Morgannwg Gwent

Cwis Cymunedau Byw - Gwent

20/06/2018 - 19:00

Cynhelir cwis Cymunedau Byw i siaradwyr rhugl a dysgwyr yn ardal Gwent.

 

Nos Fercher 20 o Fehefin

19:00

Clwb Rygbi Croesyceiliog

 

Mae'r noson am rad ac am ddim ac yn cynnwys bwyd. Mae croeso cynnes i bawb!

Am fwy o wybdoaeth, cysyllwtch a Helen ar: helen.young@coleggwent.ac.uk / 01495333710

Cyfarfod Cell Caerdydd

03/07/2018 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar:

Nos Fawrth 3 o Orffennaf

19:00

Tafarn Y Cornwall

Mae croeso cynnes i bawb yn ein cyfarfodydd. Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar: 02920486469 / de@cymdeithas.cymru

Cyfarfod Rhanbarth Morgannwg-Gwent

20/06/2018 - 19:30

 Cynhelir cyfarfod nesaf rhanbarth Morgannwg-Gwent ar:

 Nos Fercher 20 Mehefin

Cyfarfod Cyhoeddus Gwent

12/06/2018 - 19:30

Cynhelir cyfarfod cyhoeddus er mwyn trafod dyfodol y gymdeithas yn y rhanbarth. Bydd y cyfarfod yn gyfle i bobl leol ddod at ei gilydd i drafod materion yr ardal ac i rannu syniadau ynglyn a sut y gallai'r gymdeithas weithio gorau yn yr ardal. 

 

Nos Fawrth 12 o Fehefin 

19:30 

Tafarn The Iron Duke, Pont-y-Pwl. 

 

Am ragor o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell: 02920486469 / de@cymdeithas.cymru 

 

 

Cwis Cymunedau Byw - Abertawe

18/07/2018 - 19:30

Cwis Cymunedau Byw 

Cyfarfod Cell Abertawe a Chastell-Nedd

04/06/2018 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Abertawe a Chastell-Nedd ar:

Nos Lun 4 o Fehefin

19:30

Tafarn Y Schooner

 

Mae croeso cynnes i bawb yn ein cyfarfodydd cell! Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu:

02920486469 / de@cymdeithas.cymru

Cyfarfod Cell Caerdydd

05/06/2018 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar:

Nos Fawrth 5 o Fehefin 

19:00 

Tafarn Y Cornwall 

Croeso cynnes i bawb! Peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar: 02920486469 neu de@cymdeithas.cymru

Dim angen i Gyngor Môn gau ysgolion bach – Gweinidog

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau nad oes rhaid i gynghorau fel Ynys M&oc

Cyfarfod Cell Abertawe a Chastell-Nedd

14/05/2018 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Abertawe a Chastell-Nedd ar:

Nos Lun 14 o Fai

19:30

Tafarn Y Schooner

 

Am ragor o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar: 02920 486469 / de@cymdeithas.cymru