Hawliau i'r Gymraeg

Ffrae iaith Greggs – mudiad yn gofyn am gyfarfod â'r cwmni

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ysgrifennu at Brif Weithredwr cwmni Greggs gan ofyn am gyfarfod i drafod eu polisi iaith, yn dilyn honiadau am sylwadau rhagfarnllyd gan aelod o staff.  

Trenau Great Western Railway - "Gweinidog yn twyllo"

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhuddo Alun Davies o geisio 'twyllo' pobl yn ei ymateb i'r diffyg Cymraeg ar wasanaethau trenau GWR.

Cau swyddfa Gweinidog achos cynllun i ddiddymu Comisiynydd y Gymraeg

Mae swyddfa Gweinidog ym Mlaenau Gwent wedi cael ei gau gan ymgyrchwyr iaith heddiw sy'n protestio yn erbyn cynlluniau i ddiddymu Comisiynydd y Gymraeg.  

Adroddiad Hawliau Iaith: 'ffôl' diddymu Comisiynydd y Gymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi dweud bod adroddiad Comisiynydd y Gymraeg a gyhoeddwyd heddiw yn dystiolaeth bellach bod cynlluniau'r Llywodraeth i ddiddymu'r swydd yn 'ffôl'.  

Dywedodd Osian Rhys ar ran Cymdeithas yr Iaith:  

Cwyn am yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus

Annwyl John Griffiths AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau,

Ysgrifennaf ar ran Cymdeithas yr Iaith er mwyn codi pryderon ynghylch ymyrraeth yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus yn y ddadl ynghylch papur gwyn Llywodraeth Cymru ar Fil arfaethedig y Gymraeg.

Bil y Gymraeg yn 'syrthio'n ddarnau': Gweinidog yn cefnu ar ei gynigion ei hun

Alun Davies yn awgrymu gofyn i'w gyn bartner busnes gymryd lle Comisiynydd y Gymraeg 

Banc Santander yn gwrthod ffurflenni Cymraeg Cymdeithas

Mike Hedges AC a Lloyds: angen Safonau Iaith i'r sector breifat

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i'r newyddion bod Lloyds Bank wedi gwrthod derbyn llythyr Cymraeg gan yr Aelod Cynulliad Mike Hedges. 

Ymateb i'r Ddeddf Iaith Newydd: 'Cam mawr yn ôl'

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi beirniadu'n hallt gynigion Llywodraeth Cymru i ddiwygio Mesur y Gymraeg a gyhoeddwyd heddiw.