Ceredigion

"Dyma ni eto" yng Ngheredigion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhuddo swyddogion addysg Ceredigion o ymbaratoi ar gyfer ymarferiad ymgynghori cyhoeddus arwynebol ynglŷn â dyfodol ysgolion pentrefol Cymraeg.

Y tro hwn, dyfodol ysgolion Dyffryn Aaeron a'r ardal sy'n destun trafod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ddydd Llun.

“If you must be here, respect the Welsh language”

Members of the Pantycelyn group of Cymdeithas yr Iaith have gathered outside Aberystwyth Starbucks today (Friday 29/04) calling on the company to respect the Welsh language.

Starbucks - “Parchwch y Gymraeg neu ewch o 'ma”

Mae aelodau o Gell Pantycelyn Cymdeithas yr Iaith wedi casglu wrth gangen Starbucks yn Aberystwyth heddiw (dydd Gwener 29/04) gan alw ar y cwmni i barchu'r Gymraeg.

Hystingau Aberystwyth - Cell Pantycelyn

19/04/2016 - 19:00

Mae Cell Pantycelyn yn trefnu hystings:

7pm, Nos Fawrth, 19eg Ebrill

Neuadd Pantycelyn, Prifysgol Aberystwyth

Siaradwyr:

Elizabeth Evans - Democratiaid Rhyddfrydol

Elin Jones - Plaid Cymru

Iwan Wyn - Llafur

https://www.facebook.com/events/217104378640833/

 

 

Adroddiad am Neuadd Pantycelyn: "angen ei weithredu heb oedi pellach"

Wrth ymateb i adroddiad ar yr ymgynghoriad i ddyfodol Neuadd Pantycelyn yn Aberystwyth mae Cell Pantycelyn Cymdeithas yr Iaith wedi dweud nad yw'n synnu gyda'r canfyddiadau a bod angen eu gweithredu cyn gynted a phosibl.

A call for the next vice-chancellor of Aberystwyth University to be able to speak Welsh

Cell Pantycelyn of Cymdeithas yr Iaith has written to Aberystwyth University to call for assurances that the next vice-chancellor of the University can speak Welsh.

Three weeks ago, the current vice-chancellor, Professor April McMahon, announced that she will resign in July.

In the letter, Elfed Wyn Jones, chairman of Cell Pantycelyn said:

Galwad i is-ganghellor nesaf Prifysgol Aberystwyth fedru’r Gymraeg

Mae Cell Pantycelyn Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ysgrifennu at Brifysgol Aberystwyth i ofyn am sicrwydd y bydd is-ganghellor nesaf y brifysgol yn medru’r Gymraeg. 

Dair wythnos yn ôl, cyhoeddodd yr is-ganghellor presennol, yr Athro April McMahon, y bydd hi’n ymddiswyddo fis Gorffennaf.

Yn y llythyr, dywedodd Elfed Wyn Jones, cadeirydd y Gell,

Cau Ysgol Llangynfelyn

Wrth ymateb i benderfyniad Cyngor Ceredigion i gau Ysgol Llangynfelyn dywedodd Bethan Williams, Swyddog Maes Dyfed Cymdeithas yr Iaith:

Crasfa!

22/11/2015 - 14:00

Festri Capel y Morfa, Aberystwyth

Hoffi pobi neu fwyta cacennau?!

Cystadlaethau plant - Meithin a Chynradd: 6 'fairycake' neu fisged wedi eu haddurno
Cystadleuaeth Cacen Diferion Lemwn gan ddilyn y rysait yma
Cystadleuaeth Coginio ac addurno unrhyw sbynj

Beirniad - Gwenda James

Bydd cyfle i brynu a blasu'r holl gynnyrch

Mynediad - £1 (yn cynnwys te)

Mwy o wybodaeth - bethan@cymdeithas.org / 01970 624501

Miliwn o siaradwyr o fewn cyrraedd - Her i'r pleidiau