Addysg

Deddf Addysg Gymraeg i Bawb

Canllawiau newydd at Gategoreiddio Ysgolion

Wedi i Lywodraeth Cymru gyhoeddi Canllawiau newydd ar gategoreiddio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg dywedodd Toni Schiavone, Cadeirydd Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith:
 

CYMDEITHAS THANK COUNCIL AND TELL EDUCATION MINISTER "Over to You !"

Cymdeithas yr Iaith has thanked Carmarthenshire County Council's Cabinet for their decision to save Ysgol Blaenau and Ysgol Mynydd-y-Garreg, and has called on the Education Minister to now give clear and practical support to maintain the long-term sustainability of the schools

DIOLCH GYNGOR SIR GÂR - Drosodd atoch chi Weinidog Addysg

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi diolch i Cabinet Cyngor Sir Caerfyrddin am eu penderfyniad i gadw ysgolion Mynydd-y-Garreg a Blaenau ar agor, ac yn galw nawr ar y Gweinidog Addysg i roi cymorth ymarferol i sicrhau cynaladwyedd amser hir ysgolion gwledig.

Llythyr Llywodraethwyr Abersoch i Gyngor Gwynedd

Ysgol Abersoch
Lôn Gwydryn
Abersoch
Gwynedd
LL53 7EA

Tachwedd 8fed, 2021

Ymateb i benderfyniad Pwyllgor Craffu Cyngor Gwynedd ar Ysgol Abersoch

Mewn ymateb i benderfyniad Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi Cyngor Sir Gwynedd ar Ysgol Abersoch, dywedodd Ffred Ffransis ar ran Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith:

Croesawu cyfle i ailystyried dyfodol Ysgol Abersoch

Rydym yn croesawu'r ffaith fod penderfyniad Cabinet Cyngor Sir Gwynedd i gau Ysgol Abersoch wedi cael ei alw i mewn am ystyriaeth gan Bwyllgor Craffu Addysg ac Economi'r Cyngor Sir a fydd yn cyfarfod ddydd Iau nesaf (21 Hydref 2021).

Dywedodd llefarydd ar ran Grŵp Addysg y Gymdeithas:

Disgwyl un cymhwyster Cymraeg i bob plentyn yn dilyn cyhoeddiad Cymwysterau Cymru

Rydym yn croesawu cyhoeddiad Cymwysterau Cymru heddiw am ddileu Cymraeg ail iaith, ac yn disgwyl bellach i’r corff greu un cymhwyster Cymraeg i bob plentyn.

Wrth ymateb i’r newyddion dywedodd Toni Schiavone, Cadeirydd Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith:

Ysgol Bro Hyddgen: croesawu penderfyniad Cyngor Powys

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu penderfyniad cabinet Cyngor Sir Powys i ganiatáu i Ysgol Bro Hyddgen ddechrau addysgu drwy'r Gymraeg yn unig.

Dywedodd Osian Rhys o Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith:

Cymdeithas yr Iaith yn beirniadu 'brad' Cabinet Gwynedd wrth benderfynu cau Ysgol Abersoch

Er gwaethaf derbyn 211 o wrthwynebiadau a dwy ddeiseb yn gwrthwynebu'r cynnig i gau Ysgol Abersoch ddiwedd eleni, pleidleisiodd Cabinet Cyngor Gwynedd heddiw (28/09/21) dros gau yr ysgol.

Wrth ymateb i'r penderfyniad dywedodd Ffred Ffransis, ar ran grŵp addysg Cymdeithas yr Iaith:

"Wrth gau yr ysgol mae Gwynedd yn tanseilio eu polisïau tai ac iaith eu hunain trwy gefnu ar gymuned Abersoch, ac yn anfon arwydd clir at gymunedau eraill sydd dan bwysau nad yw'r Cyngor yn barod i sefyll i fyny drostyn nhw.