Hawliau i'r Gymraeg

Angen cadw'r Comisiynydd: croesawu llythyr arbenigwyr rhyngwladol

Mae mudiad iaith wedi croesawu llythyr gan Gymdeithas Rhyngwladol y Comisiynwyr Iaith yn galw ar Lywodraeth Cymru i beidio â diddymu Comisiynydd y Gymraeg. 

Ffrae iaith Greggs – mudiad yn gofyn am gyfarfod â'r cwmni

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ysgrifennu at Brif Weithredwr cwmni Greggs gan ofyn am gyfarfod i drafod eu polisi iaith, yn dilyn honiadau am sylwadau rhagfarnllyd gan aelod o staff.  

Trenau Great Western Railway - "Gweinidog yn twyllo"

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhuddo Alun Davies o geisio 'twyllo' pobl yn ei ymateb i'r diffyg Cymraeg ar wasanaethau trenau GWR.

Cau swyddfa Gweinidog achos cynllun i ddiddymu Comisiynydd y Gymraeg

Mae swyddfa Gweinidog ym Mlaenau Gwent wedi cael ei gau gan ymgyrchwyr iaith heddiw sy'n protestio yn erbyn cynlluniau i ddiddymu Comisiynydd y Gymraeg.  

Adroddiad Hawliau Iaith: 'ffôl' diddymu Comisiynydd y Gymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi dweud bod adroddiad Comisiynydd y Gymraeg a gyhoeddwyd heddiw yn dystiolaeth bellach bod cynlluniau'r Llywodraeth i ddiddymu'r swydd yn 'ffôl'.  

Dywedodd Osian Rhys ar ran Cymdeithas yr Iaith:  

Cwyn am yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus

Annwyl John Griffiths AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau,

Ysgrifennaf ar ran Cymdeithas yr Iaith er mwyn codi pryderon ynghylch ymyrraeth yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus yn y ddadl ynghylch papur gwyn Llywodraeth Cymru ar Fil arfaethedig y Gymraeg.

Bil y Gymraeg yn 'syrthio'n ddarnau': Gweinidog yn cefnu ar ei gynigion ei hun

Alun Davies yn awgrymu gofyn i'w gyn bartner busnes gymryd lle Comisiynydd y Gymraeg 

Banc Santander yn gwrthod ffurflenni Cymraeg Cymdeithas

Mike Hedges AC a Lloyds: angen Safonau Iaith i'r sector breifat

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i'r newyddion bod Lloyds Bank wedi gwrthod derbyn llythyr Cymraeg gan yr Aelod Cynulliad Mike Hedges.