Ceredigion

Ffrae iaith Greggs – mudiad yn gofyn am gyfarfod â'r cwmni

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ysgrifennu at Brif Weithredwr cwmni Greggs gan ofyn am gyfarfod i drafod eu polisi iaith, yn dilyn honiadau am sylwadau rhagfarnllyd gan aelod o staff.  

Cell Gogledd Ceredigion

21/09/2017 - 19:30

Swyddfa Cymdeithas yr Iaith, Y Cambria - Aberystwyth

Byddwn ni'n trafod archfarchnadoedd, ysgolion lleol a digwyddiadau cymdeithasol.

Mwy o wybodaeth - bethan@cymdeithas.cymru / 01970 624501

Cyfarfod Blynyddol rhanbarth Ceredigion

05/09/2017 - 19:30

Tafarn y Vale yn Felinfach

Pwyntiau trafod i ddilyn ond gan mai cyfarfod blynyddol fydd hwn byddwn ni’n ethol swyddogion y rhanbarth am y flwyddyn. Y swyddogion stdd angen fydd Cadeirydd, Is-gadeirydd, Trysorydd ac Ysgrifennydd. Cysylltwch am ragor o wybodaeth am y swyddi.

Dyfodol Astudiaethau Celtaidd yn Aberystwyth - Pryderon Cymdeithas

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi galw ar Brifysgol Aberystwyth i beidio â dileu tair swydd yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd. Mewn llythyr at yr Is-Ganghellor Elizabeth Treasure mae'r Gymdeithas yn nodi y byddai colli'r swyddi hyn yn groes i ddyletswyddau cendlaethol a rhyngwladol y Brifysgol.
 

Cyfarfod rhanbarth Ceredigion

14/07/2017 - 19:30

Top y Cŵps, Aberystwyth

Mwy o wybodaeth - bethan@cymdeithas.cymru

Ail Symudiad a Rhosier Morgan yn y Seler, Aberteifi

22/07/2017 - 19:30

Gig Ail Symudiad a Rhosier Morgan ym mar y Seler, Aberteifi
nos Sadwrn 22/7/17   

                            

Tocynnau'n £7.50  wrth y drws

I holi am ostyngiad ac am ragor o wybodaeth, cysylltwch - bethan@cymdeithas.cymru

Cell Llandysul a Dyffryn Teifi

16/05/2017 - 19:30

Y Porth, Llandysul

Yn dilyn yr etholiadau lleol bydd cyfle i ddechrau pwyso ar y ddau gyngor newydd a bydd Swyddfa Bost Llandysul yn symud cyn hir, oes cyfle i'w Gymreigio? Bydd cyfle i godi unrhyw faterion eraill hefyd.

Mwy o wybodaeth - bethan@cymdeithas.cymru / 01970 624501

Cyfarfod Cell Gogledd Ceredigion

19/04/2017 - 19:30

Swyddfa Cymdeithas yr Iaith yn Y Cambria yn Aberystwyth.

Bydd diweddariad am yr ymchwil i archfarchnadoedd y dref a'r stondin fydd gyda ni yn ffair lyfrau'r Morlan.

Cysylltwch am ragor o wybodaeth - bethan@cymdeithas.cymru

 

 

Ailagor Pantycelyn i staff neu fyfyrwyr?

Union dair blynedd ers ennill y frwydr i gadw Neuadd Pantycelyn ar agor, mae gan fyfyrwyr bryder am ddatblygiadau diweddar i’r neuadd.

Symudwyd swyddfeydd Adran Ystadau’r brifysgol i Ffreutur Pantycelyn fis Mawrth, am gyfnod o chwe mis.
Mae cais rhyddid gwybodaeth a wnaed gan Ffrindiau Pantycelyn yn dangos i’r brifysgol wario £4,382.11 ar newidiadau i Bantycelyn wrth addasu’r ffreutur yn swyddfeydd. Mae hyn yn cynnwys gosod cloeon, socedi trydan, arwyddion, ail-wneud y gegin, ac ailbeintio’r ffreutur a’r maes parcio.

Cell Gogledd Ceredigion

22/03/2017 - 19:30

Swyddfa Cymdeithas yr Iaith yn y Cambria, Aberystwyth (cysylltwch am gyfarwyddiadau)

Gan fod etholiadau lleol ymhen rhai misoedd bydd cyfle i drafod sut i ddylanwadau ar ymgeiswyr o flaen llaw.

Bydd cyfle hefyd i godi unrhyw faterion eraill.

Mwy o wybodaeth - bethan@cydmeithas.cymru