Mynnwch bod Llywodraeth Cymru yn gweithredu dros y Gymraeg a chymunedau Sir Gâr

Lawrlwythwch daflen er mwyn casglu enwau o bobl sy'n cefnogi'r alwad o Sir Gâr ar Lywodraeth Cymru i weithredu dros y Gymraeg a chymunedau Sir Gâr trwy sicrhau:

  • Addysg Gymraeg i Bawb

  • Deddf Eiddo Gyflawn

  • Cynllunio Gwaith i Gynnal yr Iaith

  • Cynnal Cymunedau Gwledig a Bywoliaeth mewn Amaeth

  • Menter Ddigidol Gymraeg

  • bod Gymraeg yn Iaith Gwasanaethau Cyhoeddus

  • bod y Gymraeg yn Iaith Gwaith