Powys

Ysgol Bro Hyddgen: croesawu penderfyniad Cyngor Powys

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu penderfyniad cabinet Cyngor Sir Powys i ganiatáu i Ysgol Bro Hyddgen ddechrau addysgu drwy'r Gymraeg yn unig.

Dywedodd Osian Rhys o Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith:

Cyfarfod Rhanbarth Powys

23/02/2021 - 19:30

Rhanbarth Pwys Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Mae Rhanbarth Powys Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cyfarfod yn gyson ar Zoom y dyddiau hyn. Bydd ein cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal ar Nos Fawrth Chwefror 23 am 7.30.

Y pynciau a drafodir gennym yn y cyfarfod nesaf fydd:

Cyfarfod Rhanbarth Powys

15/12/2020 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Powys ar nos Fawrth, 15 Rhagfyr am 7.30 dros Zoom. Byddwn yn trafod materion sydd yn bwysig i'r ardal megis addysg. Bydd y cyfarfod yma yn fwy anffurfiol gyd thrafodaeth am flaenoriaethau y rhanbarth yn 2021. Croeso i chi ddod â diod a mins pei i'r cyfarfod, gobeithio gawn ni barti go iawn flwyddyn nesaf!

Os hoffech dderbyn dolen i'r cyfarfod, ebostiwch gogledd@cymdeithas.cymru

Croeso i unrhyw un ymuno!

Dyfodol Ysgol Bentre Gymraeg ym Mhowys

 

CYMDEITHAS YR IAITH YN GALW AR Y GWEINIDOG ADDYSG I YMYRRYD YN SYTH

Yn dilyn penderfyniad Pwyllgor Gwaith Cyngor Sir Powys i baratoi achos dros  ad-drefnu addysg a allai arwain at gau Ysgol Pennant (sy'n gwasanaethu cymuned bentrefol Gymraeg Penybont-Fawr ac yn ysgol lwyddiannus gyda 82 o ddisgyblion ynddi), mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar y Gweinidog Addysg i ymyrryd yn syth i gynghori'r Cyngor Sir y byddant yn torri'r Côd Trefniadaeth Ysgolion os na byddant yn diwygio eu cynlluniau.

Cyfarfod Rhanbarth Powys

13/10/2020 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf rhanbarth Powys dros Zoom am 7:30yh, nos Fawrth, 13eg Hydref.

Dyma fydd cyfarfod cyntaf y rhanbarth ers cyn y cyfnod clo.

Dewch i gwrdd ag aelodau eraill y rhanbarth ac i drafod materion sydd yn bwysig ac yn berthnasol i'r ardal.

Os am ddolen i'r cyfarfod, cysylltwch â gogledd@cymdeithas.cymru

Croeso cynnes i bawb.

Cyfarfod Cell Maldwyn

17/01/2020 - 19:00

Dewch yn llu i gyfarfod Cell Maldwyn ar y 14eg o Ionawr am 7yh yn y Cann Offis, Llangadfan.

Byddwn yn trafod amcanion y Gell dros y Misoedd nesaf!

cymdeithas 12_22.png

Cyfarfod Cell Maldwyn

17/12/2019 - 19:00

Dewch yn llu i fod yn rhan o gyfarfod Cell Maldwyn fydd yn cael ei gynnal yn y Cann Offis, Llangadfan ar y 17eg o Ragfyr am 7yh.

Pwysig iawn i'n haelodau ni gyd ddod er mwyn cefnogi a rhannu syniadau!

Cyfarfod Cell Maldwyn

22/10/2019 - 19:00

Dewch i gyfarfod Cell Maldwyn ar Ddydd Mawrth y 22ain o Hydref, yn y Cann Offis, Maldwyn am 7yh

Pwysig iawn fod ein haelodau ddod i gefnogi'r Gell, a hefyd ddod i gyfrannu eu barn!

cell ceredigion_12.jpg

Stondin Stryd Datganoli Darlledu - Machynlleth

28/09/2019 - 11:00

Rydyn ni'n cynnal stondin stryd fel rhan o'r ymgyrch dros bwerau darlledu i Gymru:

11yb, dydd Sadwrn, 28ain Medi

tu allan i Senedd Glyndŵr, Machynlleth

Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Powys

06/09/2019 - 19:00
Cynhelir cyfarfod blynyddol Rhanbarth Powys yn Nhafarn Y Cann Offis, Llangadfan ar y 6ed o Fedi am 7:00yh.
Mae hwn yn gyfarfod pwysig i'n haelodau gael lleisio eu barn.