Ceredigion

Beilïaid yn mynd â char ymgyrchydd o Geredigion - datganoli darlledu

Mae car dynes o Geredigion wedi cael ei gymryd gan feilïaid wedi iddi wrthod talu dirwy a gafodd am ei rhan yn yr ymgyrch i ennill pwerau darlledu i Gymru.

Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

21/01/2020 - 19:00

Dewch yn llu i gyfarfod Rhanbarth Ceredigion fydd yn cael ei gynnal yn y Llew Du, Aberystwyth am 7yh ar ddydd Mawrth 21ain o Ionawr.

Mi fyddwn yn trafod nifer o bethau yn ymwnued ag addysg, cymunedau a chynlluniau dros y flwyddyn nesaf.

Edrychwn ymlaen at weld chi yno.

cymdeithas 12_20.png

Cyfarfod Cell Pantycelyn

27/11/2019 - 19:30

Dewch i gyfarfod Cell Pantycelyn yn y Llew Du, Aberystwyth ar y 27ain o Dachwedd am 7:30yh! Mae'n gyfle i ni drefnu digwyddiadau'r flwyddyn nesaf gyda'r Gell, a pharatoi at Bantycelyn yn agor ar ei newydd wedd yn 2020! Dewch yn llu!

‘Prisiau tai a diffyg gwaith yn gwagio ein pentrefi Cymraeg’ - rhybudd

Mae angen mynd i’r afael â’r argyfwng yn y farchnad dai sy’n ‘gwagio pentrefi Cymraeg’ - dyna fydd prif neges mudiad iaith mewn cynhadledd yn Aberystwyth heddiw (dydd Sadwrn, 12fed Hydref).

Stondin Stryd Datganoli Darlledu - Aberystwyth

28/09/2019 - 10:00

Rydyn ni'n cynnal stondin stryd fel rhan o'r ymgyrch dros bwerau darlledu i Gymru:

10yb, dydd Sadwrn, 28ain Medi

tu allan i Siop y Pethe, Aberystwyth

Beilïaid yn galw ar fenyw sydd wedi gwrthod talu’r ffi drwydded

Mae menyw o Geredigion yn mynd i barhau i wrthod talu dirwy a gafodd am ei rhan yn yr ymgyrch i ennill pwerau darlledu i Gymru, er gwaethaf ymweliad gan feilïaid ychydig wythnosau yn ôl.

Heb dai, heb ddyfodol

12/10/2019 - 14:00

 

2pm, dydd Sadwrn, 12fed Hydref

Canolfan Morlan, Aberystwyth

Cynghorydd Loveday Jenkin (Meybon Kernow), Sel Jones (Cymdeithas), Heddyr Gregory (Shelter Cymru) a Màrtainn Mac a'Bhàillidh (Misneachd)

Prifysgol Aberystwyth: Cau Cwmni Cyhoeddi

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi mynegi pryderon am gynlluniau Prifysgol Aberystwyth i gau cwmni cyhoeddi sy’n cynhyrchu adnoddau dysgu Cymraeg.

Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Ceredigion

10/09/2019 - 19:00
Cynhelir cyfarfod blynyddol Rhanbarth Ceredigion yn Llanina Arms, Llanarth ar y 10fed o Fedi am 7:00yh.
Mae hwn yn gyfarfod pwysig i'n haelodau gael lleisio eu barn.

Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Ceredigion

10/08/2019 - 19:00
Cynhelir cyfarfod blynyddol Rhanbarth Ceredigion yn Nhafarn Llanina arms, Llanarth ger Aberaeron ar y 10fed o Fedi am 7:00yh.
Mae hwn yn gyfarfod hollbwysig i ni gael penderfynu pwy fydd swyddogion y rhanbarth dros y flwyddyn nesaf.
Mi fydd yn bwysig i bawb ddod i gael lleisio eu barn, a cheisio am rôl swyddogion.

 cell ceredigion_5.jpg