Addysg

Hyfforddiant Athrawon: angen buddsoddi £100m mewn hyfforddiant iaith

       

 

Rhaid i lywodraeth nesaf Cymru fuddsoddi £100m mewn hyfforddiant iaith i athrawon, a phasio Deddf Addysg Gymraeg, yn ôl ymgyrchwyr wrth ymateb i adroddiad Comisiynydd y Gymraeg am hyfforddiant athrawon.

 

Dim egni ar ôl gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo'r Gymraeg

Open letter to Kirsty Williams from education workers

Open letter from education workers to the Education Minister, Kirsty Williams MS, calling on her to remove English as a compulsory element from the new curriculum for Wales.

Llythyr agored addysgwyr at Kirsty Williams

Llythyr agored gan weithwyr addysg at y Gweinidog Addysg Kirsty Williams AS, yn galw arni i dynnu Saesneg fel elfen orfodol o'r cwricwlwm newydd i Gymru.

"Peidiwch â throi'r cloc yn ôl 30 mlynedd"- Neges Addysgwyr i'r Gweinidog

Mae ymhell dros gant o addysgwyr o Sir Gaerfyrddin a Dyffryn Teifi wedi llofnodi llythyr, a drefnwyd gan Gymdeithas yr Iaith, at y Gweinidog Addysg yn galw arni i dynnu allan o Fil y Cwricwlwm unrhyw gyfeiriad at orfodi ysgolion i ddysgu Saesneg i blant o 4 oed. Mae'r 115 o addysgwyr yn cynnwys athrawon, swyddogion addysg a llywodraethwyr presennol ac eraill sydd wedi gwasanaethu dros y 30 mlynedd diwethaf.

Cais Rhyddid Gwybodaeth - Y Cwricwlwm

YMATEB LLYWODRAETH

Bil y Cwricwlwm - achub addysg Gymraeg

Rydym yn ymgyrchu i ddileu gorfodaeth o'r Saesneg o Fil y Cwricwlwm gan y byddai'n fygythiad enfawr i addysg Gymraeg. Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon neges at eich Aelodau Senedd Cymru lleol.

Bydd copi o'r e-bost yn cael ei anfon at y Gymdeithas hefyd, ac mae'n bosib y cysylltwn ni â chi ynghylch ein hymgyrchoedd wedi i chi anfon yr e-bost hwn.

Curriculum Bill threatens Welsh medium education