Addysg

Enwogion yn galw am agor dim ond ysgolion Cymraeg yng Nghaerdydd

Mae'r actores Mali Harries a'r cerddor o'r Super Furry Animals Cian Ciaran ymysg dros 35 o enwogion sydd wedi galw ar Gyngor Caerdydd i sicrhau mai dim ond ysgolion cyfrwng Cymraeg fydd yn cael eu hagor ledled y ddinas yn y dyfodol.

Penderfyniad ar Ganolfannau Iaith Gwynedd

Mae mudiad iaith wedi ymateb i benderfyniad cabinet Gwynedd heddiw ar dynged canolfannau iaith y sir.

Dywedodd Gwion Emyr, swyddog maes Cymdeithas yr Iaith yn y gogledd:

Un Cymhwyster Cymraeg Iaith i Bawb

[agor fel pdf]

Un Cymhwyster Cymraeg Iaith i Bawb

Deddf Addysg Gymraeg yn 'hanfodol' er mwyn cyrraedd miliwn o siaradwyr

Bydd ymgyrchwyr yn lansio cynllun ar gyfer Deddf Addysg Gymraeg yn y Senedd heddiw (dydd Mawrth, 2il Ebrill), gan ddweud ei bod yn hanfodol er mwyn sicrhau bod y Llywodraeth yn cyrraedd ei tharged o filiwn o siaradwyr Cymraeg.

Arbenigwyr yn galw am beilota cymhwyster Cymraeg newydd

Mae arbenigwyr addysg wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ariannu peilot o gymhwyster Cymraeg newydd i bob disgybl fel rhan o'r gwaith o ddatblygu'r cwricwlwm newydd.

Bydd Cymraeg Ail Iaith yn cael ei ddisodli gydag un continwwm o ddysgu'r iaith pan ddaw'r cwricwlwm newydd i rym yn 2022. Mae penderfyniad y Llywodraeth yn dilyn argymhellion yr Athro Sioned Davies a gyhoeddwyd yn 2013.

Canolfannau Iaith Gwynedd: Apêl teulu i arweinydd Cyngor

Mae teulu o ardal Dolgellau wedi gofyn am gyfarfod brys gydag Arweinydd Cyngor Gwynedd er mwyn atal toriadau i ganolfannau iaith y sir.

Cyrraedd y Miliwn o Siaradwyr: Addysg Gymraeg i Bawb

02/04/2019 - 12:30

Cyrraedd y Miliwn o Siaradwyr: Addysg Gymraeg i Bawb

Torri Canolfannau Iaith - Gobaith y gwnaiff cabinet Gwynedd newid ei feddwl

Mae mudiad iaith wedi ymateb i drafodaeth cynghorwyr Gwynedd am y toriadau arfaethedig i ganolfannau trochi iaith y sir.

Meddai Mabli Siriol, Cadeirydd Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith: