Dogfen Safonol y Cynllun (Hunangyfamodi) (tir na fu adeiladu arno)

Mae croeso i’ch cyfreithiwr/trawsgludwr ddefnyddio'r ddogfen isod (yn amodol ar y Telerau Defnyddio) os ydych yn berchen ar dir (na fu adeiladu arno) ag enw Cymraeg yng Nghymru nad ydych yn bwriadu ei werthu ar hyn o bryd ond eisiau gwarchod yr enw ar gyfer y dyfodol.

Mae'r ddogfen ar gael yn Saesneg yma (English version here).

AtodiadMaint
Dogfen Safonol y Cynllun (Hunangyfamodi) (tir na fu adeiladu arno) 2022.doc245.5 KB