Morgannwg Gwent

Cyfarfod Cell Caerdydd

02/05/2018 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar:

Nos Fercher 2 o Fai

19:00

Tafarn Y Cornwall

Croeso cynnes i bawb! Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar: 02920486469

Cyfarfod Cell Abertawe a Chastell-Nedd

09/04/2018 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Abertawe a Chastell Nedd ar 9 o Ebrill am 19:30 yn Nhafarn Y Schooner, Abertawe.

Croeso cynnes i bawb! Am ragor o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell:

de@cymdeithas.cymru / 02920486469

Cyfarfod Cell Caerdydd

05/04/2018 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar:

Nos Iau 5 Ebrill

19:00

Tafarn Y Cornwall

Am ragor o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar 02920 486469 neu de@cymdeithas.cymru.

Cyfarfod Cell Caerdydd

08/03/2018 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar 8 o Fawrth am 19:00 yn Nhafarn Y Cornwall, Caerdydd.

Diwedd ympryd dros ddatganoli darlledu o flaen y Senedd

Mae ymgyrchydd ifanc wedi gorffen ei ympryd saith diwrnod o flaen y Senedd ym Mae Caerdydd heddiw (dydd Mawrth, 27ain Chwefror) gan apelio ar wleidyddion i roi ystyriaeth lawn i'r syniad o ddatganoli pwerau darlledu i Gymru.

Cyfarfod Cell Abertawe a Chastell-Nedd

05/03/2018 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Abertawe a Chastell-Nedd ar Nos Lun 5 Mawrth am 19:30 yn Nhafarn Y Schooner, Abertawe. Croeso cynnes i bawb!

Am fwy o wybodaeth, neu i ychwanegu rhywbeth at yr agenda, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar: 02920486469 / de@cymdeithas.cymru

Diwedd ympryd Elfed - Dewch i ddweud diolch!

27/02/2018 - 12:30

Dewch i ymuno a ni y tu allan i'r Senedd ym Mae Caerdydd er mwyn diolch i Elfed ar ddiwedd ei gyfnod o ymprydio ac i ddangos eich cefnogaeth dros ddatganoli darlledu!

https://www.facebook.com/events/2016948348584296/

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ar: de@cymdeithas.cymru / 02920486469

Cyfarfod Cell Caerdydd

07/02/2018 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar 7 o Chwefror am 19:00 yn Nhafarn Y Cornwall, Caerdydd.

Ffonio, postio a phaned

21/02/2018 - 14:00

Mae gwaith ymgyrchu Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar ein haelodau - ac mae angen eich help i ddod o hyd i fwy! Dewh draw i swyddfa'r gymdiethas yn y de i fod yn rhan o'r ymgyrch trwy'n helpu i bostio at gyn aelodau.

Os hoffech chi helpu rhywle arall neu ar amser arall rhowch wybod!

Os dewch chi i'r swyddfa, gallwn ddarparu sgript, cefnogaeth a lluniaeth ysgafn.

Ty'r Cymry
11 Heol Gordon
Y Rhath
CF24 3AJ