Ceredigion

Cau swyddfa'r Llywodraeth yn Aberystwyth

"Llond bol” gyda diffyg gweithredu, medd ymgyrchwyr

Fe wnaeth dwsin o ymgyrchwyr iaith gadwyno eu hunain i gatiau swyddfeydd Llywodraeth Cymru yn Aberystwyth y bore yma gan ddweud eu bod wedi ‘cael llond bol’ gyda diffyg ymateb Carwyn Jones i ganlyniadau argyfyngus y Cyfrifiad.

Mae'r weithred yn rhan o gyfres bydd ymgyrchwyr iaith yn eu trefnu dros y gwanwyn, er mwyn pwyso ar Lywodraeth Cymru i fynd i'r afael â'r argyfwng sy'n wynebu'r Gymraeg trwy weithredu chwe phwynt polisi.

Gig Swnami, Tymbal, Y Banditos, Nofa

21/03/2014 - 20:00

Sŵnami
Tymbal
Y Banditos
Nofa

8pm, Nos Wener, Mawrth 21ain
Clwb Rygbi, Aberystwyth

£7 neu £6 i fyfyrwyr ysgol/prifysgol.

Mwy o wybodaeth: https://www.facebook.com/events/1429722127267515 neu bethan@cymdeithas.org

Anufudd-dod dinesig: “sbardun i’r Llywodraeth weithredu”

Bu ymgyrchwyr yn nodi dechrau cyfnod o brotestio dros y Gymraeg er mwyn pwyso ar Lywodraeth Cymru i newid ei bolisïau er mwyn sicrhau twf yn y Gymraeg yn Aberystwyth heddiw.

Bydd ymgyrchwyr yn dadorchuddio baneri ar bontydd ar hyd a lled Cymru dros y penwythnos - o Bont Menai i Bont Hafren - gan gychwyn ar Bont Trefechan yn Aberystwyth. Daw’r gyfres o ymgyrchoedd symbolaidd yma mewn adwaith i’r argyfwng sy’n wynebu’r Gymraeg a amlygwyd gan ganlyniadau’r Cyfrifiad dros flwyddyn yn ôl.

Gweithredu uniongyrchol yn erbyn y Llywodraeth? Cyfarfod Cyngor

18/01/2014 - 10:00

Canlyniadau’r Cyfrifiad - Oes angen ymgyrch gweithredu uniongyrchol yn erbyn Llywodraeth Cymru?

Cyfarfod Cyngor, Dydd Sadwrn 18fed Ionawr o 10yb - 3yp

Capel Seion, Stryd y Popty, Aberystwyth

"What a waste of time and money" Cymdeithas tell Ceredigion Council

Cymdeithas yr Iaith has accused Ceredigion Council of wasting time and money with spurious public consultations which are claimed to be no more than "exercises in ticking boxes".

"Am wastraff arian ac amser" - Neges Cymdeithas yr Iaith at Gyngor Ceredigion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhuddo Cyngor Ceredigion o wastraffu arian ac amser gyda ffug brosesau ymgynghori sydd at bwrpas "ticio blychau" yn unig.

Erbyn Ddydd Llun nesaf (6/1) daw ymgynghoriad i ben ar bapur y Cyngor ynghylch creu Ysgol newydd yn Llandysul, a'r wythnos ganlynol daw ymgynghoriad i ben ar gynnig y Cyngor i gau Ysgol Dihewyd. Mae'r Gymdeithas yn honni mai mynd trwy gamau gwag y mae'r Cyngor wrth honni ymgynghori a'u bod yn gwneud canllawiau'r Llywodraeth yn destun gwawd.

Rali'r Cloeon: Blwyddyn ers canlyniadau'r Cyfrifiad

14/12/2013 - 11:00

Rali’r Cloeon: Blwyddyn ers canlyniadau’r Cyfrifiad

Rydyn ni eisiau byw yn Gymraeg – wyt ti?

11yb, Dydd Sadwrn Rhagfyr 14

Swyddfeydd Llywodraeth Cymru, Aberystwyth

Siaradwyr: Mared Ifan, Toni Schiavone, Alun Lenny, Ieuan Wyn ac eraill

Cloeon ar adeilad y Llywodraeth: Blwyddyn ers canlyniadau’r Cyfrifiad

Gosododd ymgyrchwyr iaith gloeon ar adeilad Llywodraeth Cymru heddiw (Rhagfyr 14) er mwyn galw am chwe newid polisi er lles y Gymraeg, gan nodi blwyddyn ers i ganlyniadau’r Cyfrifiad ddangos cwymp yn nifer siaradwyr yr iaith.

Noson Diolch i Dafydd Morgan Lewis gyda Steve Eaves ac eraill

14/12/2013 - 19:30

 

 

7:30yh, Dydd Sadwrn, Rhagfyr 14, 2013
 

Clwb Peldroed Aberystwyth

 

Gig Diolch i Dafydd Morgan Lewis

 

Ysgolion Ceredigion: "ESTYN allan" i'n cymunedau

Daeth 50 o aelodau Cymdeithas yr Iaith a rhieni o ysgolion pentrefol Cymraeg yng Ngheredigion i gyntedd pencadlys Cyngor Ceredigion wrth i Estyn gynnal arolwg o'r Cyngor Sir.

Roedd eu posteri yn galw am "ESTYN ALLAN at ein cymunedau" a phosteri'n mynnu dyfodol i nifer o ysgolion pentrefol Cymraeg y sir sydd tan fygythiad; a'r protestwyr yn targedu'r Cyngor Sir ac hefyd ESTYN sydd i raddau helaeth yn gyrru'r broses o ymosod ar ein hysgolion.

Wrth siarad gyda rhieni dyweddodd llefarydd y Gymdeithas ar addysg, Ffred Ffransis: