Ceredigion

Cyfarfod rhanbarth Ceredigion

25/01/2018 - 19:30

Llanina Arms, Llanarth

Am ragor o wybdoaeth cysylltwch - post@cymdeithas.cymru / 01970 624501

Noson yng Nghwmni Tecwyn Ifan

27/01/2018 - 20:00

Bar y Seler, Aberteifi

Tocynnau - £6.50 o flaen llaw yma neu wrth y drws ar y noson

Mwy o wybodaeth - bethan@cymdeithas.cymru

Gig Geraint Lovgreen

09/12/2017 - 20:00

Bar y Seler, Aberteifi

Mae tocynnau'n £7 ac ar werth YMA neu cysylltwch am docyn gostyngol i'r di-waith - bethan@cymdeithas.cymru

Ffrae iaith Greggs – mudiad yn gofyn am gyfarfod â'r cwmni

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ysgrifennu at Brif Weithredwr cwmni Greggs gan ofyn am gyfarfod i drafod eu polisi iaith, yn dilyn honiadau am sylwadau rhagfarnllyd gan aelod o staff.  

Cell Gogledd Ceredigion

21/09/2017 - 19:30

Swyddfa Cymdeithas yr Iaith, Y Cambria - Aberystwyth

Byddwn ni'n trafod archfarchnadoedd, ysgolion lleol a digwyddiadau cymdeithasol.

Mwy o wybodaeth - bethan@cymdeithas.cymru / 01970 624501

Cyfarfod Blynyddol rhanbarth Ceredigion

05/09/2017 - 19:30

Tafarn y Vale yn Felinfach

Pwyntiau trafod i ddilyn ond gan mai cyfarfod blynyddol fydd hwn byddwn ni’n ethol swyddogion y rhanbarth am y flwyddyn. Y swyddogion stdd angen fydd Cadeirydd, Is-gadeirydd, Trysorydd ac Ysgrifennydd. Cysylltwch am ragor o wybodaeth am y swyddi.

Dyfodol Astudiaethau Celtaidd yn Aberystwyth - Pryderon Cymdeithas

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi galw ar Brifysgol Aberystwyth i beidio â dileu tair swydd yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd. Mewn llythyr at yr Is-Ganghellor Elizabeth Treasure mae'r Gymdeithas yn nodi y byddai colli'r swyddi hyn yn groes i ddyletswyddau cendlaethol a rhyngwladol y Brifysgol.
 

Cyfarfod rhanbarth Ceredigion

14/07/2017 - 19:30

Top y Cŵps, Aberystwyth

Mwy o wybodaeth - bethan@cymdeithas.cymru

Ail Symudiad a Rhosier Morgan yn y Seler, Aberteifi

22/07/2017 - 19:30

Gig Ail Symudiad a Rhosier Morgan ym mar y Seler, Aberteifi
nos Sadwrn 22/7/17   

                            

Tocynnau'n £7.50  wrth y drws

I holi am ostyngiad ac am ragor o wybodaeth, cysylltwch - bethan@cymdeithas.cymru

Cell Llandysul a Dyffryn Teifi

16/05/2017 - 19:30

Y Porth, Llandysul

Yn dilyn yr etholiadau lleol bydd cyfle i ddechrau pwyso ar y ddau gyngor newydd a bydd Swyddfa Bost Llandysul yn symud cyn hir, oes cyfle i'w Gymreigio? Bydd cyfle i godi unrhyw faterion eraill hefyd.

Mwy o wybodaeth - bethan@cymdeithas.cymru / 01970 624501