Cynigion Cyfarfod Cyffredinol 2021

Dyma'r cynigion fydd yn cael eu trafod yng Nghyfarfod Cyffredinol y Gymdeithas ar 13 Tachwedd, 2021 yng Nghanolfan Trebiwt, Caerdydd.

Os hoffech gyflwyno unrhyw welliannau i'r cynigion hyn neu gyflwyno unrhyw gynigion brys, dylid gwneud hynny erbyn 11:00, bore Gwener, 29 Hydref, gan nodi enw'r cynigydd a'r eilydd os gwelwch yn dda.

AtodiadMaint
Cynigion Cyfarfod Cyffredinol 2021.pdf94.01 KB