Hawliau i'r Gymraeg

Methu derbyn gwasanaethau Cymraeg? Rhannwch eich profiad

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen isod i rannu eich profiadau o wasanaethau Cymraeg gyda phwyllgor yn y Senedd sy’n cynnal ymchwiliad ar y mater ar hyn o bryd.

Cau lawr stondin y Llywodraeth oherwydd eu ‘Deddf Iaith wannach’

Mae ymgyrchwyr wedi protestio ar stondin Llywodraeth Llafur Cymru yn erbyn cynlluniau a fyddai, yn eu barn nhw, yn gwanhau hawliau iaith yn yr Eisteddfod heddiw (dydd Gwener, 10fed Awst).  

Tarfu ar agoriad siop Iceland yn y Rhyl o achos diffyg Cymraeg

Mae grŵp o ymgyrchwyr wedi tarfu ar agoriad swyddogol siop newydd Iceland yn y Rhyl heddiw (dydd Mawrth, 31ain Gorffennaf) gan gwyno am y diffyg darpariaeth Gymraeg.  

Ar fore agoriad swyddogol y siop newydd, mae pymtheg o aelodau Cymdeithas yr Iaith ynghyd â'r Cynghorydd lleol Arwel Roberts wedi gwrthdystio tu allan a thu fewn i'r siop gan gwyno i reolwyr am y diffyg arwyddion Cymraeg. 

Parti Croesawu Iceland Cymreig yn y Rhyl

31/07/2018 - 08:00

Pryd?

8yb wrth i'r Siop Newydd agor ar ddydd Mawrth y 31ain o Orffennaf

Lle?

Parc Manwerthu Clwyd (Clwyd Retail Park) Rhuddlan, Rhyl LL18 2TJ

Ond pam parti?

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod mewn parti rywbryd pryd y mae'r teulu wedi anghofio dod ag anrhegion i wahoddedigion.

Wel, dyna sy gyda ni heddiw - mae Iceland wedi eich gwahodd chi i gyd draw, ond wedi anghofio dod ag arwyddion Cymraeg i ni i ddangos parch at Gymru!

Bil y Gymraeg: ‘gwastraffu amser’ ar wanhau hawliau iaith

 

Dim rhagor o hawliau iaith tan 2021 o achos y Bil, honna Cymdeithas yr Iaith

Protest Trago Mills: Llafur yn amddiffyn y cwmni, medd Cymdeithas

Mae Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith wedi cyhuddo Llafur Cymru o amddiffyn cwmnïau fel Trago Mills drwy gynllunio i wanhau deddfwriaeth iaith, cyn protest ym Merthyr Tudful heddiw (11yb, dydd Sadwrn, 7fed Gorffennaf).  

Trago Mills - sylwadau 'sarhaus'

Anfonwch yr e-bost isod at Trago Mills er mwyn pwyso arnyn nhw i ddangos parch at y Gymraeg a darparu gwasanaeth cyflawn Cymraeg. Mae copi yn mynd at Gweinidog y Gymraeg Eluned Morgan yn ogystal.

Bydd copi o'ch ebost yn mynd at swyddfa Cymdeithas yr Iaith hefyd, ac mae'n bosib y cysylltwn ni â chi ynghylch ein hymgyrchoedd.

Sylwadau Trago Mills am y Gymraeg yn 'sarhaus'

Mae mudiad iaith wedi beirniadu Trago Mills yn hallt, wedi i gopi o lythyr oddi wrth y cwmni am ei siop newydd ym Merthyr, sy'n llawn sylwadau gwrth-Gymraeg, ddod i'r amlwg. 

Er gwaethaf ymrwymiad yn y llythyr i osod rhai arwyddion dwyieithog ar safle'r siop newydd ym Merthyr Tudful, ar hyn o bryd, arwyddion uniaith Saesneg sydd yn y siop.  

Deddf Iaith Wannach? Dim Diolch