Powys

Roc dros Ddatganoli Darlledu – Llangadfan

19/10/2018 - 19:30

7:30pm, dydd Gwener, 19eg Hydref 
Cann Offis, Llangadfan
Gwilym Bowen Rhys ac eraill
Am fwy o wybodaeth: dyfed@cymdeithas.cymru

Creu cymhwyster Cymraeg 'DIY' o achos oedi'r Llywodraeth

B

'Troi'r cloc yn ôl' mewn gwrthdystiad yn erbyn Bil y Gymraeg

"Deddf Iaith wannach?

Ysgol Machynlleth: addewid cyngor i'w throi yn Ysgol Gymraeg

Mae mudiad iaith wedi ymateb i'r penderfyniad ynghylch y ffrwd Saesneg yn Ysgol Bro Hyddgen ym Machynlleth. 

Dywedodd Toni Schiavone Cadeirydd Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith: 

Ymgyrchu dros hawliau - gweithdy sgiliau Cymdeithas a Stonewall

31/05/2018 - 14:00

Ymgyrchu dros hawliau - gweithdy sgiliau ar y cyd rhwng Cymdeithas yr Iaith a Stonewall Cymru  
2pm, dydd Iau, 31ain Mai 
Y Tipi, Maes Eisteddfod yr Urdd  
Gweithdy gyda Kizzy Crawford, Elfed Wyn (Cymdeithas), Iestyn Wyn (Stonewall) ac eraill

Trafodaeth ar iechyd meddwl

01/06/2018 - 14:00

Trafodaeth ar iechyd meddwl   

2pm, dydd Gwener, 1af Mehefin  

Stondin Cymdeithas yr Iaith (Uned 9), Maes Eisteddfod yr Urdd   

Addysg Gymraeg i bawb! Un cymhwyster Cymraeg i bob disgybl

29/05/2018 - 14:00

Addysg Gymraeg i bawb! Un cymhwyster Cymraeg i bob disgybl   

2pm, dydd Mawrth, 29ain Mai  

Noson Werin gyda Tecwyn Ifan

11/05/2018 - 19:30

Mi fydd y Gangen yn Maldwyn yn cynnal noson werin yng nghwmni Tecwyn Ifan nos Wener yma. Noson i ddechrau am 7:30 a phris tocyn yn £5.

Cwis y Flwyddyn - Llangadfan

22/03/2018 - 19:30