Powys

Miliwn o siaradwyr Cymraeg - sut i gyrraedd y nod

06/08/2015 - 14:30

Miliwn o siaradwyr Cymraeg - sut i gyrraedd y nod
2.30pm, Dydd Iau, 6ed Awst
Pabell y Cymdeithasau 2, Maes Eisteddfod Maldwyn

Siaradwyr: Simon Thomas AC (Plaid Cymru), Suzy Davies AC (Ceidwadwyr), Aled Roberts AC (Democratiaid Rhyddfrydol), Jamie Bevan (Cymdeithas) a'r Athro Elin Haf Gruffydd Jones

Cyfarfod Rhanbarth Powys

14/04/2015 - 19:00

Nos Fawrth, Ebrill 14eg  7yh - cyfarfod Rhanbarth Powys yn nhafarn y Cian Offis, Llangadfan.

Mae'r cyfarfod yn gyfle i:

Croesawu sefydlu gweithgor Powys - ond angen amserlen gweithredu

Cyngor Sir Powys yn Llusgo Traed - angen gweledigaeth ar gyfer y Gymraeg

Yn ôl ymgyrchwyr iaith ym Maldwyn, mae Cyngor Sir Powys yn "llusgo'u traed," ac mae angen sefydlu gweithgor fydd yn mynd i'r afael â dirywiad nifer y siaradwyr Cymraeg yn y Sir.

Cyfarfod Gigs Meifod

28/01/2015 - 19:00

Cyfarfod ym Meifod ar nos Fercher, Ionawr 28ain, er mwyn llunio lein-yp gigs y Gymdeithas yn Eisteddfod Genedlaethol 2015 - croeso i unrhywun sydd a diddordeb fod yn rhan o drefnu'r gigs ddod i gael dweud eu dweud/

Rhagor o fanylion: post@cymdeithas.org / 01970 624501

Cyfarfod Adloniant Steddfod Meifod

15/10/2014 - 19:30

Clwb Rygbi COBRA

Wyt ti eisiau'r cyfle i ddysgu sut i drefnu digwyddiadau, helpu i hyrwyddo digwyddiadau, rhoi dy syniadau ar waith; neu eisiau bod yn rhan o'r lein-yp neu yn adnbaod rhywun sydd dere i glwb y COBRA nos Fercher y 15fedo Hyref.

Am fwy o fanylion cysyllta gyda ni – post@cymdeithas.org / 01970 624501

Cyfarfod Adloniant Steddfod Meifod 2015

22/09/2014 - 19:30

Clwb Rygbi COBRA, Meifod

Mae Clwb Rygbi'r COBRA ym Meifod wedi ei gadarnhau ar gyfer y gigs felly dere draw i'r COBRA nos Lun yr 22ain o Fedi i ddechrau'n iawn ar y cynllunio.

Mwy o wybodaeth - post@cymdeithas.org / 01970 624501 a cofia ddilyn @gigscymdeithas

 

Trafod Cynllun Datblygu Lleol Powys

02/09/2014 - 19:30

7:30pm, Medi 2, Brigands Inn, Mallwyd

Mae Cyngor Powys yn ymgynghori ar ei Gynllun Datblygu Lleol, a'r wybodaeth i gyd fan hyn - http://www.powys.gov.uk/cy/cynllunio-a-rheoli-adeiladu/cynllun-datblygu-lleol/

Mae'r cyfnod ymgynghori yn dod i ben ar Fedi'r 8fed felly byddwn ni'n paratoi ymateb y Gymdeithas i'r Cynllun Datblygu.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda ni - post@cymdeithas.org / 01970 624501

Falch o gyfle i ddathlu Eisteddfod - her i gyngor Powys

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi llongyfarch Cyngor Sir Caerfyrddin am fabwysiadu strategaeth iaith flaengar a all cryfhau’r Gymraeg yn sylweddol dros y blynyddoedd i ddod yn dilyn yr Eisteddfod yn y sir.