Dogfennau a Erthyglau

  Gallwch ddarllen y ddogfen gyfan, gydag atodlenni, yma

 

[Cliciwch yma i agor y ddogfen fel PDF]

Y Bil Cynllunio - Ymgynghoriad y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd

Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

1.Cyflwyniad

Annwyl Brif Weithredwr Alastair Peoples,

Ysgrifennaf ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg er mwyn mynegi ein gwrthwynebiad
llwyr i'ch penderfyniad i atal pobl yn ardal y Bala rhag derbyn profion gyrru yn
Gymraeg yn y dref.

Credwn ei fod yn fater o hawl i bob un yng Nghymru i dderbyn profion gyrru yn
Gymraeg, ac mae'n hurt nad yw'r cynnig am brawf Cymraeg ar gael yn Y Bala lle
mae canran uchel iawn o bobl yn siarad Cymraeg. Rwy ar ddeall eich bod yn parhau