Ceredigion

Cell ddi-enw ar hyn o bryd yng Ngheredigion

22/09/2016 - 20:30

Gwesty Llanina, Llanarth

Byddwn ni'n cwrdd am y tro cyntaf nos Iau hyn am 8.30, dewch i glywed mwy.
Diddordeb ond methu dod? Cysylltwch â heledd@cymdeithas.cymru
 

Cyfarfod rhanbarth Ceredigion

Y Cŵps, Aberystwyth

Byddwn ni'n trafod:
* Iaith y Cyngor Sir
* Datblygiadau newydd yn Aberystwyth
ac yn penodi swyddogion y rhanbarth am y flwyddyn  

Croeso i bawb
Mwy o wybodaeth - bethan@cymdeithas.cymru / 01970 624501

Cyfarfod rhanbarth Ceredigion

Ystafell dop Y Cŵps, Aberystwyth

Mae croeso mawr i bawb i gyfarfod ardal Ceredigion Cymdeithas yr Iaith.

Byddwn ni'n penodi Cadeirydd, Is-gadeirydd, Trysorydd ac Ysgrifennydd ar gyfer y flwyddyn nesaf – cyswylltwch am ragor o wybodaeth.

Byddwn ni am drafod iaith y cyngor a siopau newydd Tesco a Marks and Spencer yn Aberystwyth; a bydd cyfle am ddiweddaraiad am waith arall yn lleol a chenedlaethol.

Mwy o wybodaeth - bethan@cymdeithas.cyumru/ 01970 624501

Teifi Valley – A time for action, not words

Members of Cymdeithas yr Iaith in Dyffryn Teifi have called on Carwyn Jones to intervene directly and ask Ceredigion County to withdraw the site of Ysgol Dyffryn Teifi from sale in the open market, and instead offer practical help in a full consultation with local people as to how to develop this valuable  asset to maintain this Welsh-speaking community.

Dyffryn Teifi - Cyfle i wneud 'gwahaniaeth arwyddocaol'

Mae aelodau Cymdeithas yr Iaith yn ardal Dyffryn Teifi wedi galw ar Carwyn Jones i ymyrryd yn uniongyrchol drwy alw ar Gyngor Ceredigion i beidio gwerthu safle Ysgol Dyffryn Teifi ar y farchnad agored, ond yn lle hynny i gynnig cymorth ymarferol mewn ymgynghoriad llawn gyda phobl leol am sut i ddatblygu'r ased er lles a pharhad y gymuned Gymraeg hon.

“When will the work begin?"

“When will the work begin?" Members of Cymdeithas yr Iaith Pantycelyn group ask as Aberystwyth University Council approve a report recommending the re-opening of Pantycelyn Hall following renovation.

“Pryd fydd y gwaith yn dechrau?” - Neuadd Pantycelyn

Pryd fydd y gwaith yn dechrau?” yw cwestiwn myfyrwyr ac aelodau Cell Pantycelyn wedi i Gyngor y Brifysgol gymeradwyo adroddiad i ail-agor Pantycelyn ar ôl adnewyddu’r adeilad.

Cyfarfod blynyddol rhanbarth Ceredigion

04/07/2016 - 19:00

Y Cŵps, Aberystwyth

Byddwn ni'n trafod newid categori iaith ysgol Penglais yn Aberystwyth, bydd posteri a thaflenni a mwy o wybodaeth am ocsiwn fydd ym Medi.
Dyma fydd cyfarfod blynyddol y rhanbarth hefyd, ble byddwn ni'n dewis swyddogion ar gyfer y flwyddyn i ddod.
Y swyddi yw: Cadeirydd, Is-gadeirydd, Ysgrifennydd a Thrysorydd

Mwy o wybodaeth: bethan@cymdeithas.cymru / 01670 624501

 

Students Call for a Welsh-Speaking Vice-Chancellor

Aberystwyth University are calling for suggestions for the Vice-Chancellor’s role

Aberystwyth University have announced that they will use an outside company to search for candidates for the Vice-Chancellor’s job  - and they are asking for feedback and ideas.