Addysg

Canolfannau Iaith Gwynedd: Apêl teulu i arweinydd Cyngor

Mae teulu o ardal Dolgellau wedi gofyn am gyfarfod brys gydag Arweinydd Cyngor Gwynedd er mwyn atal toriadau i ganolfannau iaith y sir.

Cyrraedd y Miliwn o Siaradwyr: Addysg Gymraeg i Bawb

02/04/2019 - 12:30

Cyrraedd y Miliwn o Siaradwyr: Addysg Gymraeg i Bawb

Mynnwch Addysg Gymraeg i Bawb

Mae'r Llywodraeth yn ymgynghori ynghylch newidiadau i gwricwlwm cenedlaethol Cymru. Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon ymateb i'r ymgynghoriad. Mynnwch addysg Gymraeg i bawb!

Mae modd golygu testun yr ebost isod cyn ei anfon. Os hoffech chi weld holl fanylion yr ymgynghoriad, cliciwch yma

Torri Canolfannau Iaith - Gobaith y gwnaiff cabinet Gwynedd newid ei feddwl

Mae mudiad iaith wedi ymateb i drafodaeth cynghorwyr Gwynedd am y toriadau arfaethedig i ganolfannau trochi iaith y sir.

Meddai Mabli Siriol, Cadeirydd Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith:

Canolfannau Iaith Gwynedd: Picedu’r Cyngor

Mae ymgyrchwyr iaith wedi ymgynnull y tu allan i swyddfeydd Cyngor Gwynedd heddiw  mewn ymgais i atal toriadau i ganolfannau trochi iaith y sir.  

Mae’r canolfannau yn trochi plant sy’n dod o’r tu allan i'r sir yn y Gymraeg fel eu bod yn medru astudio drwy’r Gymraeg yn yr ysgolion. Mae’r cyngor yn cynnig gwneud toriadau o £96,000 i gyllideb y canolfannau o fis Medi 2019 ymlaen.  

Amddiffyn Canolfannau Iaith Gwynedd

07/03/2019 - 12:15

Ymunwch â ni i bicedu y tu allan i siambr Cyngor Gwynedd er mwyn amddiffyn Canolfannau aith Gwynedd:

12.15 pm, ddydd Iau, 7fed Mawrth

Adeilad Siambr Dafydd Orwig, Stryd y Jêl, Caernarfon

Bydd cyfarfod y cyngor yn cychwyn am 1 o'r gloch, a bydd cyfle i fynd i'r oriel gyhoeddus i ddilyn y drafodaeth.

Gwarchod Canolfannau Hwyrddyfodiaid Gwynedd

Mae canolfannau iaith Gwynedd yn trochi plant sy’n dod o'r tu allan i'r sir yn y Gymraeg fel eu bod yn medru astudio drwy’r Gymraeg yn yr ysgolion. Mae’r cyngor yn cynnig gwneud toriadau i gyllideb y canolfannau o fis Medi 2019.

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon neges at gynghorwyr allweddol, Llywodraeth Cymru ynghyd â'ch Aelodau Cynulliad lleol.

Mae'n bosib y cysylltwn ni â chi ynghylch ein hymgyrchoedd wedi i chi anfon yr e-bost hwn.
 

Dim gorfodaeth gyfreithiol i ddysgu’r Saesneg meddai Gweinidog

Mae mudiad iaith wedi croesawu’r newyddion heddiw (dydd Llun, 4ydd Chwefror) na fydd y cynnig ym Mhapur Gwyn y Llywodraeth ar y cwricwlwm i orfodi dysgu Saesneg  yn ymddangos yn y ddeddfwriaeth wedi’r cwbl.    

Cwricwlwm: Gorfodi addysg Saesneg yn tanseilio addysg Gymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi beirniadu cynigion Llywodraeth Cymru i orfodi cylchoedd meithrin yng Nghymru i addysgu'r Saesneg.  

Yn ôl y papur gwyn ar y cwricwlwm newydd a gyhoeddwyd heddiw, mae bwriad gosod "dyletswydd ar bob ysgol a Lleoliad Meithrin a Gyllidir i addysgu Saesneg, fel elfen orfodol o'r cwricwlwm newydd i Gymru ... Er nad yw Saesneg yn un o'r pynciau hynny sydd angen statws statudol yn ôl [adroddiad yr Athro Graham Donaldson] Dyfodol Llwyddiannus..."