Powys

Cyfarfod Cell Maldwyn

17/07/2019 - 17:00

Dewch yn llu i gyfarfod Cell Maldwyn i ni gael trafod sut y medrwn ni hybu'r Iaith ym Mhowys ac ym Maldwyn!

Cyfarfod yn cael ei gynnal yn y Cann Offis, Llangadfan am 7 y hwyr ar y 17eg o Orffennaf!

 

tafod maldwyn_3.jpg

Cyfarfod Cell Maldwyn

07/05/2019 - 19:00

Dewch i gyfarfod Cell Maldwyn - Cann Offis, Llangadfan am 7yh ar y 7fed o Fai

Dewch i ni gael gwneud gwahaniaeth  i'r Iaith ym Maldwyn!

tafod maldwyn_2.jpg

Cyfarfod Cell Maldwyn

04/03/2019 - 19:30
Mi fydd cyfarfod Cell Maldwyn yn cael ei gynnal yn y Can Offis, Llangadfan ar nos Iau, y 4ydd o Ebrill am 7:30!
 
Edrychwn ymlaen at gael chi yno i drafod y materion penodol mae'r Gell yn ymwneud â nhw!

 

tafod maldwyn_1.jpg

Cyfarfod Cell Maldwyn

16/01/2019 - 19:00

Dewch yn llu i gyfarfod Cell Maldwyn ar ddydd Gwener yr 16eg o Ionawr am 7 yn y Cann Offis, Llangadfan!

Byddwn yn penodi pobl i rôl benodol yn y Gell ac yn trafod ein hymgyrchoedd a'r ffordd rydym am ddatblygu'r gell yn gryfach!

Dewch yn llu, a dewch a phawb sydd hefo diddordeb!

tafod maldwyn_0.jpg

Roc dros Ddatganoli Darlledu – Llangadfan

19/10/2018 - 19:30

7:30pm, dydd Gwener, 19eg Hydref 
Cann Offis, Llangadfan
Gwilym Bowen Rhys ac eraill
Am fwy o wybodaeth: dyfed@cymdeithas.cymru

Creu cymhwyster Cymraeg 'DIY' o achos oedi'r Llywodraeth

B

'Troi'r cloc yn ôl' mewn gwrthdystiad yn erbyn Bil y Gymraeg

"Deddf Iaith wannach?

Ysgol Machynlleth: addewid cyngor i'w throi yn Ysgol Gymraeg

Mae mudiad iaith wedi ymateb i'r penderfyniad ynghylch y ffrwd Saesneg yn Ysgol Bro Hyddgen ym Machynlleth. 

Dywedodd Toni Schiavone Cadeirydd Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith: 

Ymgyrchu dros hawliau - gweithdy sgiliau Cymdeithas a Stonewall

31/05/2018 - 14:00

Ymgyrchu dros hawliau - gweithdy sgiliau ar y cyd rhwng Cymdeithas yr Iaith a Stonewall Cymru  
2pm, dydd Iau, 31ain Mai 
Y Tipi, Maes Eisteddfod yr Urdd  
Gweithdy gyda Kizzy Crawford, Elfed Wyn (Cymdeithas), Iestyn Wyn (Stonewall) ac eraill

Trafodaeth ar iechyd meddwl

01/06/2018 - 14:00

Trafodaeth ar iechyd meddwl   

2pm, dydd Gwener, 1af Mehefin  

Stondin Cymdeithas yr Iaith (Uned 9), Maes Eisteddfod yr Urdd