Hawliau i'r Gymraeg

Llyfrgell Genedlaethol: Gweinidog yn erbyn gwneud y Gymraeg yn hanfodol

Mae un o Weinidogion Llywodraeth Cymru o dan y lach am geisio cael gwared ar amod y dylai’r Llyfrgellydd Cenedlaethol newydd fedru’r Gymraeg cyn i’r swydd gael ei hysbysebu ddiwedd y llynedd. Mae 90% o staff y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth yn siarad Cymraeg ac mae’r corff yn gweithio’n fewnol drwy’r iaith.

Ymgyrch recriwtio gofalwyr yn diystyru cynllunio’r gweithlu Cymraeg - Cymdeithas

Mae mudiad iaith wedi mynegi pryder nad yw ymgyrch newydd i gyflogi ugain mil yn fwy o ofalwyr yn sôn am yr angen i recriwtio siaradwyr Cymraeg.

Dywedodd Gwerfyl Wyn Roberts, Cadeirydd Grŵp Iechyd, Cymdeithas yr Iaith:

Enw uniaith Gymraeg i'n Senedd genedlaethol

Mae ymgynghoriad ynghylch cynlluniau i ail-enwi’r Cynulliad, ac rydym yn ymgyrchu dros gael enw a logo uniaith Gymraeg, sef ‘Senedd’.

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon neges at y Pwyllgor yn y Senedd sy'n cynnal ymgynghoriad ar y mater, y Llywydd sy'n gyfrifol am y Bil, ynghyd â'ch Aelodau Cynulliad lleol.

Polisi Enwi Strydoedd Newydd yng Nghaerdydd - Mynnwch fwy!

Mae Cyngor Caerdydd yn ymgynghori ar ei Polisi Enwi Strydoedd Newydd Drafft.

Tra ein bod yn croesawu bwriad y cyngor i enwi bob un stryd newydd yn Gymraeg, credwn hefyd fod le i gryfhau ac i wella'r polisi drafft hwn i sicrhau bod y Gymraeg yn weladwy ar bob un stryd sy'n bellach ynbodoli yng Nhgaerdydd, yn ogystal a bod yn rhan o'r datblygiadau newydd.

HSBC: ‘mae’r Gymraeg yn iaith estron’

Mae galwadau ar i fanciau ddarparu gwasanaethau Cymraeg ar y we, yn dilyn ymateb gan HSBC i gŵyn sy’n dweud bod yr iaith yn ‘estron’.  

Picedu yn erbyn Trafnidiaeth Cymru oherwydd diffyg gwasanaethau Cymraeg

Bydd ymgyrchwyr yn cynnal cyfres o bicedi ledled y wlad heddiw (dydd Sadwrn, 12fed Ionawr) yn erbyn y gwasanaeth trên newydd, Trafnidiaeth Cymru, gan fod cyn lleied o wasanaethau ar gael yn Gymraeg.

Picedu yn erbyn Trafnidiaeth Cymru!

12/01/2019 - 11:00

Picedu yn erbyn Trafnidiaeth Cymru!

Byddwn yn picedu mewn nifer o orsafoedd trenau, am 11yb ddydd Sadwrn y 12fed o Ionawr oherwydd diffyg gwasanaethau Cymraeg gan Drafnidiaeth Cymru.

Byddwn ni'n picedu yn y gorsafoedd trenau canlynol:

- Gorsaf Aberystwyth - am ragor o fanylion dyfed@cymdeithas.cymru/ 01970 624501
- Gorsaf Machynlleth - am ragor o fanylion dyfed@cymdeithas.cymru/ 01970 624501
- Gorsaf Caerdydd - am ragor o fanylion de@cymdeithas.cymru / 02920 486469

Bancio Ar-lein yn Gymraeg

Defnyddiwch y ffurflen isod i gwyno am y ffaith nad oes modd bancio ar-lein yn Gymraeg.

Mae'r ffurflen isod yn anfon cwyn at rai banciau yn unig- HSBC, Santander, Halifax a Barclays.  Felly os ydych chi'n bancio gyda banc arall gofynnwn ni chi anfon neges at eich banc gan ddefnyddio'r system negeseuo ar-lein wedi i chi fewngofnodi.