Addysg

Open letter to Kirsty Williams from education workers

Open letter from education workers to the Education Minister, Kirsty Williams MS, calling on her to remove English as a compulsory element from the new curriculum for Wales.

Llythyr agored addysgwyr at Kirsty Williams

Llythyr agored gan weithwyr addysg at y Gweinidog Addysg Kirsty Williams AS, yn galw arni i dynnu Saesneg fel elfen orfodol o'r cwricwlwm newydd i Gymru.

"Peidiwch â throi'r cloc yn ôl 30 mlynedd"- Neges Addysgwyr i'r Gweinidog

Mae ymhell dros gant o addysgwyr o Sir Gaerfyrddin a Dyffryn Teifi wedi llofnodi llythyr, a drefnwyd gan Gymdeithas yr Iaith, at y Gweinidog Addysg yn galw arni i dynnu allan o Fil y Cwricwlwm unrhyw gyfeiriad at orfodi ysgolion i ddysgu Saesneg i blant o 4 oed. Mae'r 115 o addysgwyr yn cynnwys athrawon, swyddogion addysg a llywodraethwyr presennol ac eraill sydd wedi gwasanaethu dros y 30 mlynedd diwethaf.

‘Na’ i ganoli ysgolion Môn yn ystod argyfwng Covid

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ysgrifennu at arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn, Llinos Medi, yn galw ar y cyngor i adeiladu adeilad newydd ar gyfer Ysgol Corn Hir ac i ddileu ei gynlluniau i gau ysgolion pentre fel mater o frys.

Beth allai wneud?

Mae sawl ffordd gallwch chi helpu'r ymgyrch...

Mae'r Welsh Not yn dal yn fyw ac yn iach ! Yn lle cosbi disgyblion am siarad Cymraeg yn yr ysgol fel y gwnaeth Welsh Not yr 19eg ganrif, y mae'r Welsh Not newydd yn amddifadu mwyafrif disgyblion Cymru o'r sgil i fedru...

1.30pm Sadwrn 30 Mai

Ymgasglu yn Uned Cymdeithas yr Iaith,
Maes Eisteddfod yr Urdd

DEWCH GYDA NI O UNED Y GYMDEITHAS I GYFLWYNO "LLYFR WN21" I UNED Y LLYWODRAETH AR Y MAES fel rhan o'n galwad am sicrhau fod y...

Rali Miliwn o Siaradwyr Cymraeg

Addysg Gymraeg i Bawb!

1pm, Dydd Sadwrn, 13eg Chwefror 2016

Tu allan i Lys y Goron, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3PG

Siaradwyr: Caryl Parry Jones,...

Prif Swyddfa'r Coleg Cymraeg yng Nghaerfyrddin

Mynnwn fod Llywodraeth newydd Cymru yn datblygu'r Coleg Cymraeg

Pam fyddai Deddf Cwricwlwm Llywodraeth Cymru'n ddinistriol i addysg Gymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ysgrifennu at y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AS, i fynegi ein pryder difrifol ynglŷn â’r bil ar gyfer y cwricwlwm newydd, Cwricwlwm i Gymru, fydd yn cael ei gyhoeddi’n fuan. 

Beth allai wneud?

Mae sawl ffordd gallwch chi helpu'r ymgyrch...

Mae'r Welsh Not yn dal yn fyw ac yn iach ! Yn lle cosbi disgyblion am siarad Cymraeg yn yr ysgol fel y gwnaeth Welsh Not yr 19eg ganrif, y mae'r Welsh Not newydd yn amddifadu mwyafrif disgyblion Cymru o'r sgil i fedru...

1.30pm Sadwrn 30 Mai

Ymgasglu yn Uned Cymdeithas yr Iaith,
Maes Eisteddfod yr Urdd

DEWCH GYDA NI O UNED Y GYMDEITHAS I GYFLWYNO "LLYFR WN21" I UNED Y LLYWODRAETH AR Y MAES fel rhan o'n galwad am sicrhau fod y...

Rali Miliwn o Siaradwyr Cymraeg

Addysg Gymraeg i Bawb!

1pm, Dydd Sadwrn, 13eg Chwefror 2016

Tu allan i Lys y Goron, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3PG

Siaradwyr: Caryl Parry Jones,...

Prif Swyddfa'r Coleg Cymraeg yng Nghaerfyrddin

Mynnwn fod Llywodraeth newydd Cymru yn datblygu'r Coleg Cymraeg

Cais Rhyddid Gwybodaeth - Y Cwricwlwm

YMATEB LLYWODRAETH

Bil y Cwricwlwm - achub addysg Gymraeg

Rydym yn ymgyrchu i ddileu gorfodaeth o'r Saesneg o Fil y Cwricwlwm gan y byddai'n fygythiad enfawr i addysg Gymraeg. Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon neges at eich Aelodau Senedd Cymru lleol.

Bydd copi o'r e-bost yn cael ei anfon at y Gymdeithas hefyd, ac mae'n bosib y cysylltwn ni â chi ynghylch ein hymgyrchoedd wedi i chi anfon yr e-bost hwn.

Curriculum Bill threatens Welsh medium education

 

Bil y Cwricwlwm yn peryglu addysg Gymraeg

Mae ymgyrchwyr iaith wedi ymateb yn chwyrn ar ôl cael deall bod drafft diweddaraf Bil y Cwricwlwm sydd i’w gyhoeddi’n fuan yn nodi Saesneg fel rhan orfodol o’r cwricwlwm ac yn peryglu dulliau trochi, er gwaethaf addewidion i’r gwrthwyneb gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AS, y llynedd.

Llythyr at y Gweinidog Addysg - Bil y Cwricwlwm

02.06.2020

Annwyl Weinidog Addysg, Kirsty Williams AS,