Hawliau i'r Gymraeg

Dim cefnogaeth i ddiddymu Comisiynydd y Gymraeg – medd Llywodraeth Cymru

'Barn yn rhanedig' medd y Llywodraeth wedi iddynt anwybyddu dros hanner y gwrthwynebwyr 

Bil y Gymraeg – wfftio'r Ombwdsmon

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru am Fil y Gymraeg.

Dywedodd Osian Rhys, Is-gadeirydd Cymdeithas yr Iaith:

Corff Hybu Iaith newydd heb ddeddfu – neges ymgyrchwyr i Weinidog

Mewn cyfarfod â Gweinidog y Gymraeg heddiw (dydd Mercher, 17eg Ionawr) bydd mudiad iaith yn argymell sefydlu corff newydd i hyrwyddo’r Gymraeg heb fod angen deddfu, mewn ymdrech i atal y Llywodraeth rhag gwanhau hawliau i’r iaith.

Gofal Iechyd yn Gymraeg

23/01/2018 - 12:00

Cyfarfod i drafod manylion Safonau'r Gymraeg arfaethedig ym maes iechyd - rheoliadau a fydd yn pennu hawliau pobl i wasanaethau gofal iechyd yn Gymraeg am flynyddoedd i ddod.

12pm - 1pm, dydd Mawrth, 23ain Ionawr

Ystafell Gynhadledd A, Tŷ Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd

Defnydd o'r Gymraeg yn y Cynulliad 'yn dal i fod yn isel' – bai ar y Llywodraeth?

Siân Gwenllian ar y brig – 'esiampl i eraill', medd y Gymdeithas  

Gweinyddiaeth Fewnol Gymraeg - Llythyr Cynghorwyr Ynys Môn

Annwyl Gynghorydd,  

Ymateb - Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus

[Cliciwch yma i agor yr ymateb fel PDF]

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

 

Gweinyddiaeth Gymraeg Cyngor Ynys Môn - galw i wrthwynebu cynnig i'w danseilio

Mae mudiad iaith wedi galw ar i gynghorwyr wrthwynebu cynnig i wrthdroi polisi Cyngor Sir Yn

Gweithwyr Iechyd yn galw am hawliau clir i ofal sylfaenol yn Gymraeg

Mae grŵp o ymarferwyr iechyd wedi galw am hawliau clir i gleifion gael derbyn gwasanaethau yn Gymraeg gan ddarparwyr gofal sylfaenol fel meddygon teulu a fferyllwyr, mewn llythyr agored at Lywodraeth Cymru heddiw (Dydd Llun 27ain Tachwedd).