Cymunedau Cynaliadwy

‘Argae dynol’ i atal chwalfa cymunedau Cymru

Am 1pm Sadwrn 10ed o Orffennaf, disgwylir cannoedd o gefnogwyr Cymdeithas yr Iaith i ffurfio

Ymateb Rhanbarth Caerfyrddin i ymgynghoriad ar Gynlluniau drafft Deg Tref Marchnad

Cydnabyddwn fod llawer o ddeunydd o werth am adfywio canol y trefi hyn, yn seiliedig yn bennaf ar brofiad yr ymgynghorwyr ar adfywio trefi eraill, rhai mewn gwledydd eraill. Ond mae angen ailedrych ar y cynlluniau yn eu hanfod, yn hytrach na diwygio cynnwys, gan eu bod wedi methu mewn nifer o amcanion sylfaenol:

Lambastio ymateb ‘annigonol’ Llywodraeth Cymru i’r argyfwng tai

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi lambastio ymateb Gweinidog y Gymraeg, Eluned Morgan, i ddeiseb Cymdeithas yr Iaith mewn dadl ddoe (17 Mawrth) yn y Senedd.

 

Welsh Government's 'inadequate' response to the housing crisis lambasted

Language campaigners have lambasted the Welsh Government’s response to Cymdeithas yr Iaith's petition in a debate yesterday (17 March) at the Senedd.

 

Galw ar y Senedd i “weithredu nawr” i reoli’r farchnad dai

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Aelodau o’r Senedd i “weithredu nawr i daclo’r argyfwng tai, cyn y bydd yn rhy hwyr i achub ein cymunedau.” 

Bydd dadl yn digwydd yn y Senedd heddiw (17 Mawrth) i drafod deiseb Cymdeithas yr Iaith, a arwyddwyd gan 5,386 o bobl, sy’n galw ar Lywodraeth Cymru roi grymoedd i awdurdodau lleol reoli’r farchnad dai. 

Rali ‘Nid yw Cymru ar werth’ ar hyd Argae Tryweryn

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhoeddi, yn amodol ar reolau Cofid-19, y bydd dros 300 o gefnogwyr yn ffurfio rhes ar hyd Argae Tryweryn yn symbol o'u hymrwymiad i sefyll yn erbyn grymoedd y farchnad dai sy'n tanseilio cymunedau Cymru. 

Cyhuddo cyn-berchnogion Cwellyn Dream o ‘elwa o’r argyfwng ail gartrefi’

 

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhuddo cyn-berchnogion Cwellyn Dream, Ryan McLean a Katherine Jablonowski, o “elwa o’r argyfwng ail gartrefi.” 

Ym mis Mehefin y llynedd, gwerthodd Ryan McLean a Katherine Jablonowski hen dyddyn Cwellyn yng Nghricieth drwy raffl gyhoeddus. £5 oedd pris un ticed, ac fe addawodd y ddau y byddai rhan o’r arian a godwyd yn cael ei roi i elusen Cymdeithas y Plant pe byddai’r raffl yn llwyddiant. 

Lansio cynllun i ddiogelu enwau tai Cymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith heddiw (22 Chwefror) yn lansio DIOGELWN, sef cynllun  newydd i warchod enwau tai Cymraeg. 

 

Fel rhan o’r cynllun, rydym wedi cyhoeddi dogfennau cyfreithiol y mae modd eu lawrlwytho a’u defnyddio gan unrhyw berson yng Nghymru sydd eisiau diogelu enw Cymraeg eu cartref, boed nhw’n bwriadu gwerthu eu tŷ neu beidio.

 

Standard Scheme Document (Self-covenanting) (house either with or without land)

Your solicitor/conveyancer is welcome to use the document below (subject to the Terms of Use) if you own a house with a Welsh name (with or without land) in Wales, which you do not intend to sell at the moment, but you would like to protect its name for the future.

Mae'r ddogfen ar gael yn Gymraeg yma.

Standard Scheme Clause (Sales) (undeveloped land)

Your solicitor/conveyancer is welcome to use the clause below (subject to the Terms of Use) if you are selling undeveloped land with a Welsh name in Wales and would like to prevent the buyers and their successors in title from changing the name in the future.

Mae'r cymal ar gael yn Gymraeg yma.