Addysg

Cais Rhyddid Gwybodaeth - Y Cwricwlwm

YMATEB LLYWODRAETH

Bil y Cwricwlwm - achub addysg Gymraeg

Rydym yn ymgyrchu i ddileu gorfodaeth o'r Saesneg o Fil y Cwricwlwm gan y byddai'n fygythiad enfawr i addysg Gymraeg. Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon neges at eich Aelodau Senedd Cymru lleol.

Bydd copi o'r e-bost yn cael ei anfon at y Gymdeithas hefyd, ac mae'n bosib y cysylltwn ni â chi ynghylch ein hymgyrchoedd wedi i chi anfon yr e-bost hwn.

Curriculum Bill threatens Welsh medium education

 

Bil y Cwricwlwm yn peryglu addysg Gymraeg

Mae ymgyrchwyr iaith wedi ymateb yn chwyrn ar ôl cael deall bod drafft diweddaraf Bil y Cwricwlwm sydd i’w gyhoeddi’n fuan yn nodi Saesneg fel rhan orfodol o’r cwricwlwm ac yn peryglu dulliau trochi, er gwaethaf addewidion i’r gwrthwyneb gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AS, y llynedd.

Llythyr at y Gweinidog Addysg - Bil y Cwricwlwm

02.06.2020

Annwyl Weinidog Addysg, Kirsty Williams AS,

Cyfarfod o'r Grwp Addysg

15/09/2021 - 17:30

Bydd cyfarfod nesa' Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith dros Zoom am 5.30yh, nos Fercher, 15 Medi

Byddwn yn trafod amryw o faterion yn ymwneud ag addysg, gan gynnwys Deddf Addysg Gymraeg i Bawb.

Os oes gennych ddiddordeb yn y meysydd hyn ac yn awyddus i ymuno yn y sgwrs ebostiwch post@cymdeithas.cymru er mwyn i ni eich ychwanegu at y grŵp. 

Cyfarfod o'r Grŵp Addysg

13/04/2020 - 17:00

Cynhelir cyfarfod nesa'r Grŵp Addysg dros Skype. Croeso i unrhyw un ymuno - rhowch wybod er mwyn i ni eich ychwnanegu at y rhestr.

 

Hysbysiad statudol Ysgol Plasdŵr: Gwrthwynebiad swyddogol gan Gymdeithas yr Iaith

Nodir yma gwrthwynebiad swyddogol Cymdeithas yr Iaith i hysbysiad statudol Cyngor Caerdydd o'r bwriad i sefydlu darpariaeth ysgol gynradd i wasanaethu cyfnodau cynnar datblygiad Plasdŵr.

Galw am atal ymgynghoriad i gau chweched dosbarth Arfon

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Gabinet Cyngor Gwynedd (sy'n cwrdd heddiw) i atal y penderfyniad i lansio ymgynghoriad ar addysg ôl-16 yn Arfon. Yn ei le, mae nhw eisiau'r Cyngor i ddechrau paratoi cynlluniau i gyflwyno e-ysgolion ar draws y sir.