Hawliau i'r Gymraeg

Arolwg: perfformiad Cymraeg 'anfoddhaol' cynghorau sir y de

Cyngor Caerdydd yw'r gorau ymysg cynghorau sir de Cymru yn ei gefnogaeth i'r Gymraeg tra bod Merthyr yw'r gwaethaf, yn ôl arolwg a gomisiynwyd gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Merthyr council language 'farce' - official complaint

MERTHYR council faces an official reprimand after being branded "a complete farce" by Welsh language campaigners in a complaint to the local government watchdog, after it launched an English-only website.

In a letter to the Public Service Ombudsman, members of campaign group Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (The Welsh Language Society) have accused the local authority of consistent and severe breaches of its legally-binding language scheme.

Cofnod Cymraeg yn ein Cynulliad ni

Cychwyn ymgyrch dros ddefnydd y Gymraeg yn y Cynulliad

Mae ymgyrchwyr iaith yn lansio ymgyrch arlein heddiw i gryfhau presenoldeb y Gymraeg yn y Cynulliad (Dydd Gwener, Mehefin 3).

Fe fydd ymgyrch grwp hawliau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn canolbwyntio ar sichrau bod cofnod llawn o drafodion y Cynulliad ar gael yn y Gymraeg. Bydd y grwp hefyd yn pwyso am gynnydd cyffredinol yn nefnydd y Gymraeg yn y Cynulliad.

Hawliau i'r Gymraeg

Ydych chi erioed wedi teimlo bod gwasanaethau yn Gymraeg yn dameidiog ac anghyson? Ydych chi'n teimlo'n rhwystredig os ydych chi'n methu cael gwasanaeth Cymraeg yn y banc neu rhywle arall?

Ydych chi wedi teimlo y byddwch yn achosi trafferth wrth ofyn am wasanaeth yn Gymraeg? Neu ydych chi am sicrhau bod dysgwyr yn gallu datblygu eu sgiliau iaith trwy allu siarad Cymraeg ym mhob man?

Yn syml, ydych chi eisiau byw yn Gymraeg?

Oes gennych chi gwyn am ddiffyg gwasanaeth yn y Gymraeg?

Dogfennau