Addysg

Dim gwersi Cymraeg am ddim i ffoaduriaid, medd Gweinidog

Mae Gweinidog wedi ei beirniadu'n hallt gan ymgyrchwyr iaith am gyhoeddi ei bod yn gwrthod darparu gwersi Cymraeg i ffoaduriaid yn rhad ac am ddim.

Mae ceiswyr lloches yn cael eu gwahardd rhag gweithio, ac yn byw ar £5.39 y diwrnod gan Lywodraeth Prydain, felly nid oes modd iddynt dalu am wersi. Mae Llywodraeth Cymru felly yn ariannu gwersi Saesneg yn rhad ac am ddim i ffoaduriaid a cheisiwr lloches, ond dydyn nhw ddim yn rhoi'r un hawl i wersi Cymraeg am ddim.

Rheoliadau Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg

Deddf Addysg Gymraeg i Bawb - Welsh-medium Education of All Act

[open as PDF]

WELSH-MEDIUM EDUCATION FOR ALL ACT

A discussion paper by Cymdeithas yr Iaith

INTRODUCTION

Addysg Gymraeg i Gyrraedd y Miliwn

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar reoliadau sy'n ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol lunio cynllun strategol Cymraeg mewn Addysg. Mae targedau a natur y rheoliadau hyn yn greiddiol i ymdrech y Llywodraeth i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg. Mae modd darllen yr holl fanylion drwy glicio yma.

Prifysgol Aberystwyth: Cau Cwmni Cyhoeddi

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi mynegi pryderon am gynlluniau Prifysgol Aberystwyth i gau cwmni cyhoeddi sy’n cynhyrchu adnoddau dysgu Cymraeg.

Angen ehangu canolfannau trochi gyda Deddf Addysg Gymraeg

Mae mudiad iaith wedi galw am Ddeddf Addysg Gymraeg er mwyn sicrhau bod pob cyngor yn ehangu canolfannau trochi sy’n galluogi plant i dderbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg, mewn rali ar faes yr Eisteddfod.

Galw am Bolisi i Groesawu Ffoaduriaid yn Gymraeg

Fe alwodd ymgyrchwyr iaith ar Lywodraeth Cymru i lunio polisi a fyddai’n sefydlu hawliau i fudwyr ddysgu’r Gymraeg, mewn digwyddiad ar faes yr Eisteddfod heddiw (11yb, dydd Iau, 8fed Awst).  

Addysg Gymraeg i Bawb: Rali dros Ganolfannau Trochi

09/08/2019 - 14:00

Addysg Gymraeg i Bawb: Rali dros Ganolfannau Trochi

2yp, dydd Gwener, 9fed Awst

Stondin Cymdeithas yr Iaith

Annest Smith, Aaron Wynne, Menna Machreth a Mabli Siriol

Croeso Cymraeg i Ffoaduriaid

08/08/2019 - 11:00

Croeso Cymraeg i Ffoaduriaid

11yb, dydd Iau, 8fed Awst

Stondin Cymdeithas yr Iaith

Joseph Oscar Gnagbo gyda Ruth Gwilym Rasool (Y Groes Goch)

Cynllunio'r Gweithlu ar gyfer Miliwn o Siaradwyr Cymraeg

05/08/2019 - 11:30

Cynllunio'r Gweithlu ar gyfer Miliwn o Siaradwyr Cymraeg

11:30yb, dydd Llun, 5ed Awst

Stondin Cymdeithas yr Iaith

Gweinidog y Gymraeg Eluned Morgan AC, Ioan Matthews (Coleg Cymraeg), Awen Iorwerth a Dilwyn Roberts-Young (UCAC)