Dogfennau a Erthyglau

 

                                                      21 Chwefror 2013

 

YMATEB CYMDEITHAS YR IAITH I’R DDOGFEN YMGYNGHOROL AM Y CYNNIG I GAU YSGOL LLANDDONA

DATGANWN EIN GWRTHWYNEBIAD I’R CYNNIG – Y CYFEIRIR YN GYSON YN Y DDOGFEN ATO FEL “OPSIWN 3” – I GAU YSGOL LLANDDONA., A HYNNY AM Y RHESYMA CANLYNOL –

 

Darlledu yn y Gymraeg: Gweledigaeth newydd er mwyn achub ein hunig sianel deledu Gymraeg

Papur ymgynghorol ar y cyd rhwng BECTU, NUJ, Undeb yr Ysgrifenwyr,
Equity, Undeb y Cerddorion, a Chymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Lawrlwytho copi o'r ddogfen [PDF]

Mae'r ddogfen hon ar gael fel ffeil PDF:

Lawrlwytho'r ddogfen yn Gymraeg (530KB)

Download Document in English (574KB)

Safonau Cymraeg - Ymateb y Gymdeithas [PDF]

Ymateb y Gymdeithas i safonau arfaethedig Comisiynydd y Gymraeg.