Addysg

Deddf Addysg Gymraeg i Bawb

Galw am agwedd cadarnhaol tuag at ysgolion gwledig Ceredigion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Gyngor Ceredigion i drin ysgolion gwledig y sir gydag agwedd “cadarnhaol” yn lle eu trin fel “problemau” yn dilyn pryderon dros ddyfodol rhai ohonyn nhw.

Cymdeithas yr Iaith yn galw ar Gyngor Ceredigion i “gydweithio” gyda chymunedau gwledig y sir yn sgil pryderon dros ad-drefnu ysgolion cynradd

Mewn ymateb i adroddiadau a phryderon bod dyfodol nifer o ysgolion cynradd gwledig Ceredigion dan fygythiad, dywedodd Jeff Smith, Cadeirydd Rhanbarth Ceredigion Cymdeithas yr Iaith:

Gweledigaeth ar gyfer addysg Gymraeg i bawb yn cael ei lansio

Mewn sesiwn briffio yn y Senedd heddiw (18 Ebrill), lansiodd Cymdeithas yr Iaith waith ystadegol yn dangos llwybr cynnydd i sicrhau addysg Gymraeg i bawb erbyn 2050.

Welsh Education for All: Reaching the Objective

Welsh Education for All: Reaching the Objective

Cymdeithas yr Iaith has published statistical work to show the growth that will be needed per county in order to reach the goal that all children receive Welsh-medium education by 2050.

Addysg Gymraeg i Bawb: Cyrraedd y Nod

Addysg Gymraeg i Bawb: Cyrraedd y Nod

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhoeddi gwaith ystadegol i ddangos y twf fydd ei angen fesul sir er mwyn cyrraedd y nod bod pob plentyn yn derbyn addysg cyfrwng Cymraeg erbyn 2050.

Mae'r gwaith ystadegol i'w weld yma (lawrlwytho fel pdf)

Lansio map ffordd tuag at addysg Gymraeg i bawb

Mewn sesiwn briffio yn y Senedd wythnos nesaf bydd Cymdeithas yr Iaith yn lansio gwaith ystadegol sy’n dangos y cynnydd sydd angen ei weld mewn addysg cyfrwng Cymraeg i sicrhau bod pob plentyn yng Nghymru’n ei dderbyn erbyn 2050.

Galw ar y Gweinidog Addysg i wireddu uchelgais ymatebion cyhoeddus i Bapur Gwyn Bil Addysg Gymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Jeremy Miles, Gweinidog Addysg a’r Gymraeg Llywodraeth Cymru, i ddangos yr un uchelgais â phobl Cymru wedi iddo dderbyn ymatebion i ymgynghoriad cyhoeddus i Bapur Gwyn ar gyfer ei Fil Addysg Gymraeg.

Angen “newid agwedd sylfaenol” yn sgil pryderon dros dŵf addysg cyfrwng Cymraeg, yn ôl ymgyrchydd iaith

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi mynegi pryderon am ddiffyg datblygiadau diweddar mewn addysg cyfrwng Cymraeg, gan alw am “newid agwedd sylfaenol” gan y Llywodraeth cyn iddynt gyflwyno Deddf Addysg Gymraeg yn y flwyddyn newydd.

Cymdeithas yr Iaith yn rhybuddio bod arolwg ar y Gymraeg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg yn “gadarnhad pellach” o’u methiant

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi mynegi pryder dros ganfyddiadau adroddiad blynyddol interim Owen Evans, Prif Arolygydd Estyn, gan ddweud eu bod yn “gadarnhad pellach” o fethiant ysgolion cyfrwng Saesneg i greu siaradwyr Cymraeg hyderus.

Ategodd y mudiad ei galwad ar Lywodraeth Cymru i sicrhau addysg cyfrwng Cymraeg i bob plentyn erbyn 2050.

Dywedodd Toni Schiavone, Cadeirydd Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith: