Addysg

"Peidiwch â throi'r cloc yn ôl 30 mlynedd"- Neges Addysgwyr i'r Gweinidog

Mae ymhell dros gant o addysgwyr o Sir Gaerfyrddin a Dyffryn Teifi wedi llofnodi llythyr, a drefnwyd gan Gymdeithas yr Iaith, at y Gweinidog Addysg yn galw arni i dynnu allan o Fil y Cwricwlwm unrhyw gyfeiriad at orfodi ysgolion i ddysgu Saesneg i blant o 4 oed. Mae'r 115 o addysgwyr yn cynnwys athrawon, swyddogion addysg a llywodraethwyr presennol ac eraill sydd wedi gwasanaethu dros y 30 mlynedd diwethaf.

Cais Rhyddid Gwybodaeth - Y Cwricwlwm

YMATEB LLYWODRAETH

Curriculum Bill threatens Welsh medium education

 

Bil y Cwricwlwm yn peryglu addysg Gymraeg

Mae ymgyrchwyr iaith wedi ymateb yn chwyrn ar ôl cael deall bod drafft diweddaraf Bil y Cwricwlwm sydd i’w gyhoeddi’n fuan yn nodi Saesneg fel rhan orfodol o’r cwricwlwm ac yn peryglu dulliau trochi, er gwaethaf addewidion i’r gwrthwyneb gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AS, y llynedd.

Llythyr at y Gweinidog Addysg - Bil y Cwricwlwm

02.06.2020

Annwyl Weinidog Addysg, Kirsty Williams AS,

Cyfarfod o'r Grwp Addysg

21/02/2022 - 18:30

Bydd cyfarfod nesa' Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith dros Zoom am 6.30yh, nos Lun, 21 Chwefror.

Byddwn yn trafod amryw o faterion yn ymwneud ag addysg, gan gynnwys Deddf Addysg Gymraeg i Bawb, Cymwysterau Cymry, y gweithlu addysg, prentisiaethau ac addysg bellach.

Cyfarfod o'r Grŵp Addysg

27/04/2022 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesa'r Grŵp Addysg dros Zoom am 7.00, nos Fercher, 27 Ebrill.

Os oes gennych ddiddordeb mewn trafod materion sy'n ymwneud â phob sector o'r byd addysg, mae croeso mawr i chi ymuno â'r grŵp.

Hysbysiad statudol Ysgol Plasdŵr: Gwrthwynebiad swyddogol gan Gymdeithas yr Iaith

Nodir yma gwrthwynebiad swyddogol Cymdeithas yr Iaith i hysbysiad statudol Cyngor Caerdydd o'r bwriad i sefydlu darpariaeth ysgol gynradd i wasanaethu cyfnodau cynnar datblygiad Plasdŵr.