Powys

Cyfarfod Cell Maldwyn

17/01/2020 - 19:00

Dewch yn llu i gyfarfod Cell Maldwyn ar y 14eg o Ionawr am 7yh yn y Cann Offis, Llangadfan.

Byddwn yn trafod amcanion y Gell dros y Misoedd nesaf!

cymdeithas 12_22.png

Cyfarfod Cell Maldwyn

17/12/2019 - 19:00

Dewch yn llu i fod yn rhan o gyfarfod Cell Maldwyn fydd yn cael ei gynnal yn y Cann Offis, Llangadfan ar y 17eg o Ragfyr am 7yh.

Pwysig iawn i'n haelodau ni gyd ddod er mwyn cefnogi a rhannu syniadau!

Cyfarfod Cell Maldwyn

22/10/2019 - 19:00

Dewch i gyfarfod Cell Maldwyn ar Ddydd Mawrth y 22ain o Hydref, yn y Cann Offis, Maldwyn am 7yh

Pwysig iawn fod ein haelodau ddod i gefnogi'r Gell, a hefyd ddod i gyfrannu eu barn!

cell ceredigion_12.jpg

Stondin Stryd Datganoli Darlledu - Machynlleth

28/09/2019 - 11:00

Rydyn ni'n cynnal stondin stryd fel rhan o'r ymgyrch dros bwerau darlledu i Gymru:

11yb, dydd Sadwrn, 28ain Medi

tu allan i Senedd Glyndŵr, Machynlleth

Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Powys

06/09/2019 - 19:00
Cynhelir cyfarfod blynyddol Rhanbarth Powys yn Nhafarn Y Cann Offis, Llangadfan ar y 6ed o Fedi am 7:00yh.
Mae hwn yn gyfarfod pwysig i'n haelodau gael lleisio eu barn.

Cyfarfod Cell Maldwyn

17/07/2019 - 17:00

Dewch yn llu i gyfarfod Cell Maldwyn i ni gael trafod sut y medrwn ni hybu'r Iaith ym Mhowys ac ym Maldwyn!

Cyfarfod yn cael ei gynnal yn y Cann Offis, Llangadfan am 7 y hwyr ar y 17eg o Orffennaf!

 

tafod maldwyn_3.jpg

Cyfarfod Cell Maldwyn

07/05/2019 - 19:00

Dewch i gyfarfod Cell Maldwyn - Cann Offis, Llangadfan am 7yh ar y 7fed o Fai

Dewch i ni gael gwneud gwahaniaeth  i'r Iaith ym Maldwyn!

tafod maldwyn_2.jpg

Cyfarfod Cell Maldwyn

04/03/2019 - 19:30
Mi fydd cyfarfod Cell Maldwyn yn cael ei gynnal yn y Can Offis, Llangadfan ar nos Iau, y 4ydd o Ebrill am 7:30!
 
Edrychwn ymlaen at gael chi yno i drafod y materion penodol mae'r Gell yn ymwneud â nhw!

 

tafod maldwyn_1.jpg

Cyfarfod Cell Maldwyn

16/01/2019 - 19:00

Dewch yn llu i gyfarfod Cell Maldwyn ar ddydd Gwener yr 16eg o Ionawr am 7 yn y Cann Offis, Llangadfan!

Byddwn yn penodi pobl i rôl benodol yn y Gell ac yn trafod ein hymgyrchoedd a'r ffordd rydym am ddatblygu'r gell yn gryfach!

Dewch yn llu, a dewch a phawb sydd hefo diddordeb!

tafod maldwyn_0.jpg

Roc dros Ddatganoli Darlledu – Llangadfan

19/10/2018 - 19:30

7:30pm, dydd Gwener, 19eg Hydref 
Cann Offis, Llangadfan
Gwilym Bowen Rhys ac eraill
Am fwy o wybodaeth: dyfed@cymdeithas.cymru