Dogfennau a Erthyglau

Diwygio llywodraeth Leol: Cadernid ac adnewyddiad 

Annwyl Brif Weithredwr Ofcom,

[Cliciwch yma i agor fel PDF]

PWNC Y PAPUR: Ymgynghoriad ar Gynllun Ieithoedd Swyddogol drafft y Cynulliad Cenedlaethol – Tystiolaeth Ysgrifenedig Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

I SYLW: Y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Oedi rhag cyhoeddi NCT 20

Annwyl Weinidog,  

[Cliciwch yma i agor fel PDF]

Ymchwiliad S4C

Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

1.Cyflwyniad

1.1. Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn fudiad sydd wedi bod yn ymgyrchu'n ddi-drais dros y Gymraeg a chymunedau Cymru ers dros hanner canrif.

[cliciwch yma i agor fel PDF]

Ymgynghoriad ynglŷn â newid enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

1.Cyflwyniad

[Cliciwch yma i agor fel PDF]

RHYBUDD: Nid yw'r ddogfen hon yn golygu dim heb ddeddfwriaeth gref o blaid y Gymraeg

Cyngor y Gymraeg - Corff annibynnol i hyrwyddo'r Gymraeg

Papur Trafod Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Chwefror 2017

1. CYFLWYNIAD – DEDDFU YW'R ATEB