Ceredigion

Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

04/05/2020 - 19:30

Bydd cyfarfod o Ranbarth Ceredigion dros Skype am 7.30, nos Lun, 4 Mai.

Dewch i glywed am a thrafod beth sy'n digwydd o fewn y sir ar hyn o bryd.

Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion - Cyfarfod dros Skype

Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion - Mi fydd y cyfarfod yn digwydd ar dudalen Skype "cymdeithasyriaith" ar nos Lun y 30ain o Fawrth am 7yh

Cyfarfod Cell Pantycelyn - Dros Skype

25/03/2020 - 19:00

Cyfarfod Cell Pantycelyn - Mi fydd y cyfarfod yn digwydd ar dudalen Skype "cymdeithasyriaith" ar nos Fercher 25ain o Fawrth am 7yh

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a dyfed@cymdeithas.cymru neu ffonio 07402865562

tafod_400x400.png

Stondin stryd Datganoli Darlledu - Sgwar Glyndŵr, Aberystwyth

14/12/2019 - 10:00

Dewch i gefnogi Stondin Stryd yn Sgwar Glyndŵr, Aberystwyth ar y 14eg o Ragfyr rhwng 10:00 y bore a 12:00 y prynhawn.

Mi fyddwn ym mynd o gwmpas gyda deiseb i gasglu enwau at ein ymgyrch Datganoli darlledu.

Dewch yn llu!

Datganoli Darlledu.jpg

Beilïaid yn mynd â char ymgyrchydd o Geredigion - datganoli darlledu

Mae car dynes o Geredigion wedi cael ei gymryd gan feilïaid wedi iddi wrthod talu dirwy a gafodd am ei rhan yn yr ymgyrch i ennill pwerau darlledu i Gymru.

Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

21/01/2020 - 19:00

Dewch yn llu i gyfarfod Rhanbarth Ceredigion fydd yn cael ei gynnal yn y Llew Du, Aberystwyth am 7yh ar ddydd Mawrth 21ain o Ionawr.

Mi fyddwn yn trafod nifer o bethau yn ymwnued ag addysg, cymunedau a chynlluniau dros y flwyddyn nesaf.

Edrychwn ymlaen at weld chi yno.

cymdeithas 12_20.png

Cyfarfod Cell Pantycelyn

27/11/2019 - 19:30

Dewch i gyfarfod Cell Pantycelyn yn y Llew Du, Aberystwyth ar y 27ain o Dachwedd am 7:30yh! Mae'n gyfle i ni drefnu digwyddiadau'r flwyddyn nesaf gyda'r Gell, a pharatoi at Bantycelyn yn agor ar ei newydd wedd yn 2020! Dewch yn llu!

‘Prisiau tai a diffyg gwaith yn gwagio ein pentrefi Cymraeg’ - rhybudd

Mae angen mynd i’r afael â’r argyfwng yn y farchnad dai sy’n ‘gwagio pentrefi Cymraeg’ - dyna fydd prif neges mudiad iaith mewn cynhadledd yn Aberystwyth heddiw (dydd Sadwrn, 12fed Hydref).

Stondin Stryd Datganoli Darlledu - Aberystwyth

28/09/2019 - 10:00

Rydyn ni'n cynnal stondin stryd fel rhan o'r ymgyrch dros bwerau darlledu i Gymru:

10yb, dydd Sadwrn, 28ain Medi

tu allan i Siop y Pethe, Aberystwyth

Beilïaid yn galw ar fenyw sydd wedi gwrthod talu’r ffi drwydded

Mae menyw o Geredigion yn mynd i barhau i wrthod talu dirwy a gafodd am ei rhan yn yr ymgyrch i ennill pwerau darlledu i Gymru, er gwaethaf ymweliad gan feilïaid ychydig wythnosau yn ôl.