07/10/2020 - 13:18
  CYMDEITHAS YR IAITH YN GALW AR Y GWEINIDOG ADDYSG I YMYRRYD YN SYTH Yn dilyn penderfyniad Pwyllgor Gwaith Cyngor Sir Powys i baratoi achos dros  ad-drefnu addysg a allai arwain at gau Ysgol Pennant (sy'n gwasanaethu cymuned bentrefol Gymraeg Penybont-Fawr ac yn ysgol lwyddiannus gyda 82 o ddisgyblion ynddi), mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar y Gweinidog Addysg i ymyrryd yn syth i gynghori'r Cyngor Sir y byddant yn torri'r Côd Trefniadaeth Ysgolion os na byddant yn diwygio eu cynlluniau.
28/09/2020 - 09:38
Mae Rhanbarth Caerfyrddin Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar y cannoedd o addysgwyr a gwynodd am Fil y Cwricwlwm i anfon ymateb erbyn 5pm fory (Dydd Mawrth 29ain Medi) i ymchwiliad Pwyllgor Plant, Pobl Ifainc ac Addysg y Senedd i'r Bil. Mae holiadur y Pwyllgor https://www.smartsurvey.co.uk/s/3EO06Q/   yn gofyn yn benodol (3:1) a
08/09/2020 - 13:32
          Rhaid i lywodraeth nesaf Cymru fuddsoddi £100m mewn hyfforddiant iaith i athrawon, a phasio Deddf Addysg Gymraeg, yn ôl ymgyrchwyr wrth ymateb i adroddiad Comisiynydd y Gymraeg am hyfforddiant athrawon.