Powys

Trafodaeth ar iechyd meddwl

01/06/2018 - 14:00

Trafodaeth ar iechyd meddwl   

2pm, dydd Gwener, 1af Mehefin  

Stondin Cymdeithas yr Iaith (Uned 9), Maes Eisteddfod yr Urdd   

Addysg Gymraeg i bawb! Un cymhwyster Cymraeg i bob disgybl

29/05/2018 - 14:00

Addysg Gymraeg i bawb! Un cymhwyster Cymraeg i bob disgybl   

2pm, dydd Mawrth, 29ain Mai  

Noson Werin gyda Tecwyn Ifan

11/05/2018 - 19:30

Mi fydd y Gangen yn Maldwyn yn cynnal noson werin yng nghwmni Tecwyn Ifan nos Wener yma. Noson i ddechrau am 7:30 a phris tocyn yn £5.

Cyfarfod Rhanbarth Powys

11/01/2018 - 19:30

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Rhanbarth Powys

Ysgol Undydd Dathlu Cymunedau

30/06/2017 - 10:00

Lleoliad: Senedd-dy Owain Glyndŵr, Machynlleth

Dyddiad: Dydd Gwener, 30 Mehefin 2017, 11 yb – 4.00 yp

Trefnir y diwrnod gan Gymdeithas yr Iaith gyda’r bwriad o dynnu pobl ynghyd er mwyn datblygu cynllun ymarferol i gymhathu dysgwyr a siaradwyr Cymraeg yn eu cymunedau.

Dyma brif ffocws y diwrnod:

Cyfarfod Cell Maldwyn

17/01/2017 - 19:00

Nos Fawrth, 17eg Ionawr: 7 o'r gloch

Cyfarfod o gell Maldwyn / rhanbarth Powys Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Tafarn y Llew Gwyn, Machynlleth

Croeso i bawb! Cysylltwch â post@cymdeithas.cymru am ragor o fanylion

Hystings Etholiadau'r Cynulliad - Machynlleth

19/04/2016 - 19:30

Hystings etholaeth Maldwyn

Nos Fawrth, Ebrill 19eg 2016, 19:30

Jane Dodds - Democratiaid Rhyddfrydol

Aled Morgan Hughes - Plaid Cymru

Martyn Singleton - Y Blaid Lafur

Gwahoddwyd y pleidiau eraill.

Cadeirydd: Beryl Vaughan

Safonau Iaith Cyngor Sir Powys – barod i ymyrryd

Noson yng nghwmni Jamie Bevan - Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Powys

11/09/2015 - 19:00

Set byw a sgwrs anffurfiol gyda'r canwr a'r ymgyrchydd Jamie Bevan.
Bydd cyfarfod BYR ar ddechrau'r noson i ddewis cynrychiolwyr y Gymdeithas yn y rhanbarth - a digon o gyfle i drafod y camau nesaf wrth herio Cyngor Sir Powys ar faterion addysg, cynllunio a mwy.

Croeso i bawb!

https://www.facebook.com/events/1625813077668608/