Dros 400 o addysgwyr yn galw ar Lywodraeth Cymru i ollwng gorfodaeth o Saesneg o Fil y Cwricwlwm

Llythyr agored gan dros 400 o addysgwyr yn galw ar Lywodraeth Cymru i ollwng gorfodaeth o Saesneg o Fil y Cwricwlwm / An open letter from over 400 educators calling on the Welsh Government to drop the enforcement of English from the Curriculum Bill  

 

Darllenwch y llythyr yn Gymraeg yn fan hyn - Read the letter in Welsh here

Darllenwch y llythyr yn Saesneg yn fan hyn - Read the letter in English here