Powys

Ymgyrchwyr Powys: "hen bryd i ni gael addysg Gymraeg i bawb"

#Miliwn o resymau i fwynhau'r 'Steddfod‏

Gigs yn y COBRA, Meifod

 

Language Task Group's decision welcomed

Cymdeithas yr Iaith has welcomed the fact that a framework for the Powys' Welsh language Task Group's work has been agreed to saying it is a positive development that needs building on.

Elwyn Vaughan, a local campaigner said:
“Cymdeithas yr Iaith has been present at the initial meetings of the Working Group and have taken the opportunity to be part of a process of making positive changes in terms of the Welsh language and communities in Powys.

Sail i adeiladu arno ym Mhowys

Wedi i Weithgor Powys gyfarfod ddydd Gwener a derbyn papur fframwaith fel sail i'w waith mae Cymdeithas yr Iaith wedi dweud ei fod yn ddatblygiad cadarnhaol sydd angen adeiladu arno.

Meddai Elwyn Vaughan, ymgyrchydd lleol:

Dwi eisiau siopa yn Gymraeg - sefyllfa'r Gymraeg mewn archfarchnadoedd

05/08/2015 - 14:00

Dwi eisiau siopa yn Gymraeg!
- sefyllfa'r Gymraeg mewn archfarchnadoedd
2pm, Dydd Mercher, 5ed Awst
Uned Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (Unedau 811-812)
Y Maes, Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn

Lansiad canlyniadau ein harolwg ynghylch darpariaeth Gymraeg archfarchnadoedd

Herio Cyngor Powys - ble mae'r arweiniad?

04/08/2015 - 14:00

Herio Cyngor Powys - ble mae'r arweiniad?
2 o'r gloch, Dydd Mawrth, 4ydd Awst
Uned Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (Unedau 811-812)
Y Maes, Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn

Yr Hawl i Gartref - Lansiad Ymgyrch dros Fil Cartrefi Fforddiadwy i Bawb

03/08/2015 - 14:00

Yr Hawl i Gartref - Lansiad Ymgyrch dros Fil Eiddo
2pm, Dydd Llun, 3ydd Awst
Uned Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (Unedau 811-812)
Y Maes, Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn

Lansiad ymgyrch dros deddfwriaeth newydd er mwyn atal allfudiad o'r wlad a sicrhau cartref fforddiadwy i bawb.

Siaradwyr: Mared Jones (Ble ti'n mynd i fyw), Tamsin Davies (Cymdeithas) a chynrychiolydd Shelter Cymru.

Rhanbarth Powys

Cadeirydd: Arwyn Groe
Swyddog Maes: Robin Farrar
Rhif Ffôn: 01970 624501

Mae gan Gymdeithas yr Iaith gangen weithgar ym Maldwyn - croeso i chi ymuno yn y gwaith wrth i ni:

  • Trefnu gigs a digwyddiadau eraill
  • Pwyso ar Gyngor Sir Powys i weithredu er lles y Gymraeg
  • Ymgyrchu y dylai tai cael caniatâu yn ôl yr angen lleol yma

A llawer mwy!

Digwyddiadau Powys

Angen ail-ystyried 6,000 o dai os yw Powys am weld y Gymraeg yn ffynnu

Wrth i Gyngor Sir Powys gyhoeddi Cynllun Datblygu drafft, rydym wedi croesawu ymrwymiad yn y cynllun i atal y dirywiad yng nghanran y siaradwyr Cymraeg yn y sir - ond yn rhybuddio bod yn rhaid ail-ystyried cynlluniau i adeiladu 6,000 o dai.

Meddai Llion Pughe, o Gemaes, ar ran cangen Maldwyn Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:

Cyfarfod Rhanbarth Powys

16/06/2015 - 19:00

Cian Offis, Llangadfan

Gyda'r Eisteddfod ar y gorwel byddwn ni'n cwrdd i drafod beth gallwn ni wneud yn lleol i adeiladu at y Steddfod, yn ystod yr wythnos; a sut i ddefnyddio'r Eisteddfod i adeiladu ar waith y Gymdeithas yn yr ardal

Mwy o wybodaeth - post@cymdeithas.cymru / 01970 624501