Addysg

Bodffordd yn galw ar Weinidog i atal Cyngor Môn rhag cau'r ysgol

Mae rhieni wedi apelio i Lywodraeth Cymru ymyrryd er mwyn achub Ysgol Bodffordd yn Ynys Môn, sydd yn rhif un ar restr y Llywodraeth o ysgolion gwledig Cymru. Heddiw (y 30ain o Hydref) yw diwrnod olaf i bobl gyflwyno gwrthwynebiadau i’r hysbysiad statudol i gau’r ysgol.

Cyhoeddi cymhwyster Cymraeg newydd ar bumed pen-blwydd adroddiad ‘brys’

Argymhelliad i ddileu Cymraeg Ail Iaith heb ei weithredu gan y Llywodraeth 

Bydd gwirfoddolwyr yn cyhoeddi cymhwyster Cymraeg eu hunain heddiw (dydd Iau, 27ain Medi) yn sgil methiant Llywodraeth Cymru i weithredu argymhelliad adroddiad annibynnol i ddisodli Cymraeg Ail Iaith.

Ysgolion Gwledig - Rhwydd Hynt i Anwybyddu Côd y Llywodraeth?

Bydd dyfodol ysgolion gwledig yn cael ei drafod mewn cyfarfodydd yn y ddau ben o Gymru yfory (dydd Mawrth, 25ain Medi).

Yn adeilad y senedd ym Mae Caerdydd, bydd y Pwyllgor deisebion yn trafod tynged y ddeiseb a lofnodwyd gan dros 5000 o bobl yn galw ar y Gweinidog Addysg i esbonio pa gamau y gellid eu cymryd i sicrhau fod Awdurdodau Lleol ddim yn anwybyddu'r Côd Trefniadaeth Ysgolion sy'n mynnu fod chwilio pob opsiwn arall cyn bod cynnig cau ysgolion, a'r côd newydd sy'n gosod rhagdyb o blaid eu cadw.

Croesawu buddsoddiad addysg Gymraeg, ond angen ehangu’r gronfa

Mae mudiad iaith wedi croesawu manylion am y buddsoddiad yn addysg Gymraeg a gyhoeddwyd heddiw, gan gefnogi galwadau gan Rieni dros Addysg Gymraeg i ehangu maint y gronfa gyfalaf yn sylweddol y flwyddyn nesaf.  

Meddai Tamsin Davies, Is-gadeirydd Cyfathrebu Cymdeithas yr Iaith: 

‘Torri addewid’ drwy oedi rhag ail-agor Pantycelyn

Mae ymgyrchwyr wedi cyhuddo Prifysgol Aberystwyth o ‘dorri addewiddrwy oedi rhag ail-agor Neuadd Pantycelyn tan fis Medi 2020.&nb

Galw am gwricwlwm newydd i annog tafodieithoedd Cymraeg

Mae mudiad iaith wedi galw am fwy o gamau i sicrhau bod mwy o elfennau Cymraeg wedi'u cynnwys yn y Cwricwlwm Cenedlaethol. Daw hyn wrth i Lywodraeth Cymru ddatblygu cwricwlwm newydd i ddod i rym yn 2022. 

Bil Addysg Gymraeg i Bawb - Ymateb i adolygiad Bwrdd CSGA

Dros 5000 o bobl yn gorfodi dadl yn y Senedd ar ysgolion gwledig

Bu rhieni ysgol wledig yn Ynys Môn ar y cyd gyda Chymdeithas yr Iaith yn cyflwyno deiseb ar risiau'r senedd yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn yr 11eg o Awst am ddyfodol ysgolion gwledig Cymru.

Dros 5000 o bobl yn gorfodi dadl yn y Senedd ar ysgolion gwledig

Cyflwynodd rhieni ysgol wledig yn Ynys Môn ar y cyd gyda Chymdeithas yr Iaith ar risiau'r senedd yng Nghaerdydd ddeiseb am ddyfodol ysgolion gwledig Cymru.
 

"Dilynwch gyfraith addysg Catalaneg yng Nghymru" - adolygiad

Bydd ymgyrchwyr yn pwyso yn yr Eisteddfod heddiw (2pm, dydd Iau, 7fed Awst) ar i banel sy'n adolygu'r ddeddfwriaeth addysg Gymraeg argymell mabwysiadu yr un statud addysg ag sydd gan Gatalwnia er mwyn symud at addysg cyfrwng Cymraeg i bawb dros gyfnod o amser.