Maes Gwersylla Penrhos - Canllawiau, Rheoliadau ac Amodau