Morgannwg Gwent

Cyfarfod Cell Abertawe a Chastell-Nedd

05/09/2018 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Abertawe a Chastell-Nedd ar: 

Nos Fercher 5 o Fedi 

19:30 

Tafarn Y Schooner 

Mae croeso cynnes i bawb yn ein cyfarfodydd. Am ragor o wybodaeth, peidiwch ag oedi cysylltu ag Owen Howell ar: 02920486469 / de@cymdeithas.cymru 

Cyfarfod Cell Caerdydd

04/09/2018 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar: 

Nos Fawrth 4 o Fedi 

19:00 

Caffi Heddwch, Fforddlydan, Waunadda. 

 

Mae croeso cynnes i bawb yn ein cyfarfodydd. Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar: de@cymdeithas.cymru / 02920486469

Cau lawr stondin y Llywodraeth oherwydd eu ‘Deddf Iaith wannach’

Mae ymgyrchwyr wedi protestio ar stondin Llywodraeth Llafur Cymru yn erbyn cynlluniau a fyddai, yn eu barn nhw, yn gwanhau hawliau iaith yn yr Eisteddfod heddiw (dydd Gwener, 10fed Awst).  

Llywodraeth Cymru â ‘rhagfarn’ iaith yn erbyn ffoaduriaid, medd Cymdeithas

Mewn digwyddiad ar faes yr Eisteddfod heddiw, galwodd Cymdeithas yr Iaith am wersi Cymraeg am ddim i fudwyr, gan honni bod polisi presennol Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Prydain yn 'rhan o ragfarn ehangach yn erbyn mudwyr'. 

Cychwyn achos llys yn erbyn polisi cynllunio 'anghyfreithlon' y Llywodraeth

Mae ymgyrchwyr wedi cychwyn her gyfreithiol yn erbyn canllawiau cynllunio Llywodraeth Cymru, y maen nhw'n honni sy'n atal cynghorwyr rhag ystyried effa

Roc dros Ddatganoli Darlledu – Caerdydd

26/10/2018 - 19:30

 

7:30pm, dydd Gwener, 26ain Hydref 

Tafarn Yr Andrew Buchan, Y Rhath

 

Breichiau Hir / Hyll / Y Sybs

 

Am fwy o wybodaeth: de@cymdeithas.cymru

 

 

Cyfarfod Cell Caerdydd

24/07/2018 - 19:00

Cyhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar: 

Nos Fawrth 24 Gorffennaf 

19:00

Tafarn Y Cornwall 

Mae croeso cynnes i bawb yn ein cyfarfodydd. Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell: 02920486469 / de@cymdeithas.cymru