Addysg

Ymgynghoriad ar y cynnig i gau Ysgol Gynradd Abersoch: ymateb Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith

Mae Grwp Ymgyrch Addysg yn datgan ei wrthwynebiad i'r Rhybudd Statudol a gyhoeddwyd gan Gyngor Gwynedd i gau Ysgol Abersoch.

Deddf Addysg Gymraeg i Bawb

03/08/2021 - 16:00
Mae'r Llywodraeth newydd wedi ymrwymo i basio deddf newydd i gynyddu addysg Gymraeg ar draws y wlad. Dewch i drafod beth dylai fod cynnwys deddf o'r fath.
 
Cynhelir y digwyddiad hwn fel rhan o'r Eisteddfod AmGen.
 
Manylion pellach i ddilyn.

Llywodraeth yn methu targedau addysg miliwn yn dangos ‘angen dybryd am Ddeddf Addysg Gymraeg radical’

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw am “Ddeddf Addysg Gymraeg radical” yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru eu bod wedi methu eu targedau addysg allweddol er mwyn cyrraedd miliwn o siaradwyr. 

 

Cyhuddo Cyngor Gwynedd o fod yn "rhagweladwy" wrth gynnig cau Ysgol Gynradd Abersoch

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhuddo Cyngor Gwynedd o fod yn "ddi-fflach" ac yn "rhagweladwy" yn eu cynnig a fydd gerbron y Cabinet wythnos i heddiw (Dydd Mawrth 15/6) i gau Ysgol Gynradd Abersoch yn dilyn ymgynghoriad yn Ionawr a Chwefror eleni. Os caiff y cynnig ei basio, bydd cyfle i wrthwynebu'n ffurfiol Hysbysiad Statudol i gau'r ysgol ond, os bydd y Cyngor unwaith eto'n peidio â newid ei feddwl, gallai'r ysgol gau ar ddiwedd 2021, gan drosgwlyddo'r plant i Ysgol Sarn Bach.

Peidiwch â cholli amser o ran dyfodol ysgolion pentre - ple i Gyngor Sir Gâr

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cwyno wrth Gynghorwyr Sir Gâr fod swyddogion i'w gweld yn anwybyddu cyfarwyddyd i ddefnyddio'r 4 mis nesaf i drafod gyda chymunedau lleol ddyfodol eu hysgolion lleol. Penderfynodd Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin ar Fawrth 1af i estyn cyfnod ymgynghoriad ar gynigion i gau Ysgolion Mynydd-y-Garreg a Blaenau tan ddiwedd tymor yr haf mewn ymateb  i ganllawiau diwygiedig y Gweinidog Addysg am gynnal ymgynghoriadau mewn pandemig.

‘Na’ i wanhau categori ‘ysgol cyfrwng Cymraeg’, ‘ie’ i addysg Gymraeg i bawb!

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar y canllaw newydd ar gategoreiddio ysgolion yn ôl eu darpariaeth Gymraeg - y dyddiad cau i ymateb yw Dydd Gwener yma (26ain o Fawrth).

Croesawu ymrwymiad y Llywodraeth i gyflwyno fframwaith y Gymraeg

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gyflwyno fframwaith y Gymraeg i gyd-fynd â Bil y Cwricwlwm ond yn galw am wneud y fframwaith hwnnw yn statudol yng Nghyfnod 4 y Bil, sy’n digwydd heddiw (Dydd Mawrth, 9 Mawrth). 

Rhowch sicrwydd i'r ysgolion am eu dyfodol

Wrth sylwi ar benderfyniad Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin i estyn cyfnod ymgynghoriad cyhoeddus ar ddyfodol Ysgol Mynydd-y-Garreg tan ganol Gorffennaf, mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar y Cyngor i ddefnyddio'r amser i roi sicrwydd i'r ysgol am ei dyfodol.

Dywed Ffred Ffransis ar ran Rhanbarth Caerfyrddin o'r Gymdeithas:

Lambastio “Nu-kip”

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi lambastio grŵp o dri Aelod Senedd sydd yn arwain dadl Ddydd Mercher nesaf (3/3/21) ar gefnogi ysgolion pentrefol. Bydd Caroline Jones AS ar ran "Grŵp Annibynnol dros Ddiwygio" (sef cyn-aelodau UKIP a Phlaid Brexit) yn agor y ddadl yn siambr y Senedd.

Mewn ymateb, dywed Ffred Ffransis ar ran Cymdeithas yr Iaith: