Archif Newyddion

06/12/2023 - 17:45
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi mynegi pryderon am ddiffyg datblygiadau diweddar mewn addysg cyfrwng Cymraeg, gan alw am “newid agwedd sylfaenol” gan y Llywodraeth cyn iddynt gyflwyno Deddf Addysg Gymraeg yn y flwyddyn newydd.
27/11/2023 - 10:02
Mae dwsinau o unigolion blaenllaw y byd cyfathrebu a darlledu wedi annog Llywodraeth Cymru i weithredu argymhelliad panel arbenigol i sefydlu Awdurdod Darlledu cysgodol mewn llythyr agored a gyhoeddwyd heddiw (dydd Llun, 27 Tachwedd).
20/11/2023 - 13:47
Mae cefnogi a hyrwyddo cerddoriaeth Gymraeg trwy gynnal gigs wedi bod yn ganolog i waith y Gymdeithas ers y cychwyn, ac wythnos gigs yr Eisteddfod Genedlaethol yw uchafbwynt y gweithgarwch hwnnw bob blwyddyn. Mae'n ffynhonnell incwm bwysig, ac mae'r elw a wneir o'r wythnos yn help mawr i gynnal ein hymgyrchoedd ar hyd y flwyddyn.
18/11/2023 - 13:49
Mae ymgyrchwyr iaith wedi codi pryderon am ddidueddrwydd darlledwyr yn y ddadl dros ddatganoli pwerau darlledu i Gymru, yn sgil rhyddhau dogfennau newydd.
10/11/2023 - 16:57
Anerchodd Hywel Williams, Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Arfon, ddechrau ‘Taith Deddf Eiddo’ Cymdeithas yr Iaith ym Maes Caernarfon heddiw (dydd Gwener, 10 Tachwedd).
07/11/2023 - 11:10
Mae 47 o fudiadau ar draws cymdeithas sifil Cymru wedi galw ar y Prif Weinidog, Mark Drakeford AS, i gefnogi cadoediad yn Gaza a heddwch a chyfiawnder i holl bobl Israel a Phalesteina. 
26/10/2023 - 15:19
Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar Gyngor Sir Ceredigion i ddefnyddio ei bwerau newydd i rwystro’r twf mewn ail gartrefi. 
14/10/2023 - 13:23
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cynnal piced y tu allan i Swyddfa Bost Aberystwyth heddiw (14 Hydref) yn dilyn cwynion gan ei haelodau a’i chefnogwyr am ddiffyg gwasanaethau Cymraeg yno.
12/10/2023 - 13:15
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi mynegi pryder dros ganfyddiadau adroddiad blynyddol interim Owen Evans, Prif Arolygydd Estyn, gan ddweud eu bod yn “gadarnhad pellach” o fethiant ysgolion cyfrwng Saesneg i greu siaradwyr Cymraeg hyderus. Ategodd y mudiad ei galwad ar Lywodraeth Cymru i sicrhau addysg cyfrwng Cymraeg i bob plentyn erbyn 2050. Dywedodd Toni Schiavone, Cadeirydd Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith:
11/10/2023 - 14:39
Ar 7 Hydref, cynhaliodd ELEN (European Language Equality Network) ei Chynulliad Cyffredinol yn Casteddu (Cagliari), prifddinas Sardinia. Mae ELEN yn uno 174 o fudiadau iaith, sy’n cynrychioli 50 o ieithoedd lleiafrifol a 50 miliwn o siaradwyr ar draws 25 gwlad. Roedd Cymdeithas yr Iaith yn un o’r mudiadau a fynychodd y Cynulliad.