cornwall, Caerdydd.

Diwedd ympryd dros ddatganoli darlledu o flaen y Senedd

Mae ymgyrchydd ifanc wedi gorffen ei ympryd saith diwrnod o flaen y Senedd ym Mae Caerdydd heddiw (dydd Mawrth, 27ain Chwefror) gan apelio ar wleidyddion i roi ystyriaeth lawn i'r syniad o ddatganoli pwerau darlledu i Gymru.