Ceredigion

Pantycelyn: Gohirio protest yn dilyn cyfarfod cadarnhaol

 

Mae myfyrwyr Cell Pantycelyn wedi penderfynu gohirio protest ynghylch Pantycelyn yn dilyn cyfarfod cadarnhaol gydag uwch swyddogion Prifysgol Aberystwyth heddiw (14 Hydref).

Roedd y myfyrwyr yn pryderu ynghylch yr ansicrwydd am ddyfodol y neuadd.

Heledd Gwyndaf yw Cadeirydd newydd Cymdeithas yr Iaith

Questions over language strategy

Figures showing that the number of Welsh speaking workers in some of Ceredigion's public institutions has declined since 2015 have raised questions about Ceredigion County Council's language strategy.

In a letter to the Chief Executive and Leader of Ceredigion Council, Cymdeithas yr Iaith notes a number of gaps in the strategy, that has an emphasis on maintaining existing activity rather than building on it and developing further.

Among Cymdeithas' recommendations are calls for:

Ydy'r strategaeth iaith yn gweithio?

Mae ffigyrau sy'n dangos bod nifer o siaradwyr Cymraeg sefydliadau cyhoeddus yng Ngheredigion wedi gostwng ers 2015 wedi codi cwestiynau am strategaeth hybu'r Gymraeg Ceredigion.

Mewn llythyr at Brif Weithredwr ac Arweinydd Cyngor Ceredigion mae Cymdeithas yr Iaith yn nodi nifer o bethau sydd ar goll o'r strategaeth gan fod pwyslais ar gynnal yr hyn sy'n digwydd eisoes yn hytrach na datblygu ac adeiladu.

Ymysg argymhellion y Gymdeithas mae galw bod:

Cell ddi-enw ar hyn o bryd yng Ngheredigion

22/09/2016 - 20:30

Gwesty Llanina, Llanarth

Byddwn ni'n cwrdd am y tro cyntaf nos Iau hyn am 8.30, dewch i glywed mwy.
Diddordeb ond methu dod? Cysylltwch â heledd@cymdeithas.cymru
 

Cyfarfod rhanbarth Ceredigion

Y Cŵps, Aberystwyth

Byddwn ni'n trafod:
* Iaith y Cyngor Sir
* Datblygiadau newydd yn Aberystwyth
ac yn penodi swyddogion y rhanbarth am y flwyddyn  

Croeso i bawb
Mwy o wybodaeth - bethan@cymdeithas.cymru / 01970 624501

Cyfarfod rhanbarth Ceredigion

Ystafell dop Y Cŵps, Aberystwyth

Mae croeso mawr i bawb i gyfarfod ardal Ceredigion Cymdeithas yr Iaith.

Byddwn ni'n penodi Cadeirydd, Is-gadeirydd, Trysorydd ac Ysgrifennydd ar gyfer y flwyddyn nesaf – cyswylltwch am ragor o wybodaeth.

Byddwn ni am drafod iaith y cyngor a siopau newydd Tesco a Marks and Spencer yn Aberystwyth; a bydd cyfle am ddiweddaraiad am waith arall yn lleol a chenedlaethol.

Mwy o wybodaeth - bethan@cymdeithas.cyumru/ 01970 624501

Teifi Valley – A time for action, not words

Members of Cymdeithas yr Iaith in Dyffryn Teifi have called on Carwyn Jones to intervene directly and ask Ceredigion County to withdraw the site of Ysgol Dyffryn Teifi from sale in the open market, and instead offer practical help in a full consultation with local people as to how to develop this valuable  asset to maintain this Welsh-speaking community.

Dyffryn Teifi - Cyfle i wneud 'gwahaniaeth arwyddocaol'

Mae aelodau Cymdeithas yr Iaith yn ardal Dyffryn Teifi wedi galw ar Carwyn Jones i ymyrryd yn uniongyrchol drwy alw ar Gyngor Ceredigion i beidio gwerthu safle Ysgol Dyffryn Teifi ar y farchnad agored, ond yn lle hynny i gynnig cymorth ymarferol mewn ymgynghoriad llawn gyda phobl leol am sut i ddatblygu'r ased er lles a pharhad y gymuned Gymraeg hon.