Hawliau i'r Gymraeg

Bancio Ar-lein yn Gymraeg

Defnyddiwch y ffurflen isod i gwyno am y ffaith nad oes modd bancio ar-lein yn Gymraeg.

Mae'r ffurflen isod yn anfon cwyn at rai banciau yn unig- HSBC, Santander, Halifax a Barclays.  Felly os ydych chi'n bancio gyda banc arall gofynnwn ni chi anfon neges at eich banc gan ddefnyddio'r system negeseuo ar-lein wedi i chi fewngofnodi.

Comisiynydd newydd – 'hanfodol bod y rôl yn parhau'

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i benodiad Aled Roberts yn Gomisiynydd newydd y Gymraeg, gan ddweud ei bod yn hollbwysig bod y rôl yn parhau.  

Wrth ymateb i'r newyddion, dywedodd Osian Rhys, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith:  

‘Cywiro’ degau o arwyddion ffyrdd Saesneg yn Wrecsam

Mae ymgyrchwyr iaith wedi gosod sticeri ar wyth deg o arwyddon ffyrdd Cyngor Wrecsam dros y penwythnos. 

Mae cannoedd o arwyddion ‘Ildiwch’ yn sefyll ar hyd a lled y sir wedi eu gosod yn uniaith Saesneg, ‘Give Way’, ac felly hefyd yn anghyfreithlon, yn ôl cadeirydd Cell Wrecsam o Gymdeithas yr Iaith, Aled Powell. 

Methu derbyn gwasanaethau Cymraeg? Rhannwch eich profiad

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen isod i rannu eich profiadau o wasanaethau Cymraeg gyda phwyllgor yn y Senedd sy’n cynnal ymchwiliad ar y mater ar hyn o bryd.

Cau lawr stondin y Llywodraeth oherwydd eu ‘Deddf Iaith wannach’

Mae ymgyrchwyr wedi protestio ar stondin Llywodraeth Llafur Cymru yn erbyn cynlluniau a fyddai, yn eu barn nhw, yn gwanhau hawliau iaith yn yr Eisteddfod heddiw (dydd Gwener, 10fed Awst).  

Tarfu ar agoriad siop Iceland yn y Rhyl o achos diffyg Cymraeg

Mae grŵp o ymgyrchwyr wedi tarfu ar agoriad swyddogol siop newydd Iceland yn y Rhyl heddiw (dydd Mawrth, 31ain Gorffennaf) gan gwyno am y diffyg darpariaeth Gymraeg.  

Ar fore agoriad swyddogol y siop newydd, mae pymtheg o aelodau Cymdeithas yr Iaith ynghyd â'r Cynghorydd lleol Arwel Roberts wedi gwrthdystio tu allan a thu fewn i'r siop gan gwyno i reolwyr am y diffyg arwyddion Cymraeg. 

Parti Croesawu Iceland Cymreig yn y Rhyl

31/07/2018 - 08:00

Pryd?

8yb wrth i'r Siop Newydd agor ar ddydd Mawrth y 31ain o Orffennaf

Lle?

Parc Manwerthu Clwyd (Clwyd Retail Park) Rhuddlan, Rhyl LL18 2TJ

Ond pam parti?

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod mewn parti rywbryd pryd y mae'r teulu wedi anghofio dod ag anrhegion i wahoddedigion.

Wel, dyna sy gyda ni heddiw - mae Iceland wedi eich gwahodd chi i gyd draw, ond wedi anghofio dod ag arwyddion Cymraeg i ni i ddangos parch at Gymru!

Bil y Gymraeg: ‘gwastraffu amser’ ar wanhau hawliau iaith

 

Dim rhagor o hawliau iaith tan 2021 o achos y Bil, honna Cymdeithas yr Iaith