Addysg

Deddf Addysg Gymraeg i Bawb

Beirniadu'r Prif Weinidog am sylwadau adweithiol am addysg Gymraeg i bawb

Rydyn ni'n feiriniadol o sylwadau'r Prif Weinidog yn y Siambr yn hallt, ar ôl iddo ddweud nad oedd am weld pob plentyn yng Nghymru yn cael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn y dyfodol, gan awgrymu ei fod am gynnal y gyfundrefn bresennol lle mae mwyafrif pobl ifanc Cymru yn gadael yr ysgol heb fod yn hyderus yn y Gymraeg.

Gwaddol iaith Cwpan y Byd? Pob ysgol ar lwybr at ddysgu drwy'r Gymraeg

Rydyn ni wedi galw ar y Prif Weinidog i sicrhau bod pob plentyn fydd yn cael addysg yng Nghymru yn y dyfodol yn gadael yr ysgol yn rhugl yn y Gymraeg. Mae angen gosod y sylfaen nawr i ddechrau gweddnewid y gyfundrefn addysg, fel bod pob ysgol yn dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg erbyn 2050.

Cefnogaeth i addysg Gymraeg i bob plentyn erbyn 2050

Rydyn ni'n croesawu cefnogaeth Undod, mudiad sosialaidd, gweriniaethol sy'n ymgyrchu dros annibyniaeth i Gymru, i'r alwad ar Lywodraeth Cymru i osod nod bod pob plentyn yng Nghymru yn derbyn addysg cyfrwng Cymraeg erbyn 2050.

Symposiwm Addysg Gymraeg i Bawb yn pwysleisio: rhaid rhoi terfyn ar amddifadu 80% o’n plant o’r Gymraeg

Wrth i Lywodraeth Cymru baratoi cynigion ar gyfer y Bil Addysg Gymraeg, mae Cymdeithas yr Iaith wedi cynnal Symposiwm ym Mae Caerdydd i drafod ei Deddf Addysg Gymraeg ddrafft ei hun.

Dywedodd Catrin Dafydd ar ran Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith:

Cydweithio yn allweddol i sicrhau addysg Gymraeg

Yn dilyn cyfarfod fforwm Tynged yr Iaith Sir Gâr: Addysg yw'r Allwedd a drefnwyd gan ranbarth Sir Gâr Cymdeithas yr Iaith heddiw (15/10/2022) dywedodd Ffred Ffransis:

"Rydyn ni'n ddiolchgar iawn i Arweinydd y Cyngor, Darren Price, a swyddogion adran addysg y sir am ddod i'r fforwm ac am fod yn barod i drafod gyda ni.

Symposiwm Deddf Addysg Gymraeg i Bawb

27/10/2022 - 10:30

Yr Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd

Gyda:

Cabinet yn Trafod Ad-drefnu Addysg yn Sir Gâr

Mae Cymdeithas yr Iaith yn Sir Gâr wedi datgan cefnogaeth i fwriad Cyngor Sir Caerfyrddin i ddiwygio'r broses ddadleuol o ymgynghori ynghylch ad-drefnu ysgolion yn y sir - sydd wedi cynnwys cau ysgolion pentre a newid categori ieithyddol ysgolion eraill.
Mae adroddiad ar y broses ymgynghori yn cael ei drafod mewn cyfarfod Cabinet heddiw

Fforwm Agored Tynged yr Iaith Sir Gâr '22 - Addysg yw'r Allwedd

15/10/2022 - 09:30

 

Cyfle holi
Cyng Darren Price (Arweinydd y Cyngor Sir Gâr)
Swyddogion y Cyngor

Cyfle i drafod:

Deddf Addysg Gymraeg Cymdeithas yr Iaith

Mae'r ddogfen hon ar gael fel pdf trwy bwyso yma